Omán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 
 v CZK Vývoz Dovoz Obrat Bilance
  Hodnota Meziroční index (%) Hodnota Meziroční index (%) Hodnota Meziroční index (%) Hodnota
2014 949 452 178,4 254 461 79,5 1 203 913 141,2 694 991
2015 1 747 835 184,1 327 937 128,9 2 075 772 172,4 1 419 898
2016 2 304 227 131,8 269 262 82,1 2 573 489 124,0 2 034 965
2017 1 958 721 85,0 344 864 128,1 2 303 585 89,5 1 613 857
2018 1 309 907 66,9 435 290 126,2 1 745 197 75,8 874 617
  1 299 374 99,1 352 438 80,8 1 651 813 94,6 946 936
Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
 
 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Ománu 2019
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.) Meziroční index (%)
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů 405 654 97.7
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 267 326 101.1
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapi 56 683 237.6
4011 Pneumatiky nové z pryže 47 650 138.2
3601 Výbušniny výmětné práškové 43 797 63.0
4804 Papír aj nenatíraný ne k popisování hyg účelu 38 223 175.0
8528 Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu 31 099 188.7
7016 Dlaždice desky kameny cihly tašky aj skleněné 26 399 5801.6
8311 Dráty tyčky aj k pájení sváření ap z kovů 20 569 73.7
7202 Feroslitiny 19 389
 
Dovoz z Ománu 2019
 
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.) Meziroční index (%)
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 318 447 103.3
3303 Parfémy vody toaletní 20 216 87.2
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 3 653 230.8
3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách 2 750
9403 Ostatní nábytek a jeho části a součásti 1 722 107.9
6910 Výlevky umyvadla vany bidety apod keramické 1 124 106.4
3006 Zboží farmaceutické jiné 735 115.0
304 Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené 427 38.4
9015 Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry 355
3304 Přípravky kosmetické líčidla 183 73.6
Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
 
 
 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky Českého statistického úřadu a České národní banky vzájemnou výměnu služeb mezi ČR a Ománem nevykazují.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Aktivity českých firem nejsou v Ománu příliš výrazné, většina vývozu jsou subdodávky pro realizaci velkých energetických a dalších infrastrukturních projektů zajišťované v ČR usídlenými dceřinými či sesterskými společnosti velkých nadnárodních firem.

Samostatným subjektem v českém vlastnictví je společnost Stratox ME, která se zabývá digitální transformací ománských firem.

Výrazně aktivní je na trhu společnost Agile-Europe s.r.o., která v současné době realizuje kontrakt uzavřený se státní společností Petroleum Development Oman ve výši 7 mil. USD na dodávku instalaci solárních panelů na ropné vrty (3000 stanic zdrojů pro zařízení na monitorování případných poruch ropných čerpadel) s tím, že nadále průběžně instaluje další aplikace požadované zákazíkem. Z toho důvodu má firma v Ománu rovněž svého stálého reprezentanta.

Dále uspěla v Ománu společnost EGE, která podepsala v roce 2011 kontrakt na montáž elektrického zařízení pro rozvodné stanice.

Fa Sellier-Bellot postavila ve spolupráci sománskými partnery v Ománu linku na výroby munice.

K největším vývozcům patří Hyundai a Škoda Auto (cca 500 vozů ročně), Barum Continental, Evraz Vítkovice, FoxConn, ABB.

V posledních letech vzrůstá silně zájem ománské strany po transferu technologií a výstavbě výrobních závodů v investičních zónách (Sohar, Duqm, Salalah).

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce neexistuje na mezistátní úrovni mezi Ománem a ČR zatím žádná smluvní základna.

V prosinci roku 2004 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a ománskou Obchodní a průmyslovou komorou (Agreement of Cooperation between the Economic Chamber of the Czech Republic and the Oman Chamber of Commerce and Industry), na kterou navázalo memorandum o spolupráci z dubna 2019.

V červnu 2012 došlo v Praze k prvnímu kolu jednání o Dohodě o zamezení dvojímu zdanění. Druhé kolo se uskutečnilo v Ománu v prosinci 2012, dohoda je od 06/2013 na české straně připravena k podpisu, na ománské straně probíhá předpodpisové schvalovací řízení.

V únoru 2016 pak bylo podepsáno memorandum mezi Svazem průmyslu a dopravy České republiky a ománskou Obchodní a průmyslovou komorou.

Memorandum o konzultacích mezi MZV obou území bylo dojednáno v roce 2009 a návazně na to tyto konzultace v následujících letech proběhly.

Dohoda o letecké přepravě byla podepsána dne 25. 3. 2019.

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Omán si rozvojovou pomoc neposkytují.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem