Paraguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. USD 2015 2016 2017 2018 2019
Vývoz z ČR 5 742 4 947 6 150 5 158 7 548
Dovoz do ČR 566 1 207 1 189 709 691

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavních 10 položek českého vývozu do Paraguaye:

Položka
Izolované dráty a kabely
Elektrická zařízení
Izolační části a součásti pro elektrické stroje
Trouby trubky hadice příslušenství z plastů
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem
Osobní automobily a jiná motorová vozidla
Pneumatiky
Vozíky stohovací vidlicové
Videoherní konzole a automaty

Hlavních 10 položek českého dovozu z Paraguaye:

Položka
Semena olejnaté plody
Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství
Hovězí maso
Melasy
Maté
Osobní automobily
Slupky citrus. plodů melounů 
Výrobky živočišného původu – zvířata mrtvá
Výrobky ostatní z usně
Motory, písty

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

České ani paraguayské úřady nesledují statistiku vzájemné výměny v oblasti služeb. Lze ji s oprávněním považovat za minimální.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Buenos Aires neregistruje žádnou investici nebo joint-venture s účastí českého kapitálu na území Paraguaye.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má od roku 2000 s Paraguayí platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic. Od roku 2018 oba státy jednají o smlouvě o ekonomické a hospodářské spolupráci. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi uzavřena není.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Paraguay je s ohledem na svoji ekonomickou a sociální realitu čistým příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, jejíž výše se pohybuje mezi 300 – 500 mil. USD ročně. Zdroji jsou jak multilaterální instituce jako Světová banka, EU, tak státy, kde jsou největšími donory USA a Německo a nevládní organizace jako např. Oxfam. Nejvíce pomoci směřuje do následujících oblastí: zemědělství, malé farmy a farmaření původních obyvatel, rozvoj lidského kapitálu, snižování nerovnosti a chudoby, podpora demokratických institucí, podpora podnikání žen a prevence násilí na ženách.

ČR již několik let také Paraguayi poskytuje rozvojovou pomoc. Několik let poskytovala peníze na rozvoj zemědělské školy pro mládež, v roce 2019 pomáhala vybavit Institut tropické medicíny prostředky biologické ochrany proti tropickým nemocem.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem