Portugalsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Portugalsko vstoupilo do EU k 1. 1. 1986. Členství v Evropské unii mělo klíčový význam zejména pro modernizaci země a její ekonomický rozvoj. Evropské fondy sehrály významnou roli mimo jiné při výstavbě dopravní infrastruktury. Portugalsko je také zakládajícím členem Eurozóny. Vztah Portugalců k EU obecně je velmi pozitivní.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise
Largo Jean Monnet, 1 – 10
PT-1269-068 Lisboa
Tel.: (+351) 213 509 800 
Fax: (+351) 213 509 801
E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Portugalský zahraniční obchod je zaměřen především na země Evropské unie, jejichž podíl na portugalském vývozu a dovozu dosahuje přes 75 %.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 podepsala Evropská komise s Portugalskem dohodu o mobilizaci evropských strukturálních investičních fondů v letech 2014-2020. Dohoda definuje implementační strategii při využívání těchto fondů, stanovuje priority a investiční cíle. V sedmiletém období by mělo v rámci evropských fondů soudržnosti přitéci do Portugalska přes 21 mld. EUR. Dalších více než 4 mld. EUR by mělo Portugalsko získat z programu na rozvoj venkova a téměř 400 mil. EUR mu bylo přiděleno na rozvoj rybářství. Mezi portugalské priority patří rozvoj podnikání a inovací, přenos znalostí mezi univerzitami a firmami, podpora konkurenceschopnosti, boj s nezaměstnaností, zvyšování kvality vzdělávání, snižování chudoby a modernizace veřejné správy.

Vzhledem k nedostatku domácích i zahraničních investic je pro Portugalsko velmi důležitý Investiční plán pro Evropu (Junckerův plán), který si klade za cíl podpořit investice do evropského hospodářství, se zaměřením na vytváření pracovních míst, hospodářský růst a posílení kapacit a infrastruktury.  Podpora je poskytována z Evropského fondu pro strategické investice zřízeného Evropskou komisí a Evropskou bankou pro investice.

V Portugalsku bylo v průběhu roku 2016 schváleno 18 projektů v oblasti životního prostředí, inovací a infrastruktury, jejichž celková výše dosáhla přibližně miliardy EUR. Portugalsko je tak osmé v žebříčku členských států s největší mobilizaci finančních prostředků v rámci Junckerova plánu, ale v poměru k HDP mu patří čtvrté místo. Jako příklad stěžejních projektů je možné zmínit rámcový úvěr ve výši 250 milionů EUR udělený Lisabonu na protipovodňovou prevenci, udržitelnou podporu mobility a modernizaci sociálního bydlení. Drtivá většina z podpořených projektů je nicméně učena malým a středním podnikům, jejichž projekty získávají v průměru 288 tisíc EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem