Papua Nová Guinea: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Přestože trh PNG není příliš velký, existují příležitosti pro prosazení českých dodávek v řadě oborů:

V současných vládních strategiích PNG má prioritu rozvoj infrastruktury a výroby a distribuce elektrické energie jakožto klíčových předpokladů pro další rozvoj země. Vzhledem k velkému a zatím nevyužitému hydropotenciálu země je perspektivní malá vodní energetika z ČR.

Příležitosti dále pramení především z hospodářské orientace PNG na těžební průmysl (megaprojekty PNG LNG a Papua LNG, otevření a rozšiřování dolů na drahé kovy), který je však v rukou zahraničních nadnárodních firem nebo společných podniků s rezidentními firmami. Zvláště u realizací nadnárodních společností je možné uvažovat o subdodávkách v řadě položek.

PNG disponuje bohatými vodními zdroji, potýká se však s jejich znečištěním, za perspektivní lze tedy s jistotou považovat vodohospodářství a technologie pro úpravu vody. I další zařízení v oblasti ochrany životního prostředí se mohou stát velmi slibným exportním artiklem do PNG (spalovny, kogenerační jednotky s využitím biomasy apod.), přestože tato země dosud otázku ochrany životního prostředí nebere v dané fázi rozvoje jako prioritní.

Trendem jsou zvyšující se nároky na bezpečnost a snižování negativních důsledků četných přírodních katastrof, zahrnujících povodně, sesuvy půdy, následné škody a poklesy v zemědělství. Existuje zde možnost spolupráce v oblasti bezpečnosti a civilní ochrany.

Vzhledem k zemědělské orientaci převážné většiny obyvatelstva mají také určitou perspektivu dodávky modernějších zemědělských technologií pro malá hospodářství, a to převážně nízkonákladové technologie se snadnou údržbou.

V oblasti zdravotnictví mají potenciál základní zdravotnické prostředky a medikamenty, opět s důrazem na rozvojovou povahu zdejšího zdravotnictví a přidružené infrastruktury.

Oborové příležitosti pro jednotlivé země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu www.businessinfo.cz.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem