Podnikatelé v Karlovarském kraji diskutovali na téma evropských fondů

Poslední březnový den se konal v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech v pořadí již čtvrtý odborný seminář o evropských fondech z cyklu „Evropské fondy Aktuálně“ pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a Unií malých a středních podniků ČR. Semináře organizovaného Regionální hospodářskou komorou Poohří se účastnilo kolem 60 firem z celého Karlovarského kraje.Hospodářská komora a Unie malých a středních podniků na něm představila soubor praktických rad, které mají pomoci podnikatelům se zorientovat ve složitém systému čerpání evropských dotací. Hospodářská komora České republiky firmám nabízí možnost nechat si zdarma posoudit jejich projektový záměr a doporučit vhodný program pro jeho financování. Více informací o bezplatném posouzení projektového záměru naleznete na internetových stránkách Hospodářské komory ČR.

„Programovací období 2007–2013 představuje výzvu a příležitost pro aktivní subjekty v ČR, kterými mohou být i podnikatelé, vyčerpat během, sedmi let co nejvíce z celkové alokace 26,7 mld. EUR. Největší rizika v procesu čerpání strukturálních fondů EU spatřuji v zajištění kofinancování projektů ze státního rozpočtu ČR a v nedostatečné administrativní kapacitě orgánů podílejících se na procesu rozdělování prostředků z fondů EU. Je nutné vycházet ze zkušeností z minulého programovacího období 2004–2006 a neopakovat již předchozí chyby,“ uvedl Radek Pašava, ředitel Regionální hospodářské komory Poohří.

„V každé lidské činnosti platí, že štěstí přeje připraveným. U projektů financovaných ze strukturálních fondů to platí dvojnásob. Hospodářská komora České republiky a Unie malých a středních podniků ČR se tak snaží pořádáním seminářů, jejichž cílem je poskytnout podnikatelům ucelený pohled na možnosti financování ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007–2013, přispět k jejich připravenosti pro předkládání projektů. Mimořádná příležitost se otevírá zejména pro malé a střední podniky, nejen přímo předkládáním projektů, ale i formou účasti ve výběrových řízeních vyhlašovaných v rámci již schválených projektů. Je to velká příležitost pro nastartování dynamiky rozvoje malých a středních podniků v České republice,“ dodala Markéta Novotná, vedoucí sekce Sekce evropských fondů Unie malých a středních podniků ČR.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byly 2. ledna 2008 vyhlášeny výzvy k programům ICT strategické služby, Potenciál, Školící střediska, Nemovitosti a Inovace – projekt na ochranu práv průmyslových vlastnictví. Od 3. března jsou do těchto programů přijímány registrační žádosti, a to kromě programu Nemovitosti, do kterého mohou podnikatelé posílat své žádosti od 1. dubna 2008. Registrační žádosti se zasílají pomocí elektronického systému eAccount.

„Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest má v každém krajském městě své regionální kanceláře, kde proškolení zaměstnanci pomohou potencionálním žadatelům nejen při podávání žádosti, ale i ve všech ostatních fázích realizovaných projektů. Naším cílem je co nejvíce podpořených projektů, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků,“ říká Jarmila Krausová, ředitelka regionální kanceláře agentury Czechinvest pro Karlovarský kraj.

„Od 1. května bude agentura CzechInvest v rámci nové výzvy ICT v podnicích opět přijímat žádosti o financování ICT projektů malých a středních firem. Telefónica O2 připravuje svá řešení tak, aby odpovídala kritériím příslušného programu, a podnikatelé je ve svých projektech mohli snadno využít,“ doplnil Viktor Filip ze společnosti Telefónica O2, generálního partnera Hospodářské komory České republiky.

V rámci prezentace společnosti Eurovision byly prezentovány základní principy a podmínky, které je nezbytné dodržet, aby žadatelé mohli podat žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU. Součástí prezentace bylo objasnění nejčastějších chyb, kterých se žadatelé dopouštějí při přípravě projektu, jak v období ještě před podáním žádosti, tak v průběhu zpracování projektu. Tento výčet nejběžnějších chyb byl doplněn o praktické rady ohledně úskalí a možných problémů při zpracování žádosti. Prezentace byla završena stručným představením úspěšných projektů z minulého programovacího období a stanovením klíčových faktorů, které umožnily získání dotace pro tyto projekty.

„Opravdu pečlivě zvažujte své šance na získání dotace a raději své záměry konzultujte buď s implementačními agenturami, nebo zkušenými poradci. Zvýšíte tak naději na úspěch. Mnozí podnikatelé podceňují zejména období následného monitoringu. V rámci snahy o co největší bodový zisk se zaváží ke splnění přemrštěných hodnotících indikátorů a neuvědomují si, že je pak budou muset splnit. Ovšem v případě nesplnění jim může být dotace krácena, či dokonce odebrána,“ zdůraznila Kateřina Kupcová ze společnosti Česká spořitelna/Raven EU Advisory.

„Pevně doufám, že všichni přítomní podnikatelé získali cenné informace o možnostech financování svých projektových záměrů z prostředků EU. ROP SZ je svým obsahem zaměřen na podporu rozvoje měst, venkovských oblastí, dopravní dostupnosti a obslužnosti regionu a také na udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je připraven poskytnout pomoc při přípravě žádostí o dotaci z ROP SZ formou osobních či e-mailových konzultací a též formou plánovaných seminářů,“ uzavřel Ondřej Hruška z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

zpět na začátek