QZ – Zaručená kvalitaVýrobky takto označené odpovídají platným právním a technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné, obsahují správné označení symboly údržby.

Odvětví / profesní oblast:

  • Textilní a oděvní průmysl, Kožedělný průmysl, Ostatní služby (praní, chemické čištění), Maloobchod

Správce značky:

  • SOTEX – sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků

Kontaktní osoba:

  • Ing. Blanka Jelínková

Kritéria pro udělení:

Splnění požadavků stanovených zákonem o ochraně spotřebitele a související vyhlášky MPO ČR, českých technických norem a technických norem podnikových. Kriteria stanovuje výkonný výbor SOTEX složený ze zástupců všech členských organizací. Podkladem pro udělení značky je certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem Textilního zkušebního ústavu v Brně.

Doba platnosti:

  • max. 3 roky

Více informací: