Paraguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. USD 2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz z ČR 5 135 5 742 4 947 6 150 5 158
Dovoz do ČR 2 607 566 1 207 1 189 709

Zdroj: Český stiatistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavních 10 položek českého výozu do Paraguaye:

 

Položka
Elektrická zařízení
Izolované dráty
Pneumatiky
části, součásrti a příslušenství motorových vozidel
Lékařský nábytek
Koks živice petrolejové aj. zbytky olejů
Trouby trubky hadice příslušenství z plastů
Izolační části a oučásti pro elektrické stroje
Revolvery pistole jiné střelné zbraně
Části a součásti zařízení

 

Hlavních 10 položek českého dovozu z Paraguaye:

 

Položka
Semena olejnaté plody
Hovězí maso
Rostily plody pro parfumerii lékařství 
Melasy
Výrobky živočišného původu
Slupky citrus. plodů melounů 
Výrobky náhražky tabákové
Cukr třtinový řepný sacharóza
Motory
Čokoláda

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

České ani paraguayjské úřady nesledují statistiku vzájemné výměny v oblasti služeb. Lze ji s oprávněním považovat za minimální.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Buenos Aires neregistruje žádnou investici nebo joint-venture s účastí českého kapitálu na území Paraguaye.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má od roku 2000 s Paraguayí platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic. Od roku 2018 oba státy jednají o smlouvě o ekonomické a hospodářské spolupráci. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi uzavřena není.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Paraguay je s ohledem na svoji ekonomickou a sociální realitu čistým příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, jejíž výše se pohybuje mezi 300 – 500 mil. USD ročně. Zdroji jsou jak multilaterální instituce jako Světová banka, EU, tak státy, kde jsou největšími donory USA a Německo a nevládní organizace jako např. Oxfam. Nejvíce pomoci směřuje do následujících oblastí: zemědělství, hlavně malé farmy a farmaření původních obyvatel, rozvoj lidského kapitálu, snižování nerovnosti a chudoby, podpora demokratických institucí, podpora podnikání žen a prevence násilí na ženách.

 

ČR již několik let také Paraguayi poskytuje rozvojovou pomoc.Několik let poskytovala peníze na rozvoj zemědělské školy pro mládež, v roce 2019 pomáhá vybavit Institut tropické medicíny prostředky biologické ochrany proti tropickým nemocem.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem