Portugalsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Portugalskem trvale roste, přičemž větší dynamiku je možno zaznamenat na straně českého vývozu. Obrat vzájemného obchodu v roce 2018 poprvé v historii překonal hranici 1 mld. EUR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (mil. EUR)

2015

 2016

2017

2018

2019

Vývoz ČR

477,5

 479,4

515,3

590,9

665,1

Dovoz ČR

376,4

 374,0

415,9

429,8

463,2

Obrat

853,9

 853,9

931,2

1 020,8

1 118,3

Bilance

101,1

 105,9

99,5

161,1

192,0

Zdroj: MPO ČR, ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

HS kód hlavní vývozní položky do Portugalska v r. 2019 mil. EUR
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 127,6
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro pčepravu osob 63,4
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 46,6
8415 Stroje přístroje klimatizační 21,2
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě 17,5
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 15,4
8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jinde neuvedené 14,0
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů 13,9
8301 Zámky i visací závěry klíče z kovů obecných 13,0
4011 Pneumatiky nové z pryže 12,9

Zdroj: ČSÚ

 

HS kód hlavní dovozní položky z Portugalska v r. 2019 mil. EUR
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob 52,3
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 47,8
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 36,4
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti 29,2
8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 18,5
3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 17,4
8480 Rámy základny formovací modely pro formy aj 17,3
6403 Obuv se svrškem z usně 13,7
5801 Tkaniny vlasové žinylkové ne ručníkoviny ap 13,5
3920 Desky folie ap ostatní z plastů neporovité aj 11,6

Zdroj: ČSÚ

 

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna služeb mezi ČR a Portugalskem v r. 2019 (v mil. Kč)
  Kredit Debet Bilance
Služby 2 092,3 1 380,0 712,3
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) 66,5 18,4 48,1
Opravy a údržba jinde neuvedené 12,7 18,0 -5,3
Doprava 851,5 558,4 293,1
Cestovní ruch 625,7 289,6 336,1
Stavební práce 5,0 38,8 -33,8
Pojišťovací služby a penzijní financování 28,7 19,9

8,8

Finanční služby 0,8 2,1 -1,3
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené 0,7 1,0 -0,3
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 209,6 175,0 34,6
Ostatní podnikatelské služby 290,0 255,0 34,9
Osobní, kulturní a rekreační služby 1,2 3,6 -2,4
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené 0,0 0,0 0,0
Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

Celková bilance služeb vyznívá z hlediska ČR příznivě. Největší podíl zaznamenávají dlouhodobě doprava a cestovní ruch, které patří mezi nejperspektivnější odvětví i do budoucna. Významnou roli zde hraje před několika lety zavedené pravidelné letecké spojení mezi Prahou a Lisabonem, které provozuje portugalský národní letecký dopravce TAP Air Portugal. České letecké společnosti provozuji převážně jen charterové lety v letní turistické sezóně. Pravidelné linky ČSA mezi Prahou a Lisabonem a Prahou a Portem byly v průběhu roku 2019 zrušeny.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v Portugalsku jsou relativně nízké. K nejvýznamnějším patří zemědělská společnost Camposol II patřící do skupiny Družstvo Bramko CZ.

Hlavní české firmy na portugalském trhu:


Bramko – Camposol II

Herdade dos Nascedios
E.N. 393, Km 6,
Apartado 123
7645-909 Vila Nova de Milfontes
E-mail: camposol2@camposol2.com
Web: http://www.camposol2.com 


SIVA –
dovozce automobilů Škoda
Rua do Comércio nº 2,
2050-541 Vila Nova da Rainha 
Tel.: 263 407 000
Fax: 263 407 099 
Web:  http://www.sivaonline.pt 


MORAVIA STEEL IBERIA, S.A.

Campo Grande, No 35–9A
1700-087 Lisboa
Tel: +351-217 826 250
E-mail: geral@msiberia.pt
Web: http://www.trz.cz/ 


Tescoma

Rua 25 de Abril, 215
Zona Industrial do Roligo, Espargo
4520-115 Santa Maria da Feira
Tel.:  +351 256 330 756
E-mail:  info@tescoma.pt
Web: https://www.tescomaonline.pt/ 


BTL Portugal, Lda.

Av. Amália Rodrigues, n.º 16 – Loja Esq.
Urbanização da Ribeirada
2675-624 ODIVELAS
Tel.: + 351 210 993 509
E-mail: geral@btlportugal.pt
Web: www.btlportugal.pt


BEZNOSKA Portugal, Lda,

2720-457, Lisboa
Tel.: +361 210 187 169
E-mail: geral@beznoskaportugal.pt
Web: http://www.beznoska.pt/

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ve vztazích mezi Českou republikou a Portugalskem jsou v platnosti následující hospodářské smlouvy:

  • mezivládní Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic, Praha 13. 11. 1993
  • mezivládní Dohoda o zamezení dvojího zdanění, Lisabon 5. 1. 1994
  • mezivládní Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Lisabon 8. 7. 1994

V lednu 2004 byly během návštěvy předsedy vlády Vladimíra Špidly v Portugalsku podepsány Memorandum o porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Portugalskou průmyslovou asociací (Associação Industrial Portuguesa – AIP) v Lisabonu a Dohoda o spolupráci s Portugalskou podnikatelskou asociací (Associação Empresarial de Portugal – AEP) v Portu.

Během návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v březnu 2004 byl podepsán závazný dokument o spolupráci mezi Magistrátem města Brno a Magistrátem města Porto.

V dubnu 2010 byl u příležitosti návštěvy portugalského prezidenta Cavaca Silvy v ČR podepsán Protokol o spolupráci mezi agenturami CzechInvest a AICEP.

V prosinci 2016 bylo u příležitosti státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Portugalsku podepsáno Memorandum o porozumění mezi Svazem průmyslu a dopravy a jeho partnerskou organizací, Portugalskou průmyslovou asociací, o zřízení Hospodářské a obchodní rady mezi Portugalskem a Českou republikou. 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Portugalsko není příjemcem české rozvojové spolupráce. Obě země spolu nicméně pravidelně jednají o možnostech spolupráce na rozvojových projektech ve třetích zemích, zejména portugalsky mluvících zemích Afriky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 14. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem