Pracovní skupina pro informatiku a statistiku

Plynulý přechod z české koruny na euro bude závislý na schopnosti zredukovat technické a časové nároky. Tato problematika spadá do kompetence pracovní skupiny pro informatiku a statistiku fungující v gesci Ministerstva vnitra.Zavedení eura se významným způsobem dotkne mnoha informačních systémů ve státní správě, v podnikové sféře či bankovnictví. Pracovní skupina pro informatiku a statistiku má za úkol zmapovat technické i časové nároky, které bude vyžadovat hladký přechod informačních systémů a statistických databází z české koruny na euro. Gestorem této pracovní skupiny je Ministerstvo vnitra.

Členy pracovní skupiny pro informatiku a statistiku jsou zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a České národní banky.

Hlavní úkoly pracovní skupiny pro informatiku a statistiku jsou v obecnosti zadány Národním plánem zavedení eura v České republice.

V současné etapě plán požaduje:

  • připravit podrobnou metodiku auditu informačních systémů veřejné správy s ohledem na zavedení eura tak, aby tři roky před zavedením eura mohl být proveden audit, který by následně mohl být vyhodnocen;
  • připravit metodiku pro úpravy a vývoj informačních systémů veřejné správy s ohledem na kompatibilitu se zavedením eura;
  • vytvořit doporučení pro úpravy a vývoj informačních systémů soukromé sféry s ohledem na kompatibilitu se zavedením eura;

Po přijetí konkrétního data pro zavedení eura bude hlavním úkolem této pracovní skupiny:

  • sledovat a vyhodnocovat konverzi informačních systémů s ohledem na připravenost ke konkrétnímu datu zavedení eura;
  • testovat připravenost informačních systémů veřejné správy na zavedení eura.

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro informatiku a statistiku

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.