Počítačová registrační pokladna (transfer technologií)

Firma Cígler Software, a. s. patří mezi přední české společnosti působící na poli informačních a komunikačních technologií. Firma se věnuje především vývoji a implementaci pokročilých informačních řešení se zameřením na ekonomické a fi nanční systémy, včetně dodávek souvisejícího softwaru.Původce technologie: Cígler Software, a. s., Česká republika
Příjemce technologie: E&F Software Solutions, Kypr

Nedávno firma Cígler vyvinula modulární pokladní registrační systém využitelný nejen pro obchody různé velikosti, ale i pro nadnárodní obchodní řetězce. Registrační pokladna představuje výkonné a efektivní zařízení sloužící k propojení pokladny se systémy skladového hospodářství a účetnictví prostřednictvím speciálního softwaru. Při prodeji zboží tak prodejce získá dokonalý přehled o realizovaných objemech prodeje zboží, může kontrolovat stav svých skladových zásob apod.

Systém se skládá ze 2 částí – řídicí a prodejní část a umožňuje centrální řízení obchodů se vzdáleným monitoringem a administrací obchodních a cenových dat, synchronizaci účetních systémů a dalších funkcí na základě potřeb zákazníka. Je možná jak dodávka jednodušší klasické registrační pokladny typu „postavit na pult a zapnout", tak i pokročilejší softwarové řešení na bázi PC.

Transfer popsané technologie počítačové registrační pokladny byl realizován na základě setkání představitelů firmy Cígler a kyperské firmy E&F Software Solutions na technologické burze INFOSYSTEM 2008 v Soluni. Toto setkání bylo iniciováno a organizačně zajištěno pracovníky Technologického centra AV ČR.

E&F Software Solutions je vedoucí systémový integrátor a dodavatel pokročilých řešení na Kypru. Firma zajišťuje komplexní služby a na základě dohody s českým dodavatelem se zavázala uvést český registrační systém na kyperský trh. Tento kyperský partner, který projevil zájem o dodávky pokročilé verze pokladen s vestavěným výkonným softwarem a řadou nadstandardních funkcí, současně zajistil i propagaci systému, technickou podporu a jeho integraci do stávajících obchodních systémů.

Hlavní přínos nové technologie pro kyperské uživatele spočívá v podstatném snížení personálních nákladů na skladové a účetní síly a rovněž ve zvýšení přesnosti evidence skladových zásob ve firmách. Také český dodavatel z této transakce profitoval nejenom finančně, ale nepřímo také tím, že se jeho výrobek prosadil na novém, silně konkurenčně obsazeném zahraničním trhu.

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Kudrnová
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 006 134
Fax: +420 220 922 698
E-mail: kudrnova@tc.cz
Web: www.tc.cz

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“.