Omán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 
 v CZK Vývoz Dovoz Obrat Bilance
2014 949 452 79. 178,4 254 461 88. 79,5 1 203 913 86. 141,2 694 991
2015 1 747 835 71. 184,1 327 937 89. 128,9 2 075 772 77. 172,4 1 419 898
2016 2 304 227 64. 131,8 269 262 92. 82,1 2 573 489 75. 124,0 2 034 965
2017 1 958 721 67. 85,0 344 864 93. 128,1 2 303 585 76. 89,5 1 613 857
2018 1 309 907 76. 66,9 435 290 86. 126,2 1 745 197 82. 75,8 874 617
Zdroj: Minierstvo průmyslu a obchodu ČR, Český statistický úřad 05/2019
 
 
 
 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Ománu
Kód zboží (SITC3) Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 415 173
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 264 332
593 Výbušniny a výrobky pyrotechnické 74 220
699 Výrobky z kovů základních jn. 37 442
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 36 940
625 Pneumatiky pryžové a duše 34 481
874 Přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící jn. 33 813
663 Výrobky z nerostů jn. 26 588
741 Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn. 24 340
812 Výrobky techniky zdravotnické, instalační, vytápěcí 22 856
 
Dovoz z Ománu
Kód zboží (SITC3) Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)
784 Díly a příslušenství vozidel motorových 308 238
684 Hliník 87 727
553 Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel) 23 527
741 Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn. 2 499
542 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 2 225
821 Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný 1 596
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 1 583
034 Ryby čerstvé (živé, zabité), chlazené nebo zmrazené 1 346
812 Výrobky techniky zdravotnické, instalační, vytápěcí 1 056
764 Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu 658
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český statistický úřad 05/2019
 
 
 
 
 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky Českého statistického úřadu a České národní banky vzájemnou výměnu služeb mezi ČR a Ománem nevykazují.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Aktivity českých firem nejsou v Ománu příliš výrazné, většina vývozu jsou subdodávky pro realizaci velkých energetických a dalších infrastrukturních projektů zajišťované v ČR usídlenými dceřinými či sesterskými společnosti velkých nadnárodních firem.

Samostatným subjektem v českém vlastnictví je společnost Stratox ME, která se zabývá digitální transformací ománských firem.

Výrazně aktivní je na trhu společnost Agile-Europe s.r.o., která v současné době realizuje kontrakt uzavřený se státní společností Petroleum Development Oman ve výši 7 mil. USD na dodávku instalaci solárních panelů na ropné vrty (3000 stanic zdrojů pro zařízení na monitorování případných poruch ropných čerpadel) s tím, že nadále průběžně instaluje další aplikace požadované zákazíkem. Z toho důvodu má firma v Ománu rovněž svého stálého reprezentanta.

Dále uspěla v Ománu společnost EGE, která podepsala v roce 2011 kontrakt na montáž elektrického zařízení pro rozvodné stanice.

Fa Sellier-Bellot postavila ve spolupráci sománskými partnery v Ománu linku na výroby munice.

K nevětším vývozcům patří Hyundai a Škoda Auto (cca 500 vozů ročně), Barum Continental, Evraz Vítkovice, FoxConn, ABB.

V posledních letech vzrůstá silně zájem ománské strany po transferu technologií a výstavbě výrobních závodů v investičních zónách (Sohar, Duqm, Salalah).

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce neexistuje na mezistátní úrovni mezi Ománem a ČR zatím žádná smluvní základna.

V prosinci roku 2004 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a ománskou Obchodní a průmyslovou komorou (Agreement of Cooperation between the Economic Chamber of the Czech Republic and the Oman Chamber of Commerce and Industry), na kterou navázalo memorandum o spolupráci z dubna 2019.

V červnu 2012 došlo v Praze k prvnímu kolu jednání o Dohodě o zamezení dvojímu zdanění. Druhé kolo se uskutečnilo v Ománu v prosinci 2012, dohoda je od 06/2013 na české straně připravena k podpisu, na ománské straně probíhá předpodpisové schvalovací řízení.

V únoru 2016 pak bylo podepsáno memorandum mezi Svazem průmyslu a dopravy České republiky a ománskou Obchodní a průmyslovou komorou.

Memorandum o konzultacích mezi MZV obou území bylo dojednáno v roce 2009 a návazně na to tyto konzultace v následujících letech proběhly.

Dohoda o letecké přepravě byla podepsána dne 25. 3. 2019.

V jednání je rovněž bilaterální bezvízová dohoda pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Omán si rozvojovou pomoc neposkytují.

Omán byl příjemcem rozvojové pomoci z různých fondů, ať už se jedná o fondy arabské či islámské či fondy konkrétně určené některými zeměmi na rozvoj některého z oborů ománského hospodářství (v minulosti to byla např. japonská podpora rozvoje ománského rybářství či United States Agency for International Development pro rozvoj ománského privátního podnikatelského sektoru). Omán byl též jednou ze zemí, která byla přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI)) v plánech na léta 2007 – 2013. Byl zařazen mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního. V plánu na léta 2014-2020 již Omán zmiňován není.

V roce 2008  získal Omán celkem 31,9 mil. USD, z toho od mezinárodních organizací OSN celkem 6,4 mil. USD a od jednotlivých zemí 3,76 mil. USD. Z toho USA poskytly 1,43 mil. USD, Francie 0,7 mil. USD, GB 0,56 mil. USD, Německo 0,47 mil. USD, Japonsko 0,45 mil. USD, Nizozemsko 0,13 mil. USD a Austrálie 0,04 mil. USD. Dlouhodobě bylo nejvýznamnějším donorem bilaterální rozvojové pomoci Japonsko.Přijímaná rozvojová pomoc činila v roce 2009, podle údajů Světové banky celkem 212 mil. USD (včetně úvěrů s rozvojovým prvkem). Další oficiální rozvojová pomoc není indikována. (Zdroj: statistiky Světové banky, poslední údaje dostupné k 10/2012)

Od roku 2010 nejsou k dispozici žádné údaje o rozvojové pomoci pro Omán.

Mezi poskytovatele rozvojové pomoci není Omán zařazen.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem