Pečeť jakostiPosouzení stavu ojetého vozidla dle mezinárodních předem stanovených standardů nezávislou osobou na prodeji ojetého vozidla a následném vyhodnocení pomocí počítačového programu. Zařazení vozidla do jednoho z pěti stupňů:

  1. stupeň Pečeti jakosti – Vyhovující stav ojetého vozidla
  2. stupeň Pečeti jakosti – Uspokojivý stav ojetého vozidla
  3. stupeň Pečeti jakosti – Dobrý stav ojetého vozidla
  4. stupeň Pečeti jakosti – Velmi dobrý stav ojetého vozidla
  5. stupeň Pečeti jakosti – Výborný stav ojetého vozidla

Pečeť jakosti je poskytována v řadě zemí Evropy samozřejmě pod jinými názvy a těší se velké poptávce zejména z řad kupujících. Hlavním důvodem mimo již uvedeno objektivního posouzení je zejména mezinárodní metodika podle které jsou konkrétní vozidla a jejich části hodnoceny.

V ČR tuto službu v současné době využívají větší prodejci s ojetými vozidly a některé větší leasingové společnosti.

Odvětví / profesní oblast:

  • Trh s ojetými motorovými vozidly – technické testování, měření, analýzy.

Správce značky:

  • Ústav silniční a městské dopravy, a.s.

Kontaktní osoba:

  • Vladislav Štětina

Kritéria pro udělení:

Splnění předepsaných minimálních standardů, které jsou mezinárodně uznávané a ověřené (mezinárodní metodika posuzování stavu ojetých vozidel), následné vyhodnocení pomocí mezinárodního počítačového programu.

Doba platnosti:

  • Vztažena k okamžiku provedení posudku v místě prohlídky

Více informací: