Provádění trhacích a ohňostrojných prací (obsahová náplň živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“.Trhací práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin zahrnující soubor pracovních operací, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel). Ohňostrojné práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Ostatní | Služby