Vysoce přesný termoelektrický senzor vysokých teplot (transfer technologií)

Prototyp inovačního senzoru pro měření vysokých teplot vyvinula společnost Progressive Technologies, která je zaměřená na výzkum a využití vysokoteplotních procesů, technologie pěstování umělých krystalů a na zpracování skelných kompozitů.Původce technologie: Progressive Technologies, s. r. o., Česká republika
Příjemce technologie: LISTaR, GmbH, Německo

Společnost Progressive Technologies, zaměřená na výzkum a využití vysokoteplotních procesů, technologie pěstování umělých krystalů a na zpracování skelných kompozitů, vyvinula prototyp inovačního senzoru pro měření vysokých teplot. Senzor na bázi termoelektrických emisí, který je opatřen obalem ze syntetického safíru, umožňuje vysoce přesné měření (± 0,001 K) až do teploty 2100 K. Protože senzor je velmi odolný a přesný i při prudkých změnách teplot, může být využit v řadě průmyslových aplikací.

S ohledem na skutečnost, že srovnatelný typ měřiče dosud nebyl nikdy prakticky vyzkoušen, obrátil se hlavní vědecký konstruktér firmy Progressive Technologies na specialisty z Technologického centra AV ČR s žádostí o pomoc při vyhledání vhodného partnera, s nímž by jeho firma mohla realizovat praktické testování prototypu a jeho uvedení na trh.

Technologické centrum AV ČR s využitím svých mezinárodních elektronických databází vyhledalo poptávku německé firmy LISTaR GmbH, která požadovala partnera pro vývoj vysokoteplotních měřidel použitelných ve slévárenském průmyslu. V květnu 2007 pracovníci Technologického centra AV ČR zorganizovali setkání specialistů obou firem na veletrhu v Norimberku i jejich následnou podrobnější schůzku v srpnu 2007 v Praze. V prosinci téhož roku pak obě firmy podepsaly dohodu o spolupráci s cílem společně dokončit vývoj technologie pro tržní uplatnění.

Pro firmu Progressive Technologies spočívá přínos spolupráce především v nalezení vhodného technologického partnera pro dokončení prototypu a přípravu jeho uvedení na trh. Pro firmu LISTaR znamená popsaná spolupráce cennou možnost, jak ověřit v praxi zcela novou inovační technologii s vysokým potenciálem budoucího uplatnění na trhu.

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Kudrnová
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 006 134
Fax: +420 220 922 698
E-mail: kudrnova@tc.cz
Web: www.tc.cz

Převzato z publikace „Úspěšné transfery technologií“.