Omán: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

55,497

50,718

31,927

24,425

32,904

Dovoz

34,331

29,303

29,007

23,260

26,435

Saldo

21,166 16,387 2,920 1,165 6,469

v mld. USD (1 USD = 0,385 OMR) Zdroj: World Bank – World Integrated Trade Solution WITS a Central Bank of Oman 05/2019

 

Podle dostupných údajů z Národního statistického úřadu (National Center of Statistics and Information) bylo do Ománu investováno v roce 2017 24 mld. USD. Největším investorem byla Velká Británie. Lze všk očekávat, že největším ivestorem se za rok 2018 a v letech následujících stane Čína, která mohutně investuje v nové investiční zóně Duqm (SEZAD). Zde vybudovala již silnice a další infrastrukturní stavby, očekává se dokončení výstavby montážního závodu na automobily a elektrárny. Kuwait Petroleum rnational hodlá vybudovat v téže zóně rafinérii.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz ze světa do Ománu v r. 2017 (10 nejvýznamnějších vývozců do Ománu)

země

import (mil. EUR)

%

celkem

27 937

 

Spojené arabské emiráty

9 930

35,54

USA

7 759

27,77

EU28

1 977

7,08

Brazílie

1 126

4,03

Čína

1 063

3,80

Indie

879

3,15

Saúdská Arábie

819

2,93

Jemen

765

2,74

Japonsko

572

2,05

Bahrajn

398

1,42

Vývoz do světa z Ománu v r. 2017 (10 nejvýznamnějších dovozců z Ománu)
země export (mil. EUR) %
celkem 26 498  
Čína 11 568 43,66
Spojené arabské emiráty 2 925 11,04
J. Korea 2 103 7,94
Taiwan 1 222 4,61
Saúdská Arábie 1 117 4,22
Japonsko 1 056 3,99
Írán 610 2,30
Indie 549 2,07
Malajsie 474 1,79
EU28 392 1,48

 

 

Vývoz z EU do Ománu v roce 2018 (EUR)

Velká Británie 1 124 740 828
Německo 792 370 424
Itálie 671 574 782
Nizozemsko 484 994 026
Francie 382 565 707
Španělsko 217 993 820
Belgie 174 233 116
Švédsko 148 450 731
Dánsko 117 246 000
Irsko 69 753 788
Polsko 63 575 163
Rakousko 61 460 928
Česká republika 50 836 712
Rumusnko 37 047 747
Slovensko 35 119 544
Finsko 22 964 542
Slovinsko 22 417 935
Řecko 13 895 418
Bulharsko 11 339 001
Maďarsko 9 908 468
Portugalsko 9 800 538
Malta 6 835 357
Kypr 4 551 255
Lucembursko 2 673 099
Estonsko 2 614 000
Litva 1 750 686
Lotyšsko 1 340 930
Chorvatsko 1 278 821

 

 

Dovoz z Ománu do EU v roce 2018 (EUR)
Nizozemsko 233 785 084
Velká Británie 123 764 226
Francie 83 783 233
Itálie 83 669 091
Švédsko 53 409 193
Německo 33 000 373
Řecko 29 698 978
Španělsko 24 292 068
Rumunsko 14 145 854
Belgie 13 433 360
Česká republika 12 561 259
Slovinsko 12 162 975
Dánsko 6 747 332
Maďarsko 6 078 756
Irsko 4 620 341
Estonsko 4 380 791
Polsko 2 658 519
Rakousko 1 990 511
Portugalsko 1 630 563
Finsko 1 585 139
Bulharsko 1 040 706
Malta 608 669
Litva 290 601
Chorvatsko 263 617
Kypr 234 294
Lotyšsko 17 859
Slovensko 14 292
Lucembursko 3 272

Zdroj: Evropská komise, Eurostat 05/2019

 

V roce 2009 uzavřel Omán Dohodu o volném obchodu s USA.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 
 Dovoz do Ománu (nejvýznamnějších položek, řazeno dle dat z r. 2017, r. 2018 odhad)
 

USD 2014 2015 2016 2017 2018
celkem 29,303,100 29,007,335 23,260,012 20,130,901 20,153,013
strojírenské výrobky, mechanická zařízení, nukleární reaktory, kotle a jejich díly 3,291,948 3,823,193 3,127,618 2,795,112 2,892,049
vozidla jiná než kolejová či tramvajové podvozky, a jejich součásti a díly 6,446,084 4,232,423 2,609,714 2,222,657 3,181,008
elektrické stroje a přístroje a jejich součásti, záznamová a reprodukční zařízení 1,759,995 2,004,390 1,729,355 1,455,956 1,599,702
letadla, vesmírné lodě a jejich součásti 150,187 369,283 344,877 1,182,062 1,638,566
výrobky z ocele a železa 1,120,632 1,292,334 1,189,312 1,074,942 899,614
perly, drahokamy a polodrahokamy, vzácné kovy 447,367 845,031 940,377 1,033,075 93,171
ocel a železo 1,263,804 996,083 938,615 801,087 380,209
minerální paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, bitumenové substance atd. 1,904,250 3,461,119 2,019,368 698,055 1,818,483
rudy, struska a popel 1,055,232 496,762 347,414 624,652 522,429
plasty a výrobky z nich 770,344 846,2 707,069 573,378 366,708
 
Vývoz z Ománu (nejvýznamnějších položek, řazeno dle dat z r. 2017, r. 2018 odhad)
 

USD 2014 2015 2016 2017 2018
 celkem 50,718,324 31,926,531 24,454,713 28,947,293 36,933,329
minerální paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, bitumenové substance atd. 42,367,787 19,794,049 15,493,342 20,963,266 30,352,357
vozidla jiná než kolejová a jejich díly a příslušenství 37,704 4,191,367 2,432,620 1,045,810 56,508
organické chemikálie 1,589,086 1,122,767 887,293 984,475 1,618,742
rudy, struska a propel 708,801 380,858 128,243 800,272 465,499
železo a ocel 578,635 512,571 443,584 588,859 496,786
hliník a výrobky z něj 972,017 881,326 617,468 475,311 799,389
hnojiva 658,061 684,227 503,179 467,093 557,055
plasty a výrobky z nich 921,02 727,462 378,673 401,625 806,958
elektrické stroje a přístroje a jejich součásti, záznamová zařízení zvuku, reproduktory, televize ad. 402,386 462,781 391,422 346,306 55,098
stroje, strojní zařízení, nukleární reaktory, kotle; jejich součásti 408 187,403 340,637 303,804 91,4
 
Zdroj: International Trade Statistics (ITC) 05/2019

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

S cílem diverzifikace uvolnil stát značné prostředky na vybudování speciálních ekonomických a průmyslových zón. V současné době existují čtyři takové free zóny. První z nich – a ve své velikosti zdaleka nejrozsáhlejším projektem ze všech ománských speciálních zón – je speciální ekonomická zóna Duqm (Duqm Special Economic Zone – https://duqm.gov.om/) zhruba 1000 km jižně od Maskatu. Zde vzniká velký námořní přístav a industriální zóna s komplexní infrastrukturní vybaveností. Výhodou je vzdálenost pouhých několika desítek kilometrů od hlavních námořních tras v Arabském moři. Prvními investory jsou zejména čínské a indické firmy, v zóně by měla vzniknout i výroba potravin Nestlé.

Druhá investiční zóna je v Soharu (Sohar Port and Freezone – http://www.soharportandfreezone.com/en) zhruba 200 km severně od hlavního města Maskatu.

Další méně významné zóna je v Al Mazunah cca 4 km od jemenských hranic a (http://www.almazunah.com/). Tato má význam zejména díky blízkosti k jemenským hranicím.

Čtvrtá – avšak nikoliv podle významu – je investiční zóna v Salalah (Salalah Free Zone – http://www.sfzco.com/en/home), které čeští turisté znají spíše jako turistickou přímořskou destinaci.

 

Investice v Ománu jsou jednou z významných příležitostí pro české firmy a z ománské strany jsou prakticky stálým tématem veškerých jednání jak zástupců velvyslanectví v Rijádu, tak i ekonomických misí z České republiky. V té souvislosti je nutno zdůraznit, že přímá investice v Ománu může otevřít díky přímým vztahům s ománskými podnikateli dveře nejen na ománský trh, ale i do celého přilehlého regionu, a to nejen Arabského poloostrova, ale i Íránu či Indie.

 

Ománská vláda nabízí pro investice řadu pobídek. Ve speciálních zónách je povoleno 100% vlastnictví zahraničními subjekty. Investor je na dobu 10 let osvobozen od daní. Zóna je rovněž bezcelní. Jistou výhodu lze spatřovat i v tom, že v zónách platí mírnější pravidla tzv. omanizace, tj. povinného zaměstnávání místních obyvatel. Standardní kvóty pro povinné zaměstnávání Ománců se liší podle oborů od 10 do 65 %. Pro speciální zóny platí ona nejnižší hranice, tj. 10 %.

 

Za účelem podpory investic založila ománská vláda specializovanou organizaci Ithraa. Ve své podstatě je tato státní organizace kombinací českého Czechinvestu a Czechtradu, neboť druhým pilířem je rovněž podpora ománského exportu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

mil. USD

1 612

1 287

-2 172

1 680

1 867

 

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 05/2019

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

The World Bank’s ―Doing Business 2013 Report zařadila Omán na 78. místo (postup o 2 příčky v meziročním srovnání) z celkem 190 zemí světa z pohledu přijatelnosti obchodního prostředí pro zahraniční investory. The World Competivness Report 2018 zařadilo World Economic Forum Omán na 47. místo z pohledu globální konkurenceschopnosti (ČR se umístila na 29. místě). The 2018 Heritage Foundation Index of Economic Freedom zařadil Omán na 88. místo ze 186 zemí.

Vstup zahraničního kapitálu je podporován řadou investičních pobídek a státní agenturou Ithraa (Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách agentury Ithraa). Většinový, případně až 100% podíl zahraničního investora v podniku vyžaduje určitou minimální hodnotu investice, větší přínos pro rozvoj národního hospodářství a schválení ministerstvem průmyslu a obchodu. Repatriace kapitálu a zisku není omezena. Jsou nabízeny až desetileté daňové úlevy a bezcelní dovoz materiálu a strojů k realizaci investice.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem