Pravidelné konzultace MPO v Klientském centru pro export (KCE)

Plán pátečních konzultací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) v Klientském centru pro export.

Pravidelné bezplatné konzultace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Klientském centru pro export se konají vždy v pátek od 10 do 12 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2. Konzultace jsou příležitostí pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Prosíme zájemce o konzultace, aby se registrovali zasláním krátkého e-mailu na adresu kcexport@businessinfo.cz. V emailu uveďte své jméno, název Vaší společnosti, Vaše kontaktní údaje (e-mail a tel.) a stručně popište předmět Vašeho zájmu.

Konzultace konané v roce 2020

Leden 2020

10. 1. 2020 – Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Josef Mudra nebo Ing. Petr Novák ze sekce zahraničního obchodu MPO.

17. 1. 2020 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

Britské předčasné volby, které se konaly 12. prosince 2019, jasně vyhrála Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona. Velká Británie proto velmi pravděpodobně vystoupí z Evropské unie 31. ledna 2020. Pokud se tak stane, začne ve Velké Británii platit přechodné období, které by mělo skončit 31. prosince 2020. Jakými pravidly se bude řídit zahraniční obchod do této ostrovní země po tuto dobu a jakou podobu budou mít obchodní pravidla po roce 2020?

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová a Mgr. Jitka Savin ze sekce zahraničního obchodu MPO.

24. 1. 2020 – Akce, výstavy a veletrhy

Zájemcům budou poskytnuty informace o důležitých akcích, které jim mohou přinést nové obchodní příležitosti a které jim pomáhají na exportních trzích. Státní podpora exportu zahrnuje organizaci účasti na výstavách, veletrzích a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů (business fóra, semináře, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vlastimil Janecký ze sekce zahraničního obchodu MPO.

31. 1. 2020 – Dočasné pozastavení všeobecných cel (Celní suspenze)

Pozastavení cla představuje cestu českých výrobců ke snížení nákladů na dovážené suroviny a komponenty, které se v EU nevyrábějí, nebo vyrobené množství nepokrývá poptávku. Dozvíte se, jakým způsobem podat žádost, jak proces schvalování probíhá a jakým způsobem naopak zabránit pozastavení cla v případech, kdy by mohlo poškodit vaši firmu.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Tomáš Hurych ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Únor 2020

7. 2. 2020 – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, projekty programu Aid For Trade v gesci MPO

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o programu Aid For Trade, který je v gesci MPO. Seznámeni budou se smyslem a podstatou programu, s náplní jednotlivých projektů, způsobem vzniku, teritoriálním zaměření atd. Součástí bude též vysvětlení možnosti participovat v tomto programu a účastnit se jako možný budoucí realizátor konkrétních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vilém Pardubský ze sekce zahraničního obchodu MPO.

14. 2. 2020 – Jak úspěšně vyvážet do Francie a Švýcarska?

Ing. Karel Zděnovec ze sekce zahraničního obchodu MPO poskytne podrobné teritoriální informace, jaké jsou aktuálně perspektivní obory a jaké služby exportérům nabízíme. Francie je největším vývozním partnerem, se kterým nemáme společnou geografickou hranici, Švýcarsko je pak náš 14. největší obchodní partner. Švýcarsko je tradičním investorem v oblasti technologií s vyšší přidanou hodnotou a jedním z lídrů v oborech náročných po stránce výzkumně-technologické. Český průmysl zde má mezi odbornou veřejností velice dobrý zvuk a zejména naši subdodavatelé v průmyslových a energetických oborech jsou vítáni. Prosadí se zde pružnost a schopnost individuálních dodávek, zajímavý design, kvalitní a komplexní servis.

21. 2. 2020 – Státy Východního partnerství a jejich ekonomický potenciál

Východní partnerství je společnou iniciativou Evropské komise, členských států EU a 6 východoevropských států, jež tvoří dvě skupiny zemí. Státy, které mají s EU uzavřenou Dohodu o přidružení vč. Prohloubené komplexní dohody o volném obchodu DCFTA (Ukrajina, Moldavsko a Gruzie) a země bez této dohody (Bělorusko, Arménie a Ázerbájdžán). V roce 2020 MPO organizuje exportně zaměřenou konferenci zaměřenou na energetiku a dopravní infrastrukturu. Pro obchodování s těmito zeměmi je nutné dodržovat určitá specifika, ale Česká republika si zde stále udržuje pověst spolehlivého dodavatele velmi kvalitních výrobků.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Klára Vácová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

28. 2. 2020 – Jak na obchod s africkými zeměmi?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí rizika a překážky při exportu na africké trhy, se kterými musí české firmy při snaze o expanzi na tento kontinent počítat.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Andrea Heverlová, MBA ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Březen 2020

6. 3. 2020 – Jak exportovat do Turecka

Turecko leží na samé hranici Evropské unie a díky svému ekonomickému potenciálu je významným partnerem pro český export mimo EU. Cílem konzultace bude vás informovat o perspektivních oborech a možnostech spolupráce českých a tureckých firem.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Maroš Guoth ze sekce zahraničního obchodu MPO.

13. 3. 2020 – Zlepšování obchodních vztahů s Kubou

Na Kubě mají české výrobky stále dobré jméno. V této politicky dlouho izolované zemi lze jistě navázat na historickou tradici a spolupráci. Specialista MPO poskytne zájemcům z řad podnikatelů informace o aktuálním stavu podnikatelského prostředí a mezinárodních vztahů, situaci v regionu, podmínkách pro rozvoj vzájemných obchodních styků a možnostech podpory individuálních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Martina Jeníčková ze sekce zahraničního obchodu MPO.

20. 3. 2020 – Obchodování se Španělskem a specifika jeho regionů

Ing. Karel Zděnovec ze sekce zahraničního obchodu MPO poskytne informace o aktuálních perspektivních oborech a příležitostech pro naše exportéry. Španělská struktura průmyslu je nám bližší, než si mnozí myslí, a regiony jako Baskicko, Katalánsko, či další, skýtají velmi zajímavé možnosti.

27. 3. 2020 – Informace pro podnikatele o podávání žádostí na Licenční správu (nevojenský materiál a kontrolní doklady pro dovoz železa, oceli a hliníku do EU)

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za uplatňování licenčního režimu. Konzultace pro podnikatele se zaměří na informace o postupu při podávání žádostí v rámci zahraničního obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru. Dále se konzultace zaměří také na problematiku vydávání dovozních dokladů pro dovoz některých výrobků ze železa, ocele a hliníku do EU.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jan Bezemek ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek   –   archiv akcí uskutečněných v roce 2019   –   archiv akcí uskutečněných v roce 2018

Pravidelné novinky e-mailem