Portugalsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Portugalská republika (República Portuguesa)

Prezidentem Portugalska je od 9. 3. 2016 Marcelo Rebelo de Sousa.

Aktuální (stav platný k 27. 7. 2020) složení portugalské vlády odráží výsledek parlamentních voleb, které se konaly v říjnu 2019. Menšinovou vládu sestavila podruhé za sebou Socialistická strana (PS), která při prosazování svého programu hledá parlamentní podporu napříč politickým spektrem.

Předseda vlády – António Costa
Místopředseda vlády a ministr hospodářství a přechodu k digitalizaci – Pedro Siza Vieira
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí – Augusto Santos Silva
Místopředsedkyně vlády a ministryně úřadu vlády – Mariana Vieira da Silva
Ministr
vnitra – Eduardo Cabrita
Ministr financí – João Leão
Ministr obrany – João Gomes Cravinho
Ministryně spravedlnosti – Francisca Van Dunem
Ministryně pro modernizaci státu a veřejné správy – Alexandra Leitão
Ministr plánování – Nelson de Souza
Ministr práce, solidarity a sociálního zabezpečení – Ana Mendes Godinho
Ministr zdravotnictví – Marta Temido
Ministr školství – Tiago Brandão Rodrigues
Ministr pro vědu, technologie a vysoké školství – Manuel Heitor
Ministr životního prostředí a klimatické akce – João Pedro Matos Fernandes
Ministr pro infrastrukturu a bydlení – Pedro Nuno Santos
Ministryně územní soudržnosti – Ana Abrunhosa
Ministrině zemědělství – Maria do Céu Albuquerque
Ministr moře – Ricardo Serrão Santos
Ministryně kultury – Graça Fonseca

Státní tajemnice pro evropské záležitosti – Ana Paula Zacarias

Aktuální složení portugalské vlády je k dispozici na jejích webových stránkách.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel – 10 276 617 (2019)

Hustota osídlení – 111,6 obyvatele na km2 (2019) 

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: – 50,52 % (50,84 % muži a 49,15 % ženy)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: -0,25 % (2019)

Průměrný věk: 45,2 let, očekávaná délka života 80,9 let (2019)

Z hlediska demografického má velký význam migrace, jejíž vliv na počet obyvatel je spíše neutrální. Příchozí imigranty zejména z Afriky, případně z východní Evropy, kompenzuje značný počet zejména mladých Portugalců odcházejících za prací do členských států EU. Významným faktorem je stárnutí populace, Portugalsko má nyní více než 3,5 milionů důchodců.

Národností složení: Portugalci a cca 395 tis. příslušníků jiných národností (nejvíce jich pochází z Brazílie, dále Ukrajiny, Kapverdské republiky, Angoly, Moldavska a Rumunska).

Z hlediska náboženského tvoří většinu (81 %) římští katolíci, 3 % jiná křesťanská vyznání, 0,6 % jiná náboženství, 6 % ateisté a zbytek nespecifikováno. Role katolické víry a církve v životě zejména mladých Portugalců však ve srovnání s minulostí klesá.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel

2015

2016

2017

2018

2019

HDP  (mld. EUR)

179

185

 193 201 212

HDP změna meziročně (%)

1,5

1.4

 2,7 2,6 2,2

HDP/obyv. (EUR)

17 335

18 106

 18 778 19 600 20 660

inflace (%)

0,8

0,6

 1,6 1,0 0,3

Nezaměstnanost (%)

12,2

11,1

 8,9 7,0 6,5

Zdroje: Národní statistický úřad INE, Pordata, AICEP

Portugalský HDP překonal v roce 2019 i ta nejoptimističtější očekávání a meziročně vzrostl o 2,2 %. Současně byl korigován i růst v roce 2018 na konečných 2,6 %. Mezi lety 2015 a 2019 tak PT ekonomika rostla o 3 % rychleji, než kolik činil průměr eurozóny. Takový průběh konvergence byl po dobu trvání eurozóny dosud nevídaný a umístil PT na 3. příčku v pomyslném žebříčku růstu od roku 2015 v rámci původní EU-15. Za uplynulých 5 let dosáhl kumulativní růst PT ekonomiky 10,7 % v běžných cenách a 18,1 % nominálně.

Z hlediska podílu na tvorbě HDP vynikly v r. 2019 investice s růstem ve výši 6,5 %, což bylo nejvíce od r. 2011. Soukromá spotřeba vzrostla o 2,9 % a vládní spotřeba o 0,8 %.

Příznivý byl také vývoj nezaměstnanosti, která meziročně poklesla o 0,5 % na 6,5 %. Zaměstnanost dosáhla 4,913 mil. obyvatel, což představuje růst o 1,0 % (46,4 tis. osob) v porovnání s r. 2018. Snížení o dva procentní body bylo zaznamenáno také v případě nezaměstnanosti mladých lidí od 15 do 24 let, když se její hodnota ustálila na 18,3 %.

Cenová inflace v r. 2019 zaznamenala také pokles, a to na 0,3 % po 1,0 % v r. 2018. K tomuto vývoji nejvíce přispěl pokles cen energií o 1,8 %, naopak ceny nezpracovaných potravinářských komodit vzrostly o 0,9 %.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet v mil. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

43 436

45 213

46 868

46 695

49 764

Výdaje

 48 493

50 361

56 854

50 515

52 005

Saldo

-11 844

-8 260

-9 986

-3 820

-2 241

Saldo v % HDP

 -4,4

-2,1

-3,0

-0,6

0,2

Zdroj: Vrchní ředitelství pro státní rozpočet, Ministerstvo financí Portugalska

Portugalské veřejné finance dosáhly v roce 2019 přebytku 0,2% HDP, ačkoliv návrh státního rozpočtu naopak počítal s deficitem ve stejné výši. Jednalo se o nejlepší rozpočtový výsledek od roku 1974. Přispělo k němu zvýšení celkových státních příjmů o 3,8 % (3,3 miliardy EUR), zatímco výdaje vzrostly o 2,3 %, a to zejména v důsledku zvýšení běžných výdajů, které vzrostly o 2,7 %. Rok 2019 přinesl vyšší náklady nejen kvůli kariérním postupům ve státní správě, ale poprvé po mnoha letech si polepšili i státní zaměstnanci, byť převážně jeni zařazeni do nižších platových tříd.

 

 

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

PLATEBNÍ BILANCE V MIL. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet 

209,4 1101,2 878,5 -1 230,4 1 871,1

– Zboží

-9 544,5

-9 644,9

-12 107,8

-14 707,2

-16 665,9

– Služby

12 534,5

13 461,4

15 618,9

16 718,1

17 483,7

– Prvotní důchody

-4 337,5

-4 356,1

-4 858,7

-5 700,6

-5 211,4

– Druhotné důchody 1 556,9 1 640,8 2 226,1 2 459,3 4 212,0
Kapitálový účet 2 094,0 1 877,0 1 820,2 2 133,0 2 052,7
Finanční účet 2 296,6 2 986,1 3 131,1 1 447,9 2 394,2
– Přímé investice -1 220,4 -3 248,9 -8 300,9 -3 917,3 -7 775,2
– Portfoliové investice 127,4 15 480,0 9 295,6 9 244,1 8 508,5
– Finanční deriváty 379,6 542,1 -20,0 619,1 88,8
– Ostatní investice 1 533,2 -14 476,6 3 373,2 -3 583,1 3 872,7
– Rezervní aktiva 1 476,8 4 689,4 -1 216,8 -914,9 -2 300,6
Chyby a opomenutí -6,7 7,9 432,4 545,2 523,1

Zdroj: Pordata

v mil. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Devizové rezervy

17 816,0 23 841,8 21 771,7 21 786,8 24 716,9

Hrubý veřejný dluh v % HDP

128,8 129,2 124,8 121,5 117,0

Čistá zahraniční zadluženost

181 048,9 175 228,2 178 556,5 179 457,8 179 788,8

Dluhová služba v % HDP

3,4 3,2 3,0 2,8 2,6

Zdroj: Pordata, Banco de Portugal, Ministerstvo financí Portugalska

Podíl veřejného dluhu na HDP se podle údajů centrální Banco de Portugal v r. 2019 významně snížil ze 121,5 % na 117,0 %. Snížení bylo zaznamenáno i v případě dluhové služby, a to z 6,898 mld. EUR na 6,379 mld. EUR. Průměrná úroková míra veřejného dluhu se tak snížila z 2,8 % na 2,6 %. Pozitivní vývoj byl i v případě nově emitovaných dluhopisů, u nichž průměrná úroková míra činila 1,1 %, zatímco v r. 2018 to bylo 1,8 %.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Centrální bankou je Banco de Portugal (www.bportugal.pt), která zodpovídá za měnovou politiku státu. K jejím hlavním úlohám patří regulace úvěrů, kontrola a ochrana měny Euro a správa státního dluhu.

Guvernérem Banco de Portugal je od července 2020 bývalý ministr financí a předseda Eurogroup Mário Centeno.

Hlavní portugalské banky

Portugalsko má v poslední době jeden z nejmodernějších bankovních systémů v Evropě (vysoký stupeň automatizovaných bankovních operací, včetně plateb složenek, výpisů z účtů, transferů apod.). Všechny tyto operace probíhají prostřednictvím bankomatů v rámci systému „Multibanco“. Síť těchto bankomatů je velice hustá a z každého z nich je možno vybírat a platit nezávisle na tom, u kterého bankovního domu má klient veden účet. 

Hlavní portugalské pojišťovny

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Portugalský daňový systém se zakládá na souboru daní státních a komunálních, přímých a nepřímých. Poměrně často se mění způsob výpočtu daní z příjmů fyzických osob, zejména co se týče stanovení příjmových pásem, míry zdanění a výše nezdanitelného základu.

 a) Daně z příjmu

 • Daň z příjmu fyzických osob (IRS) – je silně progresivní a proměnná v závislosti na počtu vyživovaných osob, nejnižší sazba pro příjmy do 5 tis. EUR je 14,5 %, nejvyšší sazba pro příjmy nad 66 tis. EUR ročně činí 48 %.
 • Daň z příjmu právnických osob (IRC) – 21 %, přičemž v autonomní oblastech (Madeira a Azorské ostrovy) jsou v některých případech uplatňovány nižší sazby. Snížená sazba 17 % (12,5 % v případě vnitrozemí) se uplatňuje na malé a střední podniky, ale jen na prvních 15 000 EUR zisku.

b) Daň z nemovitostí (IMI)

 • Sazby se pohybují mezi 0,3 % a 0,8 % hodnoty nemovitosti, dle jejího typu a dle rozhonutí místních orgánů. Místní orgány mohou uložit další poplatky, které mohou dosahovat i významných částek (např. v Lisabonu se jedná o poplatek za požární ochranu vypočítaný v závislosti na hodnotě a povaze nemovitosti)

c) Spotřební daně (IEC)

 • Daň z přidané hodnoty (IVA) – kontinentální sazby jsou 23 % (od 1.1. 2011), 13 % a 6 %, snížené sazby uplatňované v autonomních oblastech (Azory, Madeira) jsou 16 %, 9 % a 4 %
 • Daň z minerálních paliv a plynu (ISP)
 • Daň z tabáku a tabákových výrobků
 • Daň z lihovin – piva, vína, destilátů
 • Daň z lihu (ISA)
 • Daň automobilová (ISV) – jediná interní daň specifické povahy na osobní nebo kombinované automobily

d) Ostatní státní daně

 • Daň kolková
 • Daň z her a hracích automatů
 • Daň z nafty (při pronájmu těžebního prostoru)
 • Silniční daň
 • Komunální poplatky
 • Komunální daň z vozidel
 • Daň za požární službu
 • Komunální dopravní poplatky
 • Komunální daň na operace s nemovitostmi (SISA)
 • Daň ekologická.

Sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné je povinné. Částky placené na sociální pojištění jsou určovány na základě fixní sociální daně aplikované na celkový příjem (statutární nařízení číslo 1999/99 z 8. června):

 • zaměstnavatel – 23,75 %
 • zaměstnanec – 11,0 %
 • celkem 34,75 %.

Veškeré informace, návody a formuláře jsou k dispozici na jednotném informačním webových stránkách Správy sociálního zabezpečení.

Bližší údaje týkající se daní v Portugalsku lze najít na webových stránkách Generálního ředitelství daní a cel.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 14. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem