Zdroj: CzechTrade

Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

Kontakty na instituce souhrnně

Zájemce o vybrané služby se může obrátit na kteréhokoliv z uvedených zástupců.
Klientovi bude zajištěno profesionální provázení celým systémem asistencí.

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Renata Kořínková
ředitelka Odboru koordinace fondů EU a regionálních kanceláří
e-mail: renata.korinkova@agentura-api.org
tel.: 296 342 451, 724 518 624

Technologická agentura ČR (TAČR)

Ladislav Mlčák
regionální manažer pro Prahu a Střední Čechy
e-mail: ladislav.mlcak@tacr.cz
tel.: 778 114 277

Česká exportní banka, a.s. (ČEB)

Marek Jeník
ředitel odboru Akvizice a strukturované financování
e-mail: marek.jenik@ceb.cz
tel.: 222 843 257

CzechTourism

Veronika Janečková
vedoucí Odd. produkt managementu a regionální spolupráce trhů
e-mail: janeckova@czechtourism.cz
tel.: 221 580 637, 731 548 501

CzechTrade

Jan Špunda
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
e-mail: jan.spunda@czechtrade.cz
tel.: 224 907 580, 602 254 839

CzechInvest

Milan Kavka
ředitel regionální kanceláře pro Plzeňský kraj
e-mail: milan.kavka@czechinvest.org
tel.: 296 342 965, 727 805 856

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

Jan Dubec
ředitel Odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
e-mail: dubec@egap.cz
tel.: 222 842 328

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

Michal Pluta
marketingový ředitel
e-mail: pluta@cmzrb.cz
tel.: 775 415 056

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program Czech Rise Up 2.0
Vít Eichler
vedoucí oddělení chytrých investic
e-mail: eichlerv@mpo.cz
tel.: 224 853 295

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
Jan Hana
vedoucí oddělení brownfields
e-mail: hana@mpo.cz
tel.: 224 853 279

Program Smart Parks for the Future
Silvie Pochtiolová
odbor brownfields a rozvoje inovačního
podnikání
e-mail: pochtiolova@mpo.cz
tel.: 224 853 151

Zájemce o vybrané služby se může obrátit na kteréhokoliv z uvedených zástupců. Klientovi bude zajištěno profesionální provázení celým systémem asistencí.

Zpět na začátek

Doporučujeme