Paraguay: Zahraniční obchod a investice

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mld. USD

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

11,1

12

13,4

13,7

12

Dovoz

10,3

9,8

11,5

12,9

12,3

Saldo

+0,8

+2,2

+1,9

+0,8

-0,3

Zdroj: Paraguayská centrální banka https://www.bcp.gov.py/informe-de-comercio-exterior-mensual-i466

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Jedna třetina exportu směřuje do Brazílie (33 %), 23 % do Argentiny, 8 % do Chile, 5-7 % do Ruska. Evropská unie je mezi první desítkou obchodních partnerů (zastoupená Itálií, Německem a Španělskem). Na straně dovozů je na prvním místě s 34 % Čína, dále Brazílie s 21 %, následované Argentinou, USA a Japonskem. Hlavním evropským vývozcem do Paraguyae je Německo, kromě něj se ale v první desítce zemí, ze kterých Paraguay dováží zboží, není žádná země EU. Postavení EU se během let značně mění v závislosti na momentálních cenách zemědělských komodit a vyjednávacímu umu paraguayských dodavatelů.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Paraguay primárně vyváží sóju a díky spoluvlastnictví dvou velkých vodních elektráren také přebytečnou elektrickou energii do Argentiny a Brazílie. Podíl těchto dvou položek na celkovém vývozu se každý rok mění v závislosti na sezóně, zemědělských cenách a nákupu elektřiny ze strany sousedních zemí. Vždy se však pohybují v rozmezí 18 – 25 %. Jde o naprosto dominantní skupiny zboží. Dalšími důležitými položkami exportu jsou rostlinné oleje, maso a cereálie, každá z nich se na paraguayském vývozu podílí 10 – 15 %. Vývoz z Paraguaye je tak velice silně koncentrován do několika mála položek. Systém maquillas nejvíce využívá Brazílie (72 % exportu pod tímto režimem). 

V dovozech jsou nejdůležitější nákupy chemických a plastových výrobků, strojů a zařízení, ropných produktů, elektroniky a automobilů. Specifikem Paraguaye je značný podíl reexportů na celkové obchodní bilanci. To je dáno existencí několika velkých trhů, které patří k největším v Latinské Americe a kromě legálního se jejich prostřednictvím odehrává i nelegální byznys. V naprosté většině případů spotřební zboží (oblečení, elektrospotřebiče, alkohol a cigarety) z těchto trhů směřuje do Brazílie. Největší obchody se odehrávají v Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero a Saltos del Guaírá.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Pro fungování zón volného obchodu v Paraguayi je klíčový zákon č. 523/95 a jeho prováděcí dekret 15 554/96 o naplňování tohoto zákona. Zóny volného obchodu jsou v Paraguayi dvě, obě ve městě Ciudad del Este. Jedna se využívá pro výrobu zboží, druhá pro obchod a skladování. Daň ze zisku je zde 0,5 % (oproti běžným 10 %). Investoři mají garantovanou neměnnost daňových sazeb pro případ, že se změní zákony o dani ze zisku pro běžné firmy během 10-20 let po realizaci investice. Pokud by však schválené daňové změny byly pro ně výhodné, mohou se sami rozhodnout, že se budou novými daňovými pravidly řídit.

Zóny ve městě Ciudad del Este:

Zona Franca Internacional – http://www.zonafranca.com.py

Zona Franca Global – https://www.zonafrancaglobal.com

Paraguay ale ve svém rozvoji více sází na tzv. maquilas, tj. výrobny založené ke zušlechtění zboží a jeho následný vývoz do jiné země. Stát fungování maquilas výrazně podporuje, na přidanou hodnotu se neplatí žádná daň a pokud je veškerá produkce maquily vyvezena, platí maquila daň ze zisku ve výši 1 % (ze zisku, který je realizován na území Paraguaye, se platí běžná daň ze zisku 10 %).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Centrální banka Paraguaye registruje přes 6 mld. dolarů zahraničních investic. Nejvíce je investováno do zemědělství a chovu dobytka, výroby masa a rostlinných olejů, produkce nápojů a tabáku, chemického průmyslu a finančního zprostředkovatelství. Nejvíce investic přišlo z USA a Brazílie (okolo 250 mil. USD z každé), za nimi následují Španělsko, Argentina, Chile, Mexiko, Panama, Velká Británie, Uruguay, Německo a Rakousko.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Paraguay podporuje zahraniční i domácí investice. Nejdůležitější druhy podpor se mj. řídí zákony č. 60/90 (daňové investiční pobídky), 4558/11 (režim nákupu zboží a služeb ve veřejných zakázkách), 5542 (investiční záruky), 523/95 (zóny volného obchodu), 1064/97 (exportní maquily) a 4838/12 (automobilový průmysl). Zahraniční investice jsou osvobozeny od placení poplatků při založení společnosti v Paraguayi a také od placení dovozních cel. Při výši investice nad 5 mil. USD je společnost osvobozena od placení daní na dobu 10 let. O přiznání pobídky rozhoduje Investiční rada (složená ze zástupců různých ministerstev) do 60 dnů od podání žádosti.

Tzv. maquily, výrobny zboží z dovozených surovin a materiálu pro následný export, jsou osvobozeny od placení cla na dovoz potřebných materiálů a surovin. Ty se ale v zemi mohou nacházet max. po dobu šesti měsíců. Maquily platí daň ze zisku ve výši 1 %. 

Investice do automobilového průmyslu jsou osvobozené od úhrady dovozních cel a od DPH.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem