Portugalsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Portugalskem trvale roste, přičemž větší dynamiku je možno zaznamenat na straně českého vývozu. Obrat vzájemného obchodu v roce 2018 poprvé v historii překonal hranici 1 mld. EUR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (mil. EUR)

2014

2015

 2016

2017

2018

Vývoz

345,1

477,5

 479,4

515,3

589,0

Dovoz

344,8

376,4

 374,0

415,9

426,1

Obrat

686,9

853,9

 853,9

931,2

1 015,0

Bilance

0,3

101,1

 105,9

99,5

162,9

Zdroj: MPO ČR, ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

HS kód hlavní vývozní položky do Portugalska v r. 2018 mil. EUR
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 86,7
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro p 69,1
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 41,2
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 25,0
8415 Stroje přístroje klimatizační 19,8
8479 Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn 15,8
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob 14,6
8301 Zámky i visací závěry klíče z kovů obecných 14,6
4011 Pneumatiky nové z pryže 12,3
9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 11,4

Zdroj: ČSÚ

 

HS kód hlavní dovozní položky z Portugalska v r. 2018 mil. EUR
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 50 753
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro p 44 366
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 28 388
4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová 18 046
8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 16 909
3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 16 235
8480 Rámy základny formovací modely pro formy aj 14 554
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic 14 153
6403 Obuv se svrškem z usně 12 817
3920 Desky folie ap ostatní z plastů neporovité aj 11 905

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna služeb mezi ČR a Portugalskem v r. 2018 (v mil. Kč)
  Kredit Debet Bilance
Služby 1 612,5 1 098,8 513,7
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) 27,6 29,8 -2,2
Opravy a údržba jinde neuvedené 7,3 19,3 -12,0
Doprava 815,8 460,4 355,4
Cestovní ruch 597,2 277,4 319,8
Stavební práce 2,4 36,5 -34,1
Pojišťovací služby a penzijní financování 25,8 18,2 7,6
Finanční služby 0,7 0,9 -0,1
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené 0,5 1,1 -0,6
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 25,2 24,4 0,8
Ostatní podnikatelské služby 109,0 228,1 -119,2
Osobní, kulturní a rekreační služby 1,1 2,8 -1,6
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené 0,0 0,0 0,0
Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

Celková bilance služeb vyznívá z hlediska ČR příznivě. Největší podíl zaznamenávají dlouhodobě doprava a cestovní ruch, které patří mezi nejperspektivnější odvětví i do budoucna. Významnou roli zde hraje před několika lety zavedené pravidelné letecké spojení mezi Prahou a Lisabonem, které provozuje portugalský národní letecký dopravce TAP Air Portugal. ČSA zahájily v roce 2017 novou pravidelnou linku mezi Prahou a Lisabonem, která létá vždy od května do října čtyřikrát týdně a doplňuje tak stávající linku stejného dopravce mezi Prahou a Portem, která je zpravidla provozována od května do října třikrát týdně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v Portugalsku jsou relativně nízké. K nejvýznamnějším patří zemědělská společnost Camposol II patřící do skupiny Družstvo Bramko CZ.

Hlavní české firmy na portugalském trhu:


Bramko – Camposol II

Herdade dos Nascedios
E.N. 393, Km 6,
Apartado 123
7645-909 Vila Nova de Milfontes
E-mail: camposol2@camposol2.com
Web: http://www.camposol2.com 


SIVA –
dovozce automobilů Škoda
Rua do Comércio nº 2,
2050-541 Vila Nova da Rainha 
Tel.: 263 407 000
Fax: 263 407 099 
Web:  http://www.sivaonline.pt 


MORAVIA STEEL IBERIA, S.A.

Campo Grande, No 35–9A
1700-087 Lisboa
Tel: +351-217 826 250
E-mail: geral@msiberia.pt
Web: http://www.trz.cz/ 


Tescoma

Rua 25 de Abril, 215
Zona Industrial do Roligo, Espargo
4520-115 Santa Maria da Feira
Tel.:  +351 256 330 756
E-mail:  info@tescoma.pt
Web: https://www.tescomaonline.pt/ 


BTL Portugal, Lda.

Av. Amália Rodrigues, n.º 16 – Loja Esq.
Urbanização da Ribeirada
2675-624 ODIVELAS
Tel.: + 351 210 993 509
E-mail: geral@btlportugal.pt
Web: www.btlportugal.pt


BEZNOSKA Portugal, Lda,

2720-457, Lisboa
Tel.: +361 210 187 169
E-mail: geral@beznoskaportugal.pt
Web: http://www.beznoska.pt/

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Ve vztazích mezi Českou republikou a Portugalskem jsou v platnosti následující hospodářské smlouvy:

  • mezivládní Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic, Praha 13. 11. 1993
  • mezivládní Dohoda o zamezení dvojího zdanění, Lisabon 5. 1. 1994
  • mezivládní Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Lisabon 8. 7. 1994

V lednu 2004 byly během návštěvy předsedy vlády Vladimíra Špidly v Portugalsku podepsány Memorandum o porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Portugalskou průmyslovou asociací (Associação Industrial Portuguesa – AIP) v Lisabonu a Dohoda o spolupráci s Portugalskou podnikatelskou asociací (Associação Empresarial de Portugal – AEP) v Portu.

Během návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v březnu 2004 byl podepsán závazný dokument o spolupráci mezi Magistrátem města Brno a Magistrátem města Porto.

V dubnu 2010 byl u příležitosti návštěvy portugalského prezidenta Cavaca Silvy v ČR podepsán Protokol o spolupráci mezi agenturami CzechInvest a AICEP.

V prosinci 2016 bylo u příležitosti státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Portugalsku podepsáno Memorandum o porozumění mezi Svazem průmyslu a dopravy a jeho partnerskou organizací, Portugalskou průmyslovou asociací, o zřízení Hospodářské a obchodní rady mezi Portugalskem a Českou republikou. 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Portugalsko není příjemcem české rozvojové spolupráce. Obě země spolu nicméně pravidelně jednají o možnostech spolupráce na rozvojových projektech ve třetích zemích, zejména portugalsky mluvících zemích Afriky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace