Peru: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Výsledky vzájemného obchodu (mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR

42,69

33,72

37,72

44,12

56,5

Dovoz do ČR

15,16

19,84

16,53

23,64

19,2

Obchodní bilance

27,53

13,88

21,20

20,49

37,2

Obchodní výměna

57,84

53,56

54,25

67,76

75,7

Zdroj: ČSÚ

V roce 2019 vzrostl český vývoz do Peru o 28 %. Je tedy patrné, že se pokračuje v rostoucím trendu nastoleném v roce 2017, kdy i přes ekonomický útlum v Peru došlo ke zvýšené poptávce po strojích, nářadí a stavebním materiálu v souvislosti s rekonstrukcí země po přírodní katastrofě (povodně a sesuvy půdy v březnu 2017).

Co se týče českého dovozu z Peru v roce 2019, meziročně klesl o 18 %.

Od roku 2009 si ČR udržuje s Peru aktivní obchodní bilanci. Obrat vzájemného obchodu vzrostl o  11 %.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Peru v r. 2018

1

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

11146

2

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

7804

3

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

5103

4

Plasty a výrobky z nich

3459

5

Výrobky ze železa nebo oceli

2503

6

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

2164

7

Vata plst textilie netkané lana provazy apod

1908

8

Sklo a výrobky skleněné

1546

9

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

1264

10

Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo

1161

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Dovoz z Peru do ČR v r. 2018

1

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

13154

2

Vata plst textilie netkané lana provazy apod

4510

3

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

1371

4

Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů

710

5

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

416

6

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

377

7

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

371

8

Obilí

340

9

Káva čaj maté koření

284

10

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

284

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Rozvíjí se spolupráce především v oblasti cestovního ruchu. Obě strany reagovaly na zvýšení vzájemného turistického ruchu podpisem Memoranda o porozumění a spolupráci mezi odpovědnými ministerstvy v roce 2007. Od tohoto roku dochází k postupnému zvyšování českých turistů v Peru, v posledních pěti letech se počet turistů pohybuje okolo 4 000.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Obranný a bezpečnostní průmysl

Dodávky českých obranných technologií do ozbrojených sil mají v Peru dlouhou historii (od 30. let 20. století), což podporuje povědomí o ČR v tomto sektoru. Například československé tanky se v roce 1941 proslavily v tehdejším ozbrojeném konfliktu s Ekvádorem, zástupci peruánských vzdušných sil se na začátku své kariéry učí létat na českých cvičných letadlech Zlín Aircraft apod.

České firmy se v posledních letech soustředily zejména na akvizice ve vojenském letectví. Jedná se například o dodávkách nových cvičných letadel i modernizaci stávající letecké techniky. Rostoucí potenciál lze též očekávat, pokud jde o výcviková a simulační zařízení a aplikované ICT.

Úspěšným případem v sektoru je otevření výrobního závodu pro montáž a opravy pistolí České zbrojovky Uherský Brod (srpen 2016) v peruánském armádním závodě FAME v Limě. Česká firma dodala moderní vybavení, nástroje a vyškolila technický personál, čímž byla zahájena dlouhodobá výrobní a technologická spolupráce s potenciálem dalšího prohloubení. Pro Peru se jedná o nejpreferovanější model obchodní spolupráce, který by uvítalo i v dalších oblastech, zahrnujících nesmrtící zbraně, ochranné prostředky a letectví. V listopadu 2018 proběhla úspěšná prezentace na Velvyslanectví ČR v Limě zaměřená na sektor vojenského a civilního letectví. Své výrobky zde prezentovaly české firmy Excalibur International, Aero Vodochody, THT Ostrava, Cruiser Aircraft a Retia. Na straně cílové skupiny byli vždy přítomni mj. zástupci vedení peruánských vzdušných a pozemních sil, správy letišť a zástupci peruánské obchodní komunity.

V teritoriu jsou dále dlouhodobě aktivní české firmy Sellier & Bellot, Explosia, Prototypa-ZM, Dova Airaft, Retia, AERO Vodochody, a Excalibur International.

Doprava; infrastruktura; logistika

V roce 2017 darovalo výrobní družstvo Kovobel v souvislosti s loňskými povodněmi 11 kontejnerů instituci INDECI (Národní instituce pro civilní ochranu) pro poskytování humanitární pomoci při přírodních katastrofách (povodně, mrazy v horských oblastech apod.). Kovobel tím získal první cennou referenci v teritoriu. V roce 2018 se podařilo prodat první skládací kontejnery již na komerční bázi. Jsou určeny nejen pro civilní ochranu, ale mohou najít využití též v agrárním průmyslu, stavebnictví a při těžbě kovů. V únoru 2019 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o porozumění mezi INDECI a Generálním ředitelstvím Hasičské a záchranné služby ČR, které otevře další prostor pro vzájemnou spolupráci.

V sektoru dopravy se český průmysl ve vztahu k Peru vyznamenal faktem, že italské vlaky japonské firmy Hitachi určené pro 1. linku metra (k posílení její kapacity a snížení intervalu) byly na konci roku 2016 testovány v českém Zkušebním centru Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ).

Firma Mikroelektronika s.r.o. uspěla v roce 2010 v konkurzu na dodavatele odbavovacího systému pro novou linku nadzemního metra v Limě. Celou linku vybavila 8 multifunkčními terminály SmartPoint a 134 turnikety se čtečkou bezkontaktních karet.

V budoucnu se počítá s rozšířením metra o další linky, přičemž české firmy usilují o subdodávky pro tento projekt (vozový park, telekomunikace, elektronika, výhybky apod.). Na začátku r. 2019 se v Limě prezentovala firma Cross Zlín se svými inteligentními systémy pro městskou dopravu a zařízením pro vážení vozidel za jízdy.

Energetika

Česká firma INGOS v roce 2016 dodala pro projekt nové vodní elektrárny Chancay/Rucuy (provincie Huaral na sever do Limy, 40 MW) řadu klíčových komponent, zahrnujících řídící jednotku, kontrolní, zabezpečovací a přenosové systémy včetně projekčních a montážních služeb v celkové hodnotě přes 2 mil. USD. Soustavu stavidel a vrat dodala do projektu firma Strojírny Podzimek. Vzhledem k návaznosti na dodávku dvou turbín (ČKD) a regulačních systémů (INGOS) v roce 2009 pro vodní elektrárnu Poechos 2 ze strany českých firem se dá hovořit o ukázkovém příkladu kontinuity českých dodávek v energetickém sektoru. Novou investici v Peru v r. 2019 zahájil také SOLEK Group.

Sektor: Zemědělství a potravinářský průmysl

V návaznosti na realizaci rozvojového projektu ČR byla s účastí českého kapitálu vytvořena společnost DIO LATINA S.A., která se na severu Peru pokouší o realizaci investičního projektu zaměřeného na pěstování technických plodin na zakoupené zemědělské půdě. Tento investiční projekt v současnosti nadále pokračuje. V září 2018 dodala česká firmy Budějovický Budvar první kontejner českého piva do Peru pod značkou Czechvar.

Zdravotnictví

V Peru je zastoupena česká firma ELLA-CS, která dodává specializovaný zdravotnický materiál (stenty). V letech 2016-2017 firma zintenzivnila jednání s vedením soukromých i polostátních nemocnic s cílem prosadit svůj inovativní produkt STENT DANIS. Ten je určený k zástavě akutního krvácení jícnových varixů a mohl by se uplatnit v terénních podmínkách v zájmu rychlé záchrany pacienta.

Úspěšnou na peruánském trhu se též ukázala firma BMT Medical Technology se svými nemocničními sterilizátory. Firma TSE (výrobce inkubátorů) na základě úspěšného malého rozvojového projektu na dodávku inkubátoru pro veřejnou nemocnici v sociálně slabší čtvrti v Limě, podpořeného oficiální rozvojovou pomocí ČR, prodal následně v r. 2019 několik desítek svých inkubátorů do nemocnic v regionech Lambayeque a Ica. 

Stavebnictví

V oblasti stavebnictví pokračoval v navazování kontaktů a jednání výrobce průmyslových výtahů pro stavebnictví a důlní průmysl STROS, který se v říjnu 2017 zúčastnil mezinárodního stavebního veletrhu Exconv Limě. Dalším českým účastníkem byla firma Technistone, výrobce obkladů z umělého kamene.

Na peruánském trhu stavebních materiálů je dlouhodobě přítomen výrobce potrubí, kanalizace a dlažby na bázi odlitků z taveného čediče EUTIT.

Důlní průmysl

Sektor, jenž zaujímá první místo v peruánském vývozu, nabízí řadu příležitostí pro české výrobce těžebních zařízení, náhradních dílů a technologií.

České firmy Ferrit, Eutit, Photon Water, Kohimex, a DIAMO se v září 2019 v rámci PROPED představily na významném důlním veletrhu Perumin v Arequipě. Jejich výrobky zde zaujaly a ZÚ Lima v rámci dalšího PROPEDu chystá na r. 2020 pokračování formou incomingové mise peruánských těžařských expertů do ČR.

Firma Transroll (výrobce válečků pro dopravníky) dodala první zkušební vzorky do největší cementárny v Peru UNACEM. Aktivní jsou zde i firmy Stros (výrobce stavebních a speciálních průmyslových výtahů pro hlubinné doly) a Vyrtych (osvětlení do prašného a výbušného prostředí).

Environmentální služby; vodohospodářství

V dubnu 2019 proběhla v Peru návštěva místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce, doprovázeného 30-ti člennou podnikatelskou delegací z oboru environmentálních technologií. V rámci návštěvy ministr jednal na peruánském ministerstvu ŽP, Energetiky a min, Bydlení a sanace, a Rekonstrukce. České firmy zase navazovaly důležité kontakty na podnikatelském fóru organizovaném Obchodní komorou Lima. Návštěva jasně potvrdila, že tento typ technologií je v současnosti v Peru velmi poptáván s ohledem na velké přírodní bohatství země i častý výskyt přírodních katastrof. O české výrobky a služby, zejména z oblasti čištění vody, zpracování odpadu, cirkulární ekonomiky, prevence apod., byl během návštěvy velký zájem a to i z regionů na severu země, které se stále potýkají s důsledkem ničivých povodní z r. 2017. V rámci návštěvy se ministr i podnikatelé podívali mj. do regionu v jižní části Amazonie: Madre de Dios, kde peruánská vláda v současnosti připravuje rozsáhlý program zalesnění a sanace.

Některé české firmy jsou již v Peru dobře známy. Georespect realizoval v roce 2017 v Peru studii proveditelnosti v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA o „Využití aplikované geomorfologie při hodnocení zranitelnosti krajiny přírodními hazardy spojenými s klimatickým fenoménem El Niño v regionech severního Peru”. Výsledky studie slouží místním úřadům i investorům. Firma při znalosti místních podmínek vytvořila novou metodiku k hodnocení přírodních hazardů a nástroj k přípravě nápravných opatření k eliminaci negativních dopadů klimatického fenoménu na krajinu a lidskou činnost.

Druhou studii proveditelnosti v rámci programu B2B ČRA realizovala v roce 2017 v Peru firma Photon Water Technology, dceřiná společnost Photon Energy NV. Studie s názvem „Technologie pro výrobu pitné vody v Peru“ se zaměřovala na rozvoj a implementaci specializovaných řešení, která budou čelit místnímu nedostatku čisté a pitné vody v malých vesnicích v Peru. Firma pracovala na návrhu technologie pro produkci pitné vody v pobřežních regionech, kde se střídají povodně a následná období sucha, a kde dochází k závažné kontaminaci zdrojů vod vulkanickou i důlní činností s negativními zdravotními dopady. Jak Georespect, tak Photon Water, v r. 2019 v rámci stejného programu v Peru provádějí následné (follow-up) studie a oběma se podařilo uzavřít dohodu o spolupráci v oblasti řivotního prostředí s regionální vládou Madre de Dios.

V perspektivním sektoru ochrana životního prostředí, resp. udržitelné lesní hospodářství, vynikla v uplynulých letech technologie pro inventarizaci lesních porostů Field – Map české firmy IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů.

Česká technologie se osvědčila v regionu peruánské Amazonie, zejména v rámci výzkumných účelů. Technologie je v Peru nabízena regionální firmou MAP GeoSolutions, která je výhradním distributorem této české technologie pro region Latinské Ameriky.

Zkušenosti s dlouhodobým působením v Peru v uvedeném sektoru má česká holdingová společnost ŠINDLAR s.r.o. Firma byla v Peru zaregistrována jako SINDLAR PERÚ S.A.C. Odborným zaměřením společnosti je vodohospodářská problematika v celé její šíři, od technických vodohospodářských staveb (vodovody, úpravny pitné vody, kanalizace a čištění odpadních vod, úpravy toků a protipovodňová ochrana, energetické využití vodních zdrojů apod.), přes geografické informační systémy (GIS), územní plány, řešení střetů mezi technickým pojetím vodohospodářských staveb a revitalizací řek až po celkovou ochranu životního prostředí.

Inovativní obory / ICT

Na peruánském trhu své pozice upevňuje brněnská firma YSOFT se svými softwarovými řešeními pro mj. efektivní organizaci tiskových služeb, která se podařilo úspěšně aplikovat například v bankovním sektoru i v důlním průmyslu. V listopadu 2018 se zde také poprvé představila firma Compelson, zabývající se vývojem systémů pro sběr dat z mobilních telefonů.

V r. 2019 začala v Peru propagovat své technologie v oblasti digitalizace firma ADUCID, která je v kontaktu s nově vybudovaným peruánským Generálním sekretariátem pro digitalizaci státní správy, zodpovědným za vybudování interoperabilní platformy pro zajištění základních obšanských úkonů online.

O peruánský trh se zajímá i český StartUp Smart Guide, specializovaný na chytré aplikace v oblasti turismu.

Bižuterie, sklářství a další sektory

Od r. 2017 se v Peru na různých propagačních akcí postupně prezentovaly firmy Beadex, Lucid a Sebera-Bižuterie, Celian Aurelia, FaBOS a CKV. Od 2018 zde má obchodního zástupce firmy Bohemia Jihlava a Hanna María Therapy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce a souvisejících oblastech jsou v současné době mezi ČR a Peru v platnosti následující mezivládní dohody a nezávazná memoranda o porozumění na rezortní úrovni:

 1. Dohoda o podpoře a ochraně investic podepsaná 16. 3. 1994. Vstoupila v platnost dne 6. 3. 1995. V listopadu 2018 požádala ČR o její renegociaci.
 2. Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi ministerstvem pro místní rozvoj ČR a ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peru (2007)
 3. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci (2007)
 4. Memorandum o porozumění a spolupráci mezi MO ČR a MO Peru (2007)
 5. Memorandum o porozumění mezi MŽP ČR a Peru (2015)

ČR rovněž v listopadu 2018 požádala o sjednání Dohody o zamezení dvojímu zdanění. Ministerstvo financí Peru český návrh posuzuje.

Dále jsou v platnosti následující meziinstitucionální dohody:

 1. Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Limskou obchodní komorou (1995)
 2. Memorandum o porozumění mezi CzechInvest a Proinversión (2009)
 3. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Banco de la Nación (2008)
 4. Memorandum o porozumění mezi EGAP a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE (2008)
 5. Memorandum o porozumění mezi GŘ Hasičského záchranného sboru ČR a Národní institucí pro civilní ochranu INDECI (2019)
 6. Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Národní průmyslovou společností Peru SNI (2019)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zaměření i mechanizmus projektů české rozvojové spolupráce se v posledním desetiletí měnil vzhledem k tomu, že Peru přestává být typickou rozvojovou zemí a má vizi zařadit se k cílovému roku 2021 (tj. 200. výročí nezávislosti) mezi země s vyššími příjmy a vstoupit do OECD. Proto jsou namísto projektů tradiční rozvojové / humanitární spolupráce upřednostňovány projekty s vyšší přidanou hodnotu (např. zapojení českého know-how, inovativní technologická řešení s možností replikace v jiných oblastech apod.) a s potenciálem ke komerční návaznosti.

V období 2014-2017 bylo na rozvojovou spolupráci s Peru věnováno 2,36 mil. Kč. Během tohoto 4letého období bylo celkem realizováno 6 malých lokálních projektů (MLP) pod přímým dohledem zastupitelského úřadu a 2 projekty programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA.

V červnu 2018 byl realizován MLP s názvem Úpravna pitné vody – jediný možný zdroj pitné vody pro základní školu v Obrilla. Projekt s příspěvkem ZRS ČR 500.000 CZK spočíval v nákupu a instalaci malé úpravny vody do základní školy v regionu Piura, kam se dosud dodávala zdravotně riziková voda z řeky.

V r. 2019 probíhají v Peru 3 MLP: výstavba knihovny pro děti v jedné z nejchudších čtvrtí Limy), dodání inkubátorů české značky do univerzitní nemocnice v chudé čtvrti Limy a záchrana rostlin Amazonského pralesa v regionu Ucayali ve spolupráci s českými vědci.

V rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) ČRA byly v Peru schváleny následující projekty:

 • Společnost Georespect s.r.o.: naváže na své dosavadní působení s novou studií: Analýza zranitelnosti dolního toku řeky Piura povodněmi a možnosti její eliminace (pilotní projekt analýzy zranitelnosti krajiny přírodními hazardy na území Peru).
 • Společnost Photon Water Technology: bude pokračovat v projektu Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru
 • Společnost Cross Zlín: studie proveditelnosti “Rozvoj inteligentních dopravních systémů a chytrých měst v Latinské Americe”

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 5. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem