Rakousko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Agregát / Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz 128,1 131,5 131,1 141,9 150,0
meziroční změna v % 1,8 2,7 -0,3 8,2 5,7
Dovoz 129,8 133,5 135,6 147,5 155,7
meziroční změna v % -0,7 2,8 1,6 8,8 5,5
Přebytek/deficit bilance -1,74 -1,99 -4,54 -5,6 -5,7

Zdroj: Statistik Austria, údaje v mld. €

Vývoj zahraničního obchodu Rakouska v posledních 5 letech

Vývoj rakouského zahraničního obchodu mezi léty 2014-2018 zachycuje tabulka výše. Podle předběžných výsledků Statistik Austria Rakousko v roce 2018 poprvé překonalo hranici 150 mld. eur vývozů. Zahraniční obchod zaznamenal oproti předchozímu roku významný nárůst jak na straně vývozů (+ 5,7 %), tak i dovozů (+ 5,5 %). Dovozy v roce 2018 dosáhly hodnoty 155,7 mld. EUR. Obchodní bilance  tak skončila deficitem ve výši -5,7 mld. EUR (-5,6 mld. EUR v roce 2017). Vývozy do zemí EU meziročně vzrostly o 5,9% a dosáhly hodnoty 104,87 mld. eur, vývozy do třetích států stouply o 5,3% a činily 45,13 mld. eur. Vývozy do USA rostly výraznějším tempem (+ 9,7%) a poprvé překročily hodnotu 10 mld. EUR. Největší přírůstek na straně exportu zaznamenaly Belgie (+19,5 %  – ovlivněno především skupinou stroje a dopravní prostředky) a Nizozemí (+14,7 % – ovlivněno též vývozem ze skupiny stroje a dopravní prostředky). Dovozy z EU narostly o 5,2% na 109,97 mld. eur, dovozy z třetích zemí posílily o 6,4% a dosáhly hodnoty 45,75 mld. eur. Největší nárůst zaznamenaly dovozy z Ruska (+19 % – ovlivněno především skupinou paliva a energie), dovozy z Velké Británie (+16 % – ovlivněno především skupinou stroje a dopravní prostředky) a Slovenska (+15,3 % – ovlivněno především skupinou stroje a dopravní prostředky).

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska jsou země EU, jejichž podíl na objemu obchodu Rakouska činí cca 70,6 % (celkových dovozů), resp. 69,9 % (celkových vývozů). Dovozy zboží ze zemí EU se oproti r. 2017 dle předběžných údajů Statistik Austria zvýšily o 5,2 % na 109,97 mld. EUR. Vývozy zboží do zemí EU vzrostly v roce 2018 o 5,9 % na 104,87 mld. EUR. Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska bylo i v roce 2018 Německo, s nímž bylo realizováno 35,8 % rakouských dovozů (55,7 mld EUR, +2,3 % oproti 2017) a 30,2% rakouských vývozů (45,3 mld. EUR, + 5,6 % oproti 2017). Kromě Německa jsou nejvýznamějšími obchodními partnery na straně dovozu z EU Itálie (6,3 %) a Česká republika (4,3 %). Na straně vývozu jsou kromě Německa nejdůležitějšími partnery v rámci EU Itálie (6,5 %), Francie (4,3 %) a ČR. ČR se ve srovnání všech zemí u vývozu v r. 2018 řadí s podílem 3,7 % na páté místo (hned za Švýcarskem).

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2018 – VÝVOZ

Pozice

Země

Hodnota v mld. EUR

podíl v %

meziroční změna v %

1

Německo

45,26

30,2

+5,6

2

USA

10,60

7,1

+9,7

3

Itálie

9,77

6,5

+7,4

4

Švýcarsko

7,01

4,7

+0,2

5

Francie

6,40

4,3

-8,7

6

ČR

5,54

3,7

+5,2

7

Maďarsko

5,11

3,4

+5,9

8

Polsko

4,86

3,2

+11,5

9

Velká Británie

4,19

2,8

+7,2

10

Čína

4,06

2,7

+9,7

Zdroj: Statistik Austria

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2018 – DOVOZ

Pozice

Země

Hodnota v mld. EUR

podíl v %

meziroční změna

1

Německo

55,67

35,8

+2,3

2

Itálie

9,86

6,3

+8,5

3

Čína

9,12

5,9

+7,3

4

Švýcarsko

6,80

4,4

-10,8

5

ČR

6,70

4,3

+5,5

6

USA

5,98

3,8

+2,9

7

Francie

4,30

2,8

+8,7

8

Nizozemí

4,29

2,8

+4,9

9

Polsko

4,21

2,7

+10,7

10

Maďarsko

4,20

2,7

+6,2

Zdroj: Statistik Austria

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dle předběžných údajů úřadu Statistik Austria se v r. 2018 podílely na rakouském zahraničním obchodu najmarkantněji čtyři skupiny výrobků. Nejvýznamnější skupina byla stejně jako v roce 2017 „Stroje a přepravní zařízení“ (SITC7) s podílem 35,1 % na dovozu a 40,1% na vývozu. Dovozy SITC7 meziročně vzrostly o +4,2 % na 54,7 mld. EUR, vývozy SITC7 stouply o 6,2 % na 60,2 mld. EUR. Na pozicích 2 až 4 byly „Tržní výrobky“ (SITC 6; dovoz: 25,0 mld. EUR, vývoz: 32,9 mld. EUR), „Chemikálie a příbuzné výrobky“ (SITC 5; dovoz: 21,2 mld. EUR, vývoz: 19,9 mld. EUR) a „Různé průmyslové výrobky“ (SITC8; dovoz: 22,8 mld. EUR, vývoz: 16,9 mld. EUR).

Komoditní struktura rakouského zahraničního obchodu SITC – 2018

SITC4 Druh zboží Dovoz Vývoz Bilance
0 Potraviny a živa zvířata 9,8 8,1
– 1,7

 

1 Nápoje a tabák 1,0
2,6 +1,6

 

2 Surové materiály 6,4 4,9 -1,5

 

3 Minerální paliva 12,8 3,3 -9,5

 

4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0,4 0,2 -0,2

 

5 Chemikálie a příbuzné výrobky 21,2 19,9 -1,3

 

6 Tržní výrobky tříděné podle materiálu 25,0 32,9 +7,9

 

7 Stroje a přepravní zařízení 54,7
60,2 +5,5
8
Různé průmyslové výrobky 22,8 16,9 -5,9
9 Komodity a předměty nezatříděné 1,7 1,1
-0,6
  Celkem 155,7 150,0 -5,7

Hodnoty v mld. EUR, zdroj: Statistik Austria, předběžné hodnoty za celý rok 2018

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Rakousku nejsou žádná svobodná celní pásma. Tzv. Zollausschlußgebiete přestaly existovat prakticky se vstupem Rakouska do EU v roce 1995.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odliv rakouských investic do zahraničí (FDI v zahraničí)

V roce 2018 činil celkový stav přímých investic Rakouska v zahraničí podle předběžných údajů Rakouské Národní banky 199,2 mld. EUR (2017: 195,2 mld. EUR). Nejvýznamnějšími cílovými destinacemi rakouských FDI byly v roce 2018 země EU-28 (142,6 mld. EUR, 2017: 140,5 mld. EUR), mezi nimiž největšími příjemci byly Nizozemí (29,7 mld. EUR), Německo (28,9 mld. EUR), Lucembursko (13,2 mld. EUR), Česká republika (13,0 mld. EUR) a Rumunsko (8,4 mld. EUR), čímž zároveň potvrzuje první pozici mezi zeměmi SVE. Mimo evropský prostor byli největšími příjemci rakouských FDI USA (11,1 mld. EUR), SAE (5,7 mld. EUR) a Čína (3,4 mld. EUR).

Odvětvová struktura aktivních investic

Největší podíl rakouských FDI připadá na finanční sektor a pojišťovnictví (64,2 mld. EUR), na hospodářské, vědecké a technické služby (37,0 mld. EUR) a na obchod (27,2 mld. EUR). Nejvýznamnějším výrobním odvětvím, do něhož směřovalo v r. 2018 nejvíce rakouských FDI, byl chemický průmysl (13,3 mld. EUR), od farmacie přes výrobu pryže a plastů až po petrochemii. Poměrně významné byly i investice do oblasti bytů a pozemků/zprostředkování nemovitostí (7,8 mld. EUR) a do dřevozpracujícího průmyslu, papírenství a tiskáren (6,3 mld. EUR). 

Příliv zahraničních investic (FDI v Rakousku)

Celkový stav pasivních investic (FDI v Rakousku) dosáhl v roce 2018 podle předběžných údajů Rakouské Národní banky 182,6 mld. EUR (2017: 161 mld. EUR). Z EU-28 bylo v Rakousku ke konci roku 2018 investováno 102,0 mld. EUR, při čemž největšími investory z tohoto regionu byly Německo (52,2 mld. EUR), Nizozemsko (14 mld. EUR) a Itálie (10,4 mld. EUR). Stav českých FDI v Rakousku činil v r. 2018 241 mil. EUR (2017: 224 mil. EUR). Z dalších evropských zemí je s velkým odstupem nejvýznamnější investor Rusko (25,3 mld. EUR). Pozici největšího mimoevropského investora v Rakousku zaujímají Spojené státy (14,5 mld. EUR), SAE (9,4 mld. EUR), Kanada (4,4 mld. EUR) a Hong Kong (2,7 mld. EUR) .

Do stavu pasivních investic v Rakousku se také promítá skutečnost, že v Rakousku má své sídlo okolo 1.000 mezinárodních společností (Siemens, Hewlett Packard, Henkel, aj.), které odsud řídí své aktivity ve střední a východní Evropě. V r. 2018 bylo v Rakousku mezinárodními investory založeno 335 firem (2017: 344), z toho 221 ve Vídni.

Odvětvová struktura pasivních PZI

Zahraniční investoři vložili podle předběžných údajů za rok 2018 svůj kapitál především do odvětví hospodářských, vědeckých a technických služeb (stav investic: 98,8 mld.  EUR), do finančnictví a pojišt’ovnictví (27,1 mld.  EUR) a do obchodu (21,3 mld. EUR). V sektoru výroby zboží je nejvýznamnější chemický průmysl (včetně výroby pryže a plastů) – příslušný stav investic zahraničních investorů v Rakousku činil v roce 2018 4,0 mld. EUR, na druhé pozici je výroba motorových vozidel (3,7 mld. EUR). Výrazné zvýšení oproti 2017 zaznamenalo odvětví byty a pozemky/zprostředkování nemovitostí s hodnotou 7,8 mld. EUR (2017: 5,8 mld. EUR).

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraničním firmám a investorům pomáhá při vstupu na zdejší trh agentura Austrian Business Agency (ABA, https://investinaustria.at), jejímž základním úkolem je radit zahraničním investorům ve všech otázkách týkajících se vstupu na rakouský trh. ABA jako pět důvodů proč investovat v Rakousku uvádí vysokou stabilitu, vysokou kvalifikaci a motivaci pracovní síly, pouze 25% korporátní daň bez dalších daňových zatížení, výrazné pobídky v R&D sektoru a ideální lokalitu.

V důležitých otázkách podnikání poskytuje ABA investorům servis „šitý“ na míru, a to především při vyhledání lokality, v otázkách pracovního a daňového práva, ohledně subdodavatelských příležitostí, orientace v hospodářských branžích nebo nákladových faktorů. Dále zahrnuje servis agentury ABA podporu při jednání s úřady, poradenství ohledně možností různých podpor a možností financování od finančních investic nebo investic do nemovitostí až po vyhledávání rakouských podílníků. ABA poskytuje i následné služby po realizaci projektu, např. při reinvestování.

Pro české firmy může být také výhodné se na agenturu ABA obrátit. První informace poskytuje agentura investorům bezplatně. Vedoucí projektů pro oblast střední a východní Evropy (a zároveň kontaktní osoba pro záležitosti startupů) je paní Birgit Reiter-Braunwieser:
tel.: +431/5885852,
fax: +431/5888659,
E-mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni (Rakousko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem