Program GESHER/MOST

Dne 1. 4. 2010 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena I. veřejná soutěž Programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST. Program je určen na podporu účasti českých podniků všech velikostí ve spolupráci s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Účast veřejné výzkumné instituce je možná pouze ve spolupráci se soukromou firmou.Veřejná soutěž je koncipována jako tříletá s alokací v maximální výši 60 mil. Kč. Celý program paralelně financuje Česká republika spolu s Izraelem. Náklady českých účastníků projektu budou podporovány Českou republikou, náklady izraelských účastníků ze strany Izraele.

Přihlášené projekty se musejí týkat oblasti informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých technologií, biotechnologií a lékařské techniky, zemědělských a potravinářských technologií či moderního strojírenství – nových materiálů, nanotechnologií, kybernetiky nebo robotiky.

Příjem návrhů projektů v anglickém jazyce probíhá od čtvrtka 1. dubna 2010 do pondělí 17. května 2010 do 14:00 hodin.

Všechny podstatné informace o programu a podmínkách předkládání návrhů projektů a plné znění programu GESHER/MOST, včetně Veřejné soutěže a harmonogramu je možné nalézt na stránkách agentury CzechInvest.

Pravidelné novinky e-mailem