Oblastní hospodářská komora Jičín

Oblastní hospodářská komora Jičín (OHK Jičín) je již od roku 1994 součástí komorové sítě Hospodářské komory České republiky (HK ČR), ktará vytváří ucelený informační systém a soustavu kontaktních míst pro shromažďování a poskytování nejrůznějších informací a služeb.HK ČR je veřejnoprávní institucí zřízenou ze zákona. Je chápána jako instituce, která zastupuje a hájí zájmy svých členů (podnikatelů, živnostníků) právě prostřednictvím členství těchto subjektů v jednotlivých regionálních komorách.

Podmínkou členství v OHK Jičín je zaplacení členského příspěvku, jenž je pro fyzické osoby 500,- Kč/rok, pro právnické osoby 5.000,- Kč/rok. Výhodou je, že se členský příspěvek považuje za daňově uznatelný náklad.

Působnost OHK Jičín je směřována hlavně do okresu Jičín, což je dáno zejména členskou základnou. Jde o oblastní hospodářskou komoru menšího typu, která vstupuje do regionálních projektů nebo je podporuje a koordinuje. V Královéhradeckém kraji působí vedle OHK Jičín také Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech se sídlem v Hradci Králové.

Kontakt:

Oblastní hospodářská komora Jičín

Havlíčkova 177
506 01 Jičín
email: ohk@ohk.cz
internet: www.ohk.cz
tel.: +420 493 524 020
fax: +420 493 535 788

zpět na začátek