Paraguay: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Paraguay spolu s Uruguayí patří mezi nejstabilnější země v Jižní Americe. Paraguay od začátku tohoto tisíciletí zaznamenala v regionu nejvyšší ekonomický růst. Stabilní ekonomika a hospodářský růst přinášejí příležitosti i českým firmám, ať už exportérům nebo investorům.  Příležitosti pro vývoz podporují nízké daňové náklady a levná pracovní síla. V zemi existuje systém tzv. maquila, velká část vývozu prochází právě přes tento systém. Dovoz investičního zboží navíc vstupuje do země s nulovým clem. Proces registrace v Paraguayi je relativně snadný. Kupní síla Paraguayců je však relativně nízká. 

Paraguay je jedním z hlavních výrobců obnovitelné energie na světě. Vodní elektrárny vyrobí více elektřiny než spotřebitelé v Paraguayi spotřebují. S ekonomickým růstem se zvyšuje spotřeba domácností. Investice do přenosových a distribučních sítí jsou ale stále nutné. Investuje se do infrastruktury (silnice, kanalizace), která je stále na špatné úrovni. Chov skotu na maso je důležité odvětví, které vláda podporuje aktivním sjednáváním exportních obchodů a chovatelé tak mají peníze na investice. V posledních letech do země proudí brazilské a argentinské soukromé peníze, za které se hodně staví nové rezidenční objekty a komerční areály, kterých je v Paraguayi stále ještě málo. S ohledem na vyhlášený boj s narkomafiemi a pašeráctvím se jako perspektivní jeví dodávky zbraní a dalšího zařízení paraguayským bezpečnostním silám.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Zastupitelský úřad neregistruje žádnou významnou akci, na které by českým firmám v letošním roce v Paraguayi doporučil osobní účast.  Veletrhy a výstavy v zemi jsou nesrovnatelně menší než v Argentině nebo Brazílii a většina místních podnikatelů jezdí raději na tyto akce, než že by vystavovala na domácím trhu.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem