Zpráva o plnění Exportní strategie ČR v letech 2006-2007

Zpráva o průběžném plnění Exportní strategie České republiky pro období 2006 až 2010 v letech 2006-2007. V souladu s usnesením vlády č. 1569/2005 je předkládáno exekutivní shrnutí naplňování Exportní strategie a vyhodnocení všech jejích 12 projektů.Exportní strategie České republiky pro období 2006–2010

  • odráží jednu z priorit vlády, kterou je podpora exportu, investic a prezentace ČR;
  • je realizována v kontextu cíle vlády vybudovat efektivní model ekonomické diplomacie;
  • reaguje na změny, ke kterým došlo po vstupu ČR do EU;
  • je postavena projektově a řízena manažerským způsobem;
  • sleduje vizi, kterou je prosadit ČR ve světě prostřednictvím obchodu a investic;
  • je zaměřena na vytváření nových příležitostí pro podnikatele, na poskytování profesionálních a účinných služeb, na zlepšení jejich kvality a na zvýšení kapacit pro export;
  • plně odráží liberální přístup vlády a je v souladu s tržními principy.

Zpráva o průběžném plnění za období 2006–2007 obsahuje exekutivní shrnutí naplňování Exportní strategie a vyhodnocení všech jejích 12 projektů. Hodnocení projektů je provedeno ve strukturované formě, která obsahuje popis každého projektu a informace o jeho realizaci a plánovaném rozvoji.

Exekutivní shrnutí 2006–2007

Projekt č. 1: Usnadňování obchodu

Projekt č. 2: Působení na klíčových trzích

Projekt č. 3: Budování dobrého jména ČR v zahraničí

Projekt č. 4. Účinná asistence pro exportéry

Projekt č. 5: Zvýšení vývozu služeb

Projekt č. 6: Zvýšení přímých investic a akvizic do zahraničí

Projekt č. 7: Rozvoj vývozních aliancí

Projekt č. 8: Nový systém řízení služeb státu pro export

Projekt č. 9: Zákaznické centrum MPO (Zelená linka pro export)

Projekt č. 10: Síť pro export

Projekt č. 11: Rozšíření finančních služeb pro český export

Projekt č. 12: Exportní akademie

Pravidelné novinky e-mailem