Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny

Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky má ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost do 8 dnů od zápisu do matriky oznámit Centrálnímu registru pojištěnců úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého.

Základní informace k životní situaci

Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky má ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost do 8 dnů od zápisu do matriky oznámit Centrálnímu registru pojištěnců úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Tuto povinnost nemá příbuzný zemřelého nebo prohlášeného za mrtvého.

Na které instituci životní situaci řešit

Řeší obecní úřad pověřený vedením matriky oznámením Centrálnímu registru pojištěnců.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Neřeší příbuzný pojištěnce.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou potřebné.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře pro příbuzné nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro obecní úřad pověřený vedením matriky je 8denní.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Má příbuzný zemřelého nebo pojištěnce prohlášeného za mrtvého povinnost oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně?

Příbuzný tuto povinnost ze zákona nemá.

Další informace

Můžete se obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jednotlivé zdravotní pojišťovny:

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Kontaktní osoba

Ing. Hana Semínová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 10. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

13. 11. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby