Paraguay: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Paraguayská republika se oficiálně jmenuje República del Paraguay. Hlavou státu je prezident, který má pětiletý mandát, bez možnosti opětovného zvolení. Současný prezident by měl ve funkci setrvat v období 2018-2023.

 

Prezidentem je Mario Abdo Benítez, více-prezidentem je Hugo Velázquez. 

 

Složení vlády:

Denis Lichi – ministr zemědělství a skotu

Bernardino Soto Estigaribia – ministr národní obrany

Mario Varela – ministr sociálního rozvoje

Eduardo Petta – ministr vzdělávání a vědy

Benigno López – ministr financí

Rossana Cramer – ministryně průmyslu a obchodu

Juan Villamayor – ministr vnitra

Julio Ríos – ministr spravedlnosti

Ariel Oviedo – ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje

Teresa Martínez – ministryně pro děti a mládež

Arnoldo Wiens – ministr veřejných prací a komunikací

Luis Castiglioni – ministr zahraničních věcí

Julio Mazzoleni – ministr zdravotnictví a sociálního rozvoje

Alejandro Peralta – ministr informačních technologií a komunikací

Carla Baeigualupo – ministryně práce, bezpečnosti a sociálního zabezpečení

Dany Durand – ministr urbanizmu a bydlení

 

 

 

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Paraguay prodělala za posledních 150 let značnou demografickou expanzi. Ke dnešnímu dni má přes 7,05 mil. obyvatel a s průměrným ročním přírůstkem přes 1 procento patří k zemím se stále rostoucí populací. V roce 2050 by se počet obyvatel mohl dostat až na úroveň kolem 12 milionů. Paraguay jse stále mladá společnost, 30 % lidí je mladší 15 let.

 

Většina populace žije ve městech, především na váchodě a jihu země. 55 % obyvatel má evropské předky, 38 % pochází z původních obyvatel a kolem sedmi procent Paraguayjců má africké předky. 

 

Paraguay je zemí s největším podílem křesťanů v Latinské Americe, ke křesťanství se hlásí přes 87 % obyvatel. Protestantů je asi pět procent, s velkým odstupem následují judaismus a islám.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

  2013 2014 2015 2016 2017
HDP/obyv., USD 5 500 5 840 5 670 5 430 5 470
HDP, mld. USD 38,6 40,3 36,2 36,1 39,6
Inflace, % 2,7 5,0 3,1 4,1 3,6
Nezaměstnanost, % 5,0 6,0 5,4 6,0 5,2

* – na jaře 2019 ještě nebyly zpracovány údaje za rok 2018.

 

Zdroje: Country data Světové banky, Dirección General de Estadística, Encuestos y Censos www.dgeec.gov.py

 

Ekonomický vývoj Paraguaye  se odvíjí od vnějších podmínek. Paraguay je až příliš závislá na vývozu několika málo zemědělských komodit, kde je tzv. price-takerem. Neurčuje si tedy prodejní ceny sama, ale musí přijímat ty ceny, které panují na světových trzích. Vláda se sice snaží rozvíjet průmyslovou výrobu systémem tzv. maquilas ale je zřejmé, že diverzifikace ekonomiky je dlouhodobý úkol. Lze proto očekávát pokračování vládní podpory dalšímu rozvoji maquilas a jejich daňové a jiné zvýhodňování.

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

  2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy, mld. guaranís 59 300 66 800 66 400 67 900 73 600
Saldo, % HDP -0,9 -1,3 -1,1 -1,1 -1,3

 

Paraguayské veřejné finance se vyznačují značnou rozpočtovou opatrností, která se projevuje v malých deficitech, Paraguay je proto jednou z nejméně zadlužených zemí na světě.


Zdroj: Ministerstvo financí, www.hacienda.gov.py

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

  2013 2014 2015 2016 2017
BÚ, mil. USD -50 -50 -144 1 276 1 356
KÚ, mil. USD 61 141 154 163 166
FÚ, mil. USD 245 411 305 320 355
Zahraniční dluh, mld. USD 2,7 3,7 4,0 4,8 5,6

 

Dluhová služba není pro Paraguay problém, země je nejméně zadluženou zemí Latinské Ameriky. I když za vlády H. Cartese se zahraniční dluh zdvojnásobil, stále nedosahuje ani 20 % HDP.

 

Zdroj: www.ceicdata.com, https://datos.bancomundial.org https://www.hacienda.gov.py/

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Největší banky v Paraguayi, podle výše bankovních aktiv. Tyto banky pojišťují vklady u centrální bankou spravovaného fondu, ve výši 0,12 % z výše spravovaných aktiv.

 

Citibank

Banco GNB Paraguay

Banco Do Brasil

Banco De La Nación Argentina

Banco Itau Paraguay

Banco Sudameris

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay

Banco Regional

Banco Continetal

Visión Banco

Banco Itapua

Banco Familiar

Banco Atlas

Bancop

Interfisa Banco

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Paraguay má nejnižší daňové zatížení mezi zeměmi Mercosuru. Daň ve výši 10 % se aplikuje na zisky firem i příjmy fyzických osob. Stejnou sazbu má i DPH (na vybrané položky se uplatňuje DPH 5 %).

 

Zahraniční firmy mohou využít systém tzv. Maquilas, což je nástroj na podporu domácí zaměstnanosti. Ten zdaňuje přidanou hodnotu na práci, kterou si v Paraguayi u domácí firmy objedná zahraniční firma, sazbou 1 %. Podmínkou je vývoz takto vzniklého výrobku.

 

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem