Pracovní skupina pro finanční sektor

Klíčovým problémem přechodu k jednotné evropské měně je její uvedení do oběhu. Pracovní skupina pro finanční sektor má za úkol koncepčně vyřešit zavedení eura do hotovostního i bezhotovostního oběhu a platebního styku. Protože problematika peněžního oběhu spadá především do kompetence České národní banky, byla tato instituce pověřena gescí za pracovní skupinu pro finanční sektor.Členy této pracovní skupiny jsou zástupci České národní banky, Ministerstva financí, České bankovní asociace, Komory auditorů ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České pošty, s.p. a Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Hlavní úkoly finančního sektoru v procesu zavedení eura

  • zavedení eura do hotovostního oběhu (zajištění dostatečného počtu eurobankovek a euromincí, distribuce hotovostního eura do ekonomiky, stažení české koruny z oběhu);
  • zavedení eura do bezhotovostního platebního styku (konverze účtů, platebních karet a dalších produktů, vstup ČNB do evropského platebního a zúčtovacího systému TARGET);
  • vypracování plánu konverze platebních a zúčtovacích systémů (napojení na evropský platební systém, změny v tuzemském mezibankovním platebním styku) a dalších systémech, které jsou nositeli finančních informací v rámci institucí finančního sektoru (včetně konverze jejich majetkových aktiv a pasiv), koordinace technických a systémových aspektů budoucího zapojení České republiky do Jednotného eurového platebního prostoru (Single Euro Payment Area – SEPA);
  • adaptace bankovního sektoru a dalších subjektů finančního trhu (zejména v oblasti kapitálového trhu, pojišťovnictví, penzijních fondů) na jednotnou evropskou měnu;
  • vypracování plánu obstarání eurových bankovek a mincí;
  • vypracování logistického plánu distribuce oběživa do komerčních bank a maloobchodního sektoru (včetně bezpečnostního zajištění);
  • vypracování plánu postupů a způsobů stahování české měny od obyvatelstva a nefinančních organizací (včetně návrhu limitních termínů pro výměnu bankovek a mincí)
  • příprava ČNB na zavedení eura do hotovostního i bezhotovostního platebního styku, zabezpečení jejích měnově – politických funkcí v Eurosystému, či z hlediska výkonu regulace a dohledu nad finančním trhem;
  • provedení nutných změn v legislativě týkající se finančního sektoru.

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro finanční sektor

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.