Pobřeží slonoviny: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Od roku 1961 má Evropská unie (EU) preferenční politické a ekonomické vztahy s Pobřežím slonoviny. EU je hlavním obchodním partnerem Pobřeží slonoviny a jejím hlavním soukromým investorem. EU a Pobřeží slonoviny udržují velmi dobré vzájemné vztahy. EU je vnímána nejen jako dárce, ale také jako důležitý politický hráč, přinášející politické řešení do ivorijské krize. Existuje národní indikativní program pro Pobřeží slonoviny, který nastiňuje hlavní oblasti spolupráce EU s touto zemí v období 2014-2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu. Program má rozpočet 273 millionů EUR a je rozdělen do 3 hlavních odvětví. Posílení státu a budování míru, zemědělství a bezpečnost potravin, energie.

Pobřeží slonoviny je rovněž příjemcem finančních prostředků z nástroje stability EU (IfS).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Republice Pobřeží slonoviny
Avenue Terrasson de  Fougères, Immeuble Union européenne
01 BP 1821 Abidjan 01
Tel. +255 20 31 83 50
Email: delegation-ivory-coast@eeas.europa.eu 
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/c%C3%B4te-divoire/1115/node/1115_en

 

 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy EU a Pobřeží slonoviny:

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Dovoz z EU 4 255 4 548 4 678 4 404 4 169
Vývoz do EU 2 672 2 439 2 855 2 742 2 643

údaje jsou v mil. EUR

zdroj European Commission

 

Dovoz ze zemí EU

  • Nizozemí (3,65%)
  • Francie (6,4%)
  • Belgie (6,4%)
  • Německo (5,8%)

 Export do zemí EU

  • Nizozemí (11,5%%)
  • Německo (6.3%)
  • Francie (5,4%)
  • Belgie (3,7%)
  • Švýcarsko (3,64 404%)

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Priority rozvojové spolupráce EU v Pobřeží slonoviny jsou stanoveny v Národním indikativním programu na léta 2014-2020. Patří mezi ně tzv. good governance, demokracie, právní stát, udržitelný a spravedlivý sociálně-ekonomický rozvoj. Více informací naleznete na webu EU v Pobřeží slonoviny

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem