Pracovní skupiny NKS

Součást článku Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR. Přípravy pro zavedení eura v České republice si vyžádaly vznik Národní koordinační skupiny rozdělující se na jednotlivé pracovní skupiny zabývající se rozdílnou problematikou. Každá tato skupina je koordinována rozdílnými gestory.Za účelem zabezpečení konkrétních úkolů spojených se zavedením eura zřizuje Národní koordinační skupina pracovní skupiny. Činnost pracovních skupin je řízena a koordinována určenými gestory. V současné době existuje sedm pracovních skupin:


K plnění jednoho z úkolů stanovených Národním plánem – příprava Obecného zákona o zavedení eura – byla zřízena na Ministerstvu financí ad hoc pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti a České národní banky, která úzce spolupracuje s pracovní skupinou NKS pro legislativu.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.