Rakousko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

Desatero pro obchodování s Rakouskem

 1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném rakouském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s vysokou přidanou hodnotou při současném zachování konkurenční cenové výhody.
 2. Rakouští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.
 3. Dejte důraz na domácí přípravu, která zahrnuje mj. kvalitní propagační materiály a internetové stránky v německém jazyce.
 4. Nepodceňujte individuální komunikaci s potenciálními partnery. Pamatujte, že iniciativa se očekává od vás. Upřednostňujte osobní schůzky, které sjednávejte tři až čtyři týdny předem.
 5. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování zavedených obchodních tradic. Jednacím jazykem je němčina.
 6. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny. Případné změny v nabídce jasně zdůvodněte. Mluvte otevřeně.
 7. Dodržujte doporučený postup působení na rakouském trhu, který směřuje od průzkumu přes vyhledání a oslovení potenciálních partnerů a případnou prezentaci na veletrhu k rozvoji obchodní spolupráce a založení vlastní společnosti. Všechny tyto kroky vám mohou usnadnit služby vídeňské kanceláře CzechTrade.
 8. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti. Na CzechTrade se každým rokem obrací několik českých firem vymáhajících na rakouských partnerech své pohledávky.
 9. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je s právníky obeznámenými s rakouským právem.
 10.   V Rakousku je velmi rozšířená spolupráce s obchodními zástupci (tzv. Handelsagenten) – odborníky ze všech odvětví s odpovídajícím know-how. Je jich více než jedenáct tisíc a ročně zprostředkovávají obchody za 22 mld. EUR. CzechTrade vám pomůže takového vhodného zástupce najít.

Při úvahách o zavádění výrobku na rakouský trh doporučujeme kontaktovat jak zahraniční kancelář agentury CzechTrade ve Vídni, tak i Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví a záležitosti s nimi konzultovat. Zejména ZK agentury CzechTrade může pomoci firmě mj. s jejím marketingovým plánem, jeho přípravou, vyhledáním obchodního partnera, či obchodního zástupce za předem dohodnutých podmínek.
Kontakt:
CzechTrade, Tschechische Agentur für Handelsförderung
Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstraße 11-13, 1140 Wien
Vedoucí kanceláře: Julie Havlová, M.A.
Tel.: +43 189 958 162 ǀ Mobil: +43 664 3525 105
E-mail: julie.havlova@czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na rakouský trh lze v zásadě vstoupit buď přímo, tedy otevřením pobočky v Rakousku, nebo nepřímo, prostřednictvím místního obchodního zastoupení. V každém případě vždy záleží na povaze produktu nebo služby, kterou česká firma hodlá v Rakousku nabízet. Například u položek surovinového charakteru (dříví, uhlí, železo, ocel), mohou české firmy přímo nalézt odběratele, čímž se zkrátí nákupní cesta a tím i náklady. U ostatních produktů jsou v praxi využíváni místní zástupci českých firem. Řada velkých českých vývozců má také své vlastní kanály nebo využívá vlastních zastoupení.

Důležité místo v obchodní činnosti zaujímají výhradní dovozci, kteří dovážejí zboží od jediné nebo od několika málo firem stejného oboru (takto funguje např. prodej vozů Škoda nebo piva Budvar). Rakouský spotřebitel často dává přednost nákupu od rakouského dovozce, protože jej považuje za spolehlivého garanta termínů, jakosti a za partnera, který dobře zná domácí zvyklosti.

V Rakousku lze také požádat o zveřejnění nabídky české firmy v Informačním týdeníku Hospodářské komory Rakouska, který je rozesílán na předplatitele-členy komory a je zveřejněn na internetu).

Nabídka by měla být stylizována tak, aby přinesla potenciální možnosti dodávek také rakouské firmě (což se dá prakticky uskutečnit pouze v případě hledání kooperačního partnera – klasické zbožové nabídky zde neuspějí).

Více informací o podmínkách podnikání v Rakousku nebo třeba nabídku nebytových prostor k podnikání ve Vídni naleznete také na stránkách Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Vstup na rakouský trh prostřednictvím obchodního agenta

Rakouská hospodářská komora má také sekci obchodní, která sdružuje zástupce, agenty, importéry a velkoobchodníky. Tato sekce se nazývá Spolkové grémium obchodních agentů (tzv. Handelsagenten). Spolkové grémium obchodních agentů provozuje webovou stránku Handelsagenten.at která byla vytvořena ve spolupráci s centrální asociací německých obchodních svazů pro zprostředkování obchodu a prodeje (Zentralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb – CDH eService GmbH) a Mezinárodní asociací obchodních zástupců (IUCAB). V současné době je v registru vedeno cca. 1500 aktivních obchodních zástupců.

Stránky spolkového grémia obchodních agentů nabízejí následující služby:

1) Hledání v databázi rakouských obchodních zástupců:

Vyhledávání v databázi obchodních zástupců je dostupné na internetové adrese: Handelsagenten.at 
Služba je zpoplatněna.
Ceny za využití databáze obchodních zástupců se odvíjí od počtu vyhledávaných hospodářských oborů (branží), ve kterých bude zájemce hledat obchodního zástupce. Ceny jsou následující:

Vyhledávání obchodního zástupce pouze v jedné branži:

 • 1 měsíc: EUR 92
 • 2 měsíce: EUR 152
 • 3 měsíce: EUR 192

Vyhledávání obchodního zástupce v každé další branži (souběžně ve stejném období):

 • 1 měsíc: EUR 46
 • 2 měsíce: EUR 76
 • 3 měsíce: EUR 96

Prodloužení předplatného je kdykoliv možné.

Úhrada za objednané služby se provádí on-line prostřednictvím kreditní karty (akceptovány jsou VISA, MasterCard, American Express, Laser, ELV) a Paypalu.

Zahraničním zástupitelským úřadům nabízí Hospodářská komora Vídeň (Wirtschaftskammer Wien) možnost bezplatné inzerce na vyhledání specializovaného obchodního zástupce v databázi SEARCH, http://www.handelsagenten-search.at

2) Zveřejnění nabídky

Od 1. 4. 2011 mají firmy možnost zveřejnit na internetové stránce http://register.handelsagenten.at svoji nabídku spolupráce s rakouským obchodním zástupcem, tj. vytvořit inzerát. Registrace probíhá následovně:

1. Spustit http://register.handelsagenten.at
2. Kliknout na políčko „Angebot schalten“
3. Při prvním vstupu je potřeba se zaregistrovat jako nový uživatel – kliknout na políčko „Jetzt registrieren“ a vyplnit požadované údaje. Registraci je nutné aktivovat prostřednictvím odkazu v emailu, který nově registrovaný uživatel obdrží na předem zadanou emailovou adresu. Teprve po aktivaci je možné využívat služeb internetových stránek. Registrace je bezplatná.
4. Po registraci se lze kdykoliv přihlásit pomocí údajů zadaných při registraci.
5. Vložení nabídky probíhá přes formulář. Je nutné vyplnit všechna políčka označená políčka hvězdičkou.
6. Po zadání nabídky kliknout na políčko „Angebot prüfen und in den Warenkorb legen“.
7. V následujícím kroku je možné vložit další nabídky, případně vyhledat obchodního zástupce.
8. Posledním krokem je zvolení způsobu platby a ukončení. Po vložení nabídky obdrží uživatel potvrzovací email.

Vyúčtování lze získat vždy po přihlášení a po kliknutí na „Meine bestellten Leistungen“. Nabídka bude zveřejněna k datu, které si uživatel zvolí během vkládání nabídky.

Po registraci je možné zadat inzerát na vyhledání zástupce i pro další země (SRN, Francie, Řecko, Velká Británie, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Španělsko, USA, Kanada a Kypr)!

Tři dny před uveřejněním nabídky na webové stránce dostávají registrovaní obchodní agenti emailovou zprávu, která je o dané nabídce informuje.

Ceny za zveřejnění nabídky se liší podle toho, jak dlouho je nabídka zveřejněna (tj. na 1, 2 nebo 3 měsíce) a podle toho jestli se nabídka uveřejňuje s logem nebo bez loga (viz také ceník na uvedené stránce):

 • 1 měsíc: bez loga: EUR 92, s logem: EUR 116
 • 2 měsíce: bez loga: EUR 152, s logem: EUR 176
 • 3 měsíce: bez loga: EUR 192, s logem: EUR 216

3) Zveřejnění banneru

Na internetové stránce http://register.handelsagenten.at může také firma zveřejnit svůj reklamní banner. Banner je možné vložit ve dvou velikostech: 468×60 Pixel (Full – Size Banner), který se zveřejní v horním pravém rohu stránky nebo 234×60 Pixel (Half – Size Banner), jenž se zobrazí na vybrané stránce vpravo v infoboxu. Akceptovány jsou formáty.jpg, .gif, .png,.swf (Flash).

Banner je také možné vytvořit přímo na výše uvedené internetové stránce.

Více info k jednotlivým možnostem lze nalézt na Handelsagenten.at/banner_edit.html.

Přímý kontakt na Spolkovém grémiu rakouských obchodních agentů (Bundesgremium der Handelsagenten): Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, tel.: +4305/90900-3200, fax: +43105/90900-287, E-mail: handel5@wko.at, kontaktní osoba paní Katharina Gangl.

4) Zveřejnění inzerátu v tištěném časopisu CONTACT:

Časopis CONTACT: je oficiálním tištěným médiem Spolkového grémia obchodních zástupců a je to v Rakousku jediný časopis, který vychází 4 x za rok ve vydání 10.000 exemplářů. Tento časopis dostane každý rakouský obchodní zástupce.

Zájemci o vložení inzerátu do tohoto časopisu se mohou obrátit na:
Anzeigenleitung eco.nova CP
Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck
Telefon: +43 (0)512-290088-0
E-mail: nardin@econova.at

V případě dotazů je kontaktní osobou paní Katharina Gangl, e-mail: handel5@wko.at

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Rakousko je členem EU a proto musí plně respektovat pravidla volného pohybu zboží a jednotného vnitřního trhu vůči členským zemím EU. Celní problematika spadá do působnosti Spolkového ministerstva financí (Bundesministerim für Finanzen – BMF), resp. jeho podřízené složky Celní správy (Zollverwaltung). Bližší informace k celní problematice lze najít na webových stránkách ministerstva prokliknutím na „Zoll“. V rámci reformy rakouské finanční správy vznikne z dosadavních 9 celních úřadů od 1. července 2020 nový centrální celní úřad s názvem „Zollamt Österreich“.

Pro Rakousko tedy platí celní právo EU a tzv. Celní kodex (Zollkodex) a prováděcí směrnice k celnímu kodexu (Zollkodex-Durchführungsverordnung). Směrnice EU však neobsahují žádná organizačně právní ustanovení a ponechávají národnímu zákonodárství určitý prostor, který je v Rakousku vyplněn celním zákonem (Zollrechts-Durchführungsgesetz zkr. ZollR-DG č. 659/1994), který byl postupně novelizován a je k nalezení na www.ris.bka.gv.at.

Společný celní tarif EU se aplikuje na dovozy všech zemí, které nejsou členy EU, pokud nejsou použity preferenční sazby např. pro členy WTO. Ve vnitrounijním styku se cla nevybírají, to však platí jen pro zboží určené k volnému propuštění do distribuce v zemích EU, tj. pro zboží nepodléhající komunitárním tranzitním procedurám nebo pro zboží dodávané na mezinárodní celní dokumenty (karnet TIR). I v Rakousku platí společný harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (nomenklatura HS). Pro zemědělské výrobky /např. obilí, ovoce a zelenina, hovězí maso, tuky apod./ platí 21 směrnic Evropské komise, kde je celní řízení do detailů upraveno.

Informace k Celnímu tarifu EU (TARIC).

Stejně jako v ostatních zemích EU jsou v Rakousku uvaleny spotřební daně na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje (pivo, víno) či tabákové výrobky. Zboží podléhající spotřební dani lze přepravit mezi členskými státy EU a) v rámci režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně uvnítř EU (něm.: Steueraussetzung), nebo b) zboží je z hlediska spotřební daně propuštěno do volného oběhu. Podle toho se liší průvodní dokumentace, povolení a formality. Bližší informace o obou metodách jsou k dispozici na webu Rakouské hospodářské komory (WKO).

Kontrola vývozu se uplatňuje především v oblasti zbraní a válečného materiálu ve smyslu zákona o vývozu, dovozu a tranzitu válečného materiálu č. 540/77 a jeho následných novelizací (tzv. Kriegsmaterialgesetz), který lze rovněž získat na www.ris.bka.gv.at.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Českým firmám nabízí rakouské právo následující možnosti řešení při výběru vhodné formy svého zastoupení resp. podnikání. České firmy mohou v Rakousku podnikat formou závislé organizační složky zahraniční společnosti nebo nezávislé dceřiné společnosti. V případě úmyslu zřídit právně nezávislou dceřinou společnost se nabízí široké spektrum právních forem. K tomu patří několik variant osobní obchodní společnosti, a to mj. veřejné obchodní společnosti – (Offene Gesellschaft, OG), komanditní společnosti (Kommanditgesellschaft, KG) a zvláštní případ komanditní společnosti GmbH & Co KG.

Kapitálová společnost je právnická osoba s vlastní právní subjektivitou rozdílnou od jejího vlastníka, a to hlavně společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) a akciová společnost (Aktiengesellschaft, AG).

Nejběžnější formou podnikání zahraničních investorů v Rakousku je společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH). Zákon určuje minimální výši kapitálu společnosti, která má věřitelům poskytnout určité zajištění.

Výše základního kapitálu musí činit min. 35 000 EUR, z čehož je zapotřebí zaplatit polovinu v hotovosti. Z uvedeného hotovostního vkladu je nutno alespoň 17 500 EUR zaplatit ihned. Výjimka: společnostem GmbH, které byly založeny v období 1. 7. 2013 – 28. 2. 2014 a byly ohlášeny k zápisu v obchodním rejstříku, stačí základní kapitál 10 000 EUR (z toho min. 5.000 EUR v hotovosti). Tato výjimka platí i pro GmbH, jejíž základní kapitál byl v uvedeném období snížen na částku pod 35 000 EUR. Nejpozději do 1. 3. 2024 musí všechny společnosti GmbH, jejichž základní kapitál 35 000 EUR nedosahuje, základní kapitál na tuto nebo na vyšší částku zvýšit.

GmbH založené od 1. 3. 2014 mohou využít tzv. „Gründungsprivileg“ (privilegium zakladatele) – výše základního kapitálu je sice 35 000 EUR, je ale možné ve společenské smlouvě ustanovit, že společníci musí během doby 10 let zaplatit pouze základní kapitál 10 000 EUR (z toho min. 5 000 EUR v hotovosti a ihned). „Gründungsprivileg“ musí být obsažen už v původní společenské smlouvě a není možné ho potom doplnit.

Podmínkou pro založení GmbH jsou společenská smlouva a splacený základní kapitál. Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu. Společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku. Dokud není zapsána, právně neexistuje. GmbH může být založena i jediným společníkem – fyzickou nebo právnickou osobou. Orgány společnosti GmbH jsou:

Valná hromada (Generalversammlung), jednatelé (Geschäftsführung) a dozorčí rada (Aufsichtsrat), která je povinná pouze pro velké GmbH. Společníci mohou být fyzické nebo právnické osoby, rezidenti nebo nerezidenti, Rakušané nebo cizinci. Převod podílu je možné pouze formou notářského zápisu a musí být zapsán v obchodním rejstříku

Výběr hlavních obchodních společností:

 • organizační složka – Niederlassung
 • společnost s ručením omezeným – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH
 • akciová společnost – Aktiengesellschaft, AG
 • veřejná obchodní společnost – Offene Gesellschaft, OG
 • komaditní společnostKommanditgesellschaft, KG
 • tichá společnost – Stille Gesellschaft, stGes
 • registrovaná výdělečná společnost Eingetragene Erwerbsgesellschaft EEG
 • sdružení – Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesbR
 • družstvo (společenství) – Genossenschaft

Druhy společností jsou v Rakousku upraveny jednak v obchodním zákoníku, avšak mnohé a právě ty z našeho pohledu důležité jsou upraveny zvláštními zákony, což je případ společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Nejjednodušší způsob podnikání je podnikání fyzické osoby (živnostenské podnikání). Tento typ podnikání provozuje OSVČ – podnik fyzické osoby nemá vlastní právní subjektivitu rozdílnou od fyzické osoby jako takové. Podnikatel je současně vlastníkem i výkonným orgánem. Za případné obchodní dluhy ručí neomezeně, tzn. veškerým svým majetkem. Zisk z podnikání podléhá dani z příjmu fyzických osob. Tato forma podnikání se běžně používá u podnikatelských aktivit menšího rozsahu.

K právním aspektům zakládání podniků v Rakousku existuje celá řada publikací, ve kterých lze získat podrobnější informace i návod k využití různých forem podpor a výhod, které jsou v Rakousku nabízeny při zakládání nového podniku. Doporučujeme následující zdroje:

Austrian Business Agency (ABA)
Opernring 3, 1010 Wien
E-mail: aba@xpandio.cz, office@aba.gv.at, www.aba.gv.at
ABA je vládní agentura pro asistenci zahraničním firmám při investicích a zakládání firem v Rakousku.

Wirtschaftskammer Österreich – Gründer-Service
Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien
www.gruenderservice.net

Více informací o tom, jak začít podnikat v Rakousku naleznete také zde:
https://www.mzv.cz/file/2949710/Podnikani_v_Rakousku_2018.pdf

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pokud hovoříme o marketingu, pak je vhodné připomenout, že rakouský trh je velice vyspělý, působí zde špičkové světové firmy. Vysoká hodnota HDP na obyvatele přesahující 44.900 EUR řadí rakouskou ekonomiku mezi deset nejbohatších na světě. Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel představuje zajímavý trh se silnou domácí koupěschopnou poptávkou.

Uplatnění na náročném rakouském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou, nicméně při současném zachování konkurenční cenové výhody.

V zásadě lze konstatovat, že správně a v přiměřeném objemu na zdejší poměry prováděná propagace a reklama výrobků, stejně jako marketingová příprava, je předpokladem trvalejšího úspěchu na rakouském trhu, podobně jako je tomu na všech vyspělých trzích.

Náklady na propagaci jsou obecně v Rakousku vysoké a samozřejmě vyšší než v ČR, zejména v nejmasovějších mediích jako je televize a tisk. To je i jeden z důvodů, proč je o českých výrobcích v Rakousku málo slyšet. Dalším důvodem je skutečnost, že většina našich podniků není připravena, a snad i podceňuje důležitost propagace a reklamy na rakouském trhu.

Informace o příslušných tiskovinách, vydavatelích a cenách inzerce je možné zjistit přímo u Svazu rakouských vydavatelů novin – Verband Österreichischer Zeitungen,
Wipplingerstr. 15, 1013 Wien,
www.voez.at,
tel.: +431/5337979-0,
fax: +431/5337979422,
E-mail: office@voez.at.
Svaz vydává katolog Pressehandbuch (www.pressehandbuch.at).

Informace o televizní reklamě je možné obdržet u ORF-Enterprise GmbH & Co. KG,
Würzburggasse 30, 1136 Wien,
www.enterprise.at,
tel.: +431/87077-15000,
E-mail: enterprise@orf.at.

Významné veletrhy a výstavy v regionu

V Rakousku je každoročně pořádáno kolem 300 veletrhů a výstav. Hlavní města všech spolkových zemí mají svá výstaviště. Výjimkou je spolková země Vorarlberg, kde místo v hlavním městě Bregenz je výstaviště v nedalekém Dornbirnu. Některé významné veletržní akce se však konají i mimo hlavní města spolkových zemí, např. ve Welsu a v Ried im Innkreis ve spolkové zemi Horní Rakousko či ve Wieselburgu v Dolním Rakousku.

Počet měst, kde se v Rakousku konají mezinárodní veletrhy a výstavy, je 21, a v dalších téměř 40 městech se konají regionální výstavy, prodejní výstavy a trhy. V podstatě každé výstaviště má svoje informační webové stránky, resp. informace o veletrzích lze nalézt na webových stránkách či informačních materiálech příslušné země či obce.

Nejucelenější přehled o výstavách a veletrzích v Rakousku poskytují stránky www.auma.de.

Největší veletržní správou je vídeňská „Messe Wien“ („Reed Exhibitions“), jíž také patří výstaviště v Salcburku. Více informací o veletrzích pořádaných Messe Wien je na www.messe.at. Nutno poznamenat, že vídeňské veletrhy a výstavy mají v Rakousku nejvíce mezinárodní charakter. Velmi navštěvované jsou tzv. Herbstmessen, které mají v Rakousku velmi dlouhou tradici s vysokou návštěvností. Postupně se z těchto národních či zemských resp. regionálních výstav stávají mezinárodní. Nejmarkantnější je to patrně u výstavišť ve městech Wels (www.welse-messe.at) a Ried im Innkreis (www.riedermesse.at).

Před rozhodnutím o účasti na veletrhu v Rakousku doporučujeme kontaktovat vídeňskou pobočku agentury CzechTrade nebo Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je v Rakousku realizována prostřednictvím příslušné legislativy v následujících dílčích oblastech:

 • autorské právo (Urheberrecht),
 • ochrana značek (Markenrecht),
 • patentové právo (Patentrecht),
 • právo vynálezů (Gebrauchsmusterrecht),
 • ochrana polovodičových typů (Halbleiterschutz),
 • ochrana rostlinných odrůd (Sortenschutz),
 • ochranná certifikace léčiv (Schutzzertifikate),
 • právo průmyslových vzorů (Geschmacksmusterrecht).

Všechny chráněné vzory, patenty, značky atd. mohou být přihlašovány na Patentním úřadě (Österreichisches Patentamt, www.patentamt.at), který je zapisuje do příslušných registrů. Za účelem podání žádosti o registraci patentu nebo ochranné známky naleznete na webových stránkách Patentního úřadu všechny potřebné informace včetně návodu, formuláře a indikace poplatku.

Typické kategorie ochrany duševního vlastnictví v souvislosti s výrobky jsou značka, optický vzhled vč. designu a balení, technické konstrukce, metoda výroby, atd. Na mnoho výrobků se vztahuje několikaásobná ochrana, např. značka/název + design + reklamní slogan.

Na rozdíl od toho je autorské právo aspektem duševního vlastnictví, který žádnou registraci nevyžaduje – existuje automaticky bez jakéhokoliv přihlášení či nákladů. Klíčovým právním základem duševního vlastnictví a jeho soudní vymahatelnosti je spolkový zákon o autorském právu (Urheberrechtsgesetz), který lze najít na webu https://www.ris.bka.gv.at

V případě sporů o značku, autorství nebo průmyslový vzor jsou příslušné civilní zemské soudy. V případě sporů o patent, vynález nebo polovodičový vzor je nutno využít obchodní soud ve Vídni.

Není nám znám případ poškozování práv českých subjektů v této oblasti v Rakousku. Existuje dlouholetý spor mezi českými a rakouskými resp. německými subjekty o práva využívat názvy některých tradičních potravin (Karlovarské oplatky – Karlsbader Oblaten, Olomoucké syrečky – Olmützer Quargeln), který vyplývá z historických okolností. Není nám však známo, že by bylo přikročeno k formálním právním krokům.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Na veřejné zakázky připadá v Rakousku finanční objem cca 45 mld. EUR (14% HDP) ročně. Rakouští veřejní zadavatelé jsou v závislosti na platných prahových hodnotách povinní své zakázky úředně oznámit. V roce 2006 vstoupil v Rakousku v platnost zákon o zadávání veřejných zakázek (Bundesvergabegesetz, BVerG), který byl v roce 2018 předmětem další novelizace (BVerG 2018, BGBl. č. 65/2018). Uvedená novelizace se týkala nejen úpravy existující legislativy BVerG, ale i jeho rozšíření novým zákonem o zadávání koncesních smluv a novou úpravou ve vztahu k obraně a bezpečnosti. Na základě uvedeného balíku reforem usilují rakouské veřejné orgány ve svých nákupních aktivitách i o efektivní stimulaci inovací a zároveň se zavazují splnit požadavky udržitelnosti. V neposlední řadě má nová legislativa usnadnit přístup k veřejným zakázkám i malým a středním podnikům. Už předtím byl zaveden princip nejlepší nabídky („Bestbieterprinzip“), podle něhož by neměla být v procesu zadávání veřejných zakázek cena jediným rozhodovacím kritériem, nýbrž by měla být brána v potaz i sociální a kvalitativní kritéria, zejména co se týče transparentnosti a udržitelnosti. Jedním z cílů novelizace bylo, aby měl zadavatel zakázky úplný přehled o součinnosti různých subdodavatelů a aby byl zabráněno mzdovému dumpingu.

Nyní může zadavatel stanovit, aby byly určité významné části zakázky provedeny generálním dodavatelem, resp. členem skupiny uchazečů, a nikoliv subdodavatelem. Rakouská legislativa nicméně v rámci veřejných zakázek nestanovuje žádný poměr ceny a dalších kritérií v procentech.

Od jaké prahové hodnoty vzniká povinnost vypisovat v celé EU veřejné zakázky?

Rozhodující prahová hodnota, od které se musí uskutečnit zveřejnění v celé EU (horní prahová hodnota), činí 214 000 € na zakázky na dodávky a služby, u sektorových zadavatelů (tzn. vybraných poskytovatelů infrastruktury) 428 000 €, 139 000 € na dodávky a služby centrálních veřejných zadavatelů a 5 350 000 € na stavební zakázky a stavební koncese. Uvedené prahové hodnoty se vztahují vždy na celkovou hodnotu zakázky a platí jak v případě státních zakázek, tak pro zakázky spolkových zemí či měst a obcí. Jednací řízení (něm.: Verhandlungsverfahren) připadají v úvahu pouze ve výjimečných případech.

Důvody, které jsou rozhodující pro provedení jednacího řízení je zapotřebí písemně doložit. Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH.

Co platí pro veřejné zakázky s nižší než prahovou hodnotou?

Pro veřejné zakázky s nižší než uvedenou prahovou hodnotou se používají následující ustanovení:

Přímé zadávání (tzv. Direktvergabe) zakázek je na základě prodloužení rakouského nařízení o prahových hodnotách BGBl. č. 211/2018 možné do 31.12.2020 u zakázek na dodávky a služby a stavebních zakázek do odhadované hodnoty 100.000 €.

Jednací řízení bez uveřejnění je možné:

 • u zakázek na dodávky a služby do odhadované hodnoty 100.000 € a
 • u stavebních zakázek do odhadované hodnoty 100.000 €

Přitom je zapotřebí získat alespoň tři cenové nabídky a v dostačující míře vzít v úvahu i malé a střední podniky, resp. regionální firmy.

Jednací řízení bez uveřejnění za účasti pouze jednoho účastníka

Zadavatelé mohou zakázky o duševních službách (tzv. geistige Dienstleistungen) zadávat formou jednacího řízení bez uveřejnění za účasti pouze jednoho účastníka, pokud:

 • provádění hospodářské soutěže na základě nákladů spojených s procesem zadávání není pro zadavatele z ekonomických důvodů akceptovatelné a odhadovaná hodnota zakázky nedosahuje 50% příslušné prahové hodnoty (prahová hodnota činí 214 000 EUR, tzn. 107 000 EUR)

Přitom je zapotřebí získat alespoň tři cenové nabídky a pozvané účastníky co nejčastěji měnit. Je-li to možné, měly by být vzaty v úvahu i malé a střední podniky.

Kde se vyhlašují veřejné zakázky?

Pokud se výše uvedené prahové hodnoty překročí, je zapotřebí provést otevřené řízení po celé EU. Ve výjimečných případech je možné provést jednací řízení s uveřejněním. U zakázek s nižší než uvedenou prahovou hodnotou vypisovaných rakouskými orgány se musí uveřejnění učinit v úředním věstníku („Amtlicher Lieferanzeiger”) novin Wiener Zeitung, https://www.auftrag.at

Veřejné zakázky vypisované spolkovými zeměmi Rakouska jsou uveřejněny v odpovídajících médiích. V případě zakázek s vyšší než prahovou hodnotou se musí před zveřejněním v Rakousku učinit publikace přes Úřad pro úřední tisky v Lucembursku: http://publications.europa.eu/cs/web/about-us/procurement

Další zdroje:

Přehled placených i neplacených portálů s veřejnými zakázkami: https://www.wko.at/site/Vergabe-N-/Vergabe-Plattformen.html

Státní zakázky

Vídeň

Dolní Rakousko

Linz

Horní Rakousko

Rakouské železnice (ÖBB)

ASFINAG

Rakouská armáda (Bundesheeer)

Informace o výběrových kritériích a kritériích způsobilosti u veřejných zakázek jsou k dispozici na stránkách Rakouské obchodní komory.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

U každého, zejména nového zákazníka, je důležitá opatrnost a prevence, i když rakouští partneři bývají spolehlivější a serióznější než v některých jiných zemích. Doporučuje se před uzavřením smlouvy prověřit partnera, smlouvu pečlivě naformulovat, prosazovat český právní řád pro řešení případných sporů a místo příslušného soudu také v ČR. Pro české firmy je to levnější a jednodušší řešení, i když často těžko dosažitelné. Nicméně množí se případy insolvence rakouských partnerů a ověřením bonity partnera lze předejít mnohým nedorozuměním. Základní prověření obchodního partnera lze provést prostřednictvím informací z obchodního rejstříku. V případě živnostníků bez zápisu do obchodního rejstříku může pomoci informační systém živnostenského podnikání Gewerbeinformationssystem (GIS), https://www.gisa.gv.at. Bonitu rakouského obchodního partnera můe ověřit také zahraniční kancelář CzechTrade pomocí databáze CRIF.

Rakouský obchodní rejstřík (v němčině Firmenbuch) je centrální veřejnou evidencí všech právnickýchosob, společností osob, podnikatelů a družstev, které mají v Rakousku své sídlo. Podle spolkového zákona o obchodním rejstříku se do obchodního rejstříku zapisují i rakouské pobočky zahraničních společností. Obchodní rejstřík je veden při Obchodním soudu ve Vídni a jednotlivých zemských obchodních soudech ve spolkových zemích.

V obchodním rejstříku lze nalézt pravidelně aktualizované základní údaje o konkrétní firmě. Rejstřík obsahuje zejména název firmy, přidělené číslo v evidenci (Firmenbuchnummer), právní formu, sídlo a adresu (včetně případných poboček), datum schválení stanov, jména a data narození podnikatelů resp. společníků (u prokuristů i datum zahájení oprávnění k zastupování) a informace týkající se insolvence či likvidace. U společností s ručením omezeným a akciových společností jsou v rejstříku uvedeni i členové dozorčích rad, výše základního kapitálu a den doručení roční uzávěrky. Evidence u společností s ručením omezeným obsahuje i výši vkladů jednotlivých společníků.

Výpisy z obchodního rejstříku lze v Rakousku získat v on-line verzi buď formou předplatného, nebo jednorázově. Na rozdíl od českého obchodního rejstříku je tato služba v Rakousku zpoplatněna. Vstup do obchodního rejstříku je možný prostřednictvím dvou internetových portálů:

1) www.firmengrundbuch.at (provozovatelem je společnost HF Data GmbH z firemní skupiny Compass).

Okamžitý vstup do obchodního rejstříku je na uvedené webové stránce možný v sekci Easy. Portál umožňuje získat i oficiální výpis z obchodního rejstříku v ověřené formě, tzn. s úřední signaturou. Poplatek za každý výpis činí EUR 14,40. Za výpis lze zaplatit přes internet platnou mezinárodní platební kartou.

2) www.jusline.at (provozovatelem je společnost Jusline GmbH)

Úředně ověřený výpis může žadatel získat i během osobní návštěvy na Obchodním soudu ve Vídni resp. na některém z příslušných zemských soudů. Kromě toho lze také získat výpis z obchodního rejstříku přes rakouské notáře. Standardní poplatek za každý ověřený výpis činí v tomto případě EUR 11,90 (v případě vyššího počtu stran je poplatek vyšší).

Kontakt na Obchodní soud ve Vídni:
Handelsgericht Wien
Marxergasse 1a, 1030 Wien
Tel. +43(0)1-51528-240
E-Mail: elisabeth.schmid@justiz.gv.at (paní Elisabeth Schmid)

ZÚ Vídeň nebo ZK agentury CzechTrade ve Vídni mohou českým zájemcům zdarma poskytnout základní informace o firmě včetně možnosti zjištění insolvence firmy či informace o vyhlášení konkurzního řízení. Podrobnější informace lze potom získat na některém z výše uvedených portálů.

6.7.1. Obchodní spory

Obchodní spory se v Rakousku často řeší soudní cestou, což je poměrně nákladné. Mezinárodní spory se však běžně řeší u Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory (ICC Austria)

Internationale Handelskammer ICC Austria,
Wiedner Hauptstraße 57, 1040 Wien,
www.icc-austria.org
tel +431/504 83 00
E-mail: icc@icc-austria.org

V této souvislosti upozorňujeme na „Dohodu o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR a Hospodářskou komorou Rakouska na úseku obchodního rozhodčího řízení“ z 27.5.1999. Tato je dobrým základem pro řešení sporů našich a rakouských firem. Její znění lze získat u Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR na www.soud.cz zvolením nabídky „hledání“ a zadáním hesla Rakousko.

V poslední době se množí případy platební insolvence rakouských firem. České firmy se na nás obracejí již ve značně pokročilé fázi případů, kdy lze jen stěží již něco podniknout. Doporučujeme proto získat co nejvíce informací o budoucím partnerovi. Je možno použít služeb výše zmíněné rakouské instituce Kreditschutzverband 1870 (KSV 1870), www.ksv.at, kde lze získat informace zčásti zdarma a u detailnějších si je potřeba zaplatit přístup. Na webových stránkách Spolkového ministerstva justice www.edikte.justiz.gv.at lze zjistit, zda určitá firma je v konkurzu resp. v jakém stadiu se konkurzní řízení nachází.

Doporučujeme také využít např. služeb společnosti Coface Czech, Credit Management Services, spol. s r.o.,
Nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2,
tel.: +420/246 085 411,
fax: +420/ 222 540 446,
E-mail: ivo.frelich@coface.com (p. Ivo Frélich)

http://www.coface.cz/

nebo služeb Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s.,
Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1,
tel. +420/222 841 111,
E-mail: info@egap.cz,
https://www.egap.cz

nebo dalších společností s podobným předmětem činnosti.

Je možno rovněž využít služeb ZK agentury CzechTrade ve Vídni.
Obstarat si co nejvíce informací o budoucím partnerovi je zkrátka potřeba.

Na portále JUSLINE je možné získat informativní výpisy o podnikatelských subjektech.

Na základě jednorázové registrace (stojí EUR 20) je možné získat na vybraných rakouských internetových portálech i oficiální výpisy v ověřené formě, tzn. s úřední signaturou, a v případě potřeby včetně historických údajů. Jedná se o místa, která jsou autorizována Spolkovým ministerstvem ústavy, reforem, deregulace a spravedlnosti, např. http://www.jusline.at/abfrageservices/firmenbuchauszug
Cena za každý výpis činí EUR 11,90, lze zaplatit přes internet platnou mezinárodní platební kartou.

Svaz ochrany věřitelů KSV 1870 (www.ksv.at) (provozovatelem je společnost KSV1870 – sdružení 4 firem)

Na stránkách lze v části „Gratis Business Search“ zjistit základní údaje o firmě. Za poplatek (9,90 EUR – lze platit kreditní kartou) je možné objednat podrobnější výpis o firmě (Firmenbuch Report), nebo bonitní zprávy o firmě (Unternehmensprofil Compact nebo Standard). Společnost KSV1870 také nabízí inkasní služby formou mimosoudního vymáhání nebo zastupování věřitelů v insolvenčním řízení. První zapojení KSV do pohledávky stojí jednorázově 120 EUR a je poměrně efektivní. KSV1870 je zároveň jedna z mála institucí, které disponují rejstříkem neplatičů.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V souvislosti se zavedením eura je mezi našimi a rakouskými firmami téměř výlučně prováděn platební styk v této měně. Používají se běžné platební podmínky v mezinárodním obchodě (dokumentární inkaso a plat proti dokumentům, akreditiva u úvěrových platebních podmínek „placení proti akceptaci“). Naše malé firmy a začínající exportéři prodávají často zboží s nekrytou splatností 1–2 měsíce, čehož je nutno se vyvarovat.

Platební morálka rakouských firem je poměrně dobrá. Podle údajů společnosti KSV bylo v r. 2019 cca 20% faktur uhrazeno se zpožděním. V průměru uhradily rakouské firmy v roce 2019 faktury po 29 dnech od data jejich vystavení. V případě soukromých subjektů doba úhrady faktury činila v průměru 15 dní. Horší je platební morálka firem ve veřejné sféře, kde průměrná doba zaplacení činila v roce 2019 na úrovni státní správy 36 dní, na úrovni zemské správy 36 dní a u obcí 29 dní.

Při posuzování platební morálky je třeba vzít v úvahu i regionální rozdíly (viz níže uvedená tabulka).

Doba zaplacení ve spolkových zemích Rakouska dle typu zákazníků v roce 2019 (ve dnech od data vystavení faktury + změna oproti 2018)

 

Veřejné subjekty

zemské správy

Veřejné subjekty/obcí

Firmy

Soukromé subjekty

Vídeň

38 (-2)

34 (-1)

29 (-1)

16 (-1)

Dolní Rakousko

38 (-4)

30 (-1)

30 (0)

15 (-2)

Horní Rakousko

38 (0)

29 (-2)

30 (0)

15 (-2)

Korutany

31 (-7)

27 (-5)

30 (0)

16 (-1)

Burgenland

39 (-12)

32 (-1)

30 (-1)

13 (-2)

Tyrolsko

30 (-7)

24 (-4)

29 (-1)

14 (-2)

Salcbursko

34 (-4)

25 (-)

29 (0)

17 (-2)

Štýrsko

39 (-6)

27 (-3)

30 (+1)

16 (-2)

Vorarlbersko

38 (-3)

31 (+6)

30 (+3)

14 (-1)

RAKOUSKO

36 (-1)

29 (-1)

29 (0)

15 (-2)

Zdroj informací: KSV 1870 (2019)

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku firmám doporučuje, vždy se předem pojistit řádným sepsáním smlouvy (předmět plnění, dodací lhůty, platební a dodací podmínky). Mnohdy spory o neplacení nevyplývají z nesolventnosti nebo neserióznosti odběratele, nýbrž z nedorozumění a nepřesně dohodnutých podmínek. Dále doporučujeme ověřit si solventnost partnera u peněžního ústavu (bankovní informace), u specializované agentury či přímo u Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví. V neposlední řadě doporučujeme začlenit do smlouvy doložku „výhrada vlastnictví“, která při případném konkurzním řízení dává přednostní právo na úhradu pohledávky.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Níže uvedené svátky platí na celém území Rakouska. Jednotlivé spolkové země mohou mít ještě některá specifika, např. každá země má svého patrona, kterému může být věnován svátek.

Nový rok (1.1.)
Tři králové (6.1)
Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)
Svátek práce (1.5.)
Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek)
Svatodušní svátky (pohyblivý svátek)
Boží tělo (pohyblivý svátek)
Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)
Státní svátek Rakouské republiky (26.10.)
Všech svatých (1.11.)
Zvěstování Panny Marie (8.12.)
První svátek Vánoční (25.12.)
Druhý svátek Vánoční (26.12.)

Obvyklá pracovní doba v Rakousku na úřadech je od 08:00 do 15:30, v pátek odpoledne končí téměř všechny úřady (a také firmy) dříve. V obchodech je otevřeno ve všední dny od 09:00 do18:00, v sobotu od 09:00 do 13:00. V pracovních dnech jsou supermarkety otevřeny od 8:00 do 20:00, v sobotu od 8:00 do 18:00 a v neděli jsou uzavřeny. Ve vídeňské oblasti se prodloužila otevírací doba některých větších obchodů a řetězců ve čtvrtek až do 22:00 a v sobotu do 17:00 až 18:00.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Aktuální informace k cestování v době platnosti opatření proti šíření koronavirové nákazy naleznete na stránkách velvyslanectví: https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/index.html

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, pokud nemají vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu).

Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Ministerstvo vnitra doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem. Řidiči musí být vybaveni tzv. zelenou kartou.

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pohybu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“ (jedná se pouze o pobyty do 3 měsíců). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu delším 3 dnů je nutné se policejně přihlásit (v případě soukromého ubytování). Při ubytování v ubytovacích zařízeních přechází tato povinnost na ubytovatele.

Před cestou osobním vozidlem se doporučuje sjednat havarijní pojištění, resp. připojištění vozidla.

Rakousko patří dlouhodobě k zemím s nízkou mírou kriminality. Přesto je doporučeno dbát zvýšené opatrnosti zvláště na místech s vyšší koncentrací lidí. Opatrnost při ochraně osobních věcí je doporučena především ve větších městech a turistických centrech, kde může dojít ke krádežím cestovních dokladů nebo peněz. V případě odcizení cestovního dokladu nebo občanského průkazu je nutné záležitost ohlásit místní policii, která okradenému vydá protokol o odcizení dokladu, a dále úřadu v ČR, který doklad vydal, případně zastupitelskému úřadu, aby se předešlo zneužití tohoto dokladu. Ztrátu je vhodné také nahlásit nejbližšímu rakouskému úřadu pro ztráty a nálezy.

Při pobytu na území Rakouska je nutné respektovat rakouské zákony. Za porušení právních předpisů jsou stanoveny finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především porušení dopravních předpisů. Od konce roku 2016 probíhá na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti výměny údajů o registraci vozidla, která usnadňuje určení totožnosti osob podezřelých ze spáchání dopravních přestupků jako například překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Pokuta za porušení dopravních předpisů může být zaslána příslušným rakouským úřadem přímo do ČR na adresu osoby, která je registrována jako majitel vozidla, kterým byl přestupek spáchán. Pokuty jsou do ČR zasílány zásadně obyčejně, lhůta pro zaplacení pokuty je 4 týdny od jejího vystavení rakouským správním orgánem. V případě spáchání dopravního přestupku a zastavení řidiče rakouskou policií musí být vyměřená pokuta zaplacena na místě. Nemá-li řidič dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět (např. vymontováno autorádio apod.). Při neuhrazení pokuty nelze vyloučit její vymáhání právní cestou i v ČR. Zastupitelské úřady v tomto ohledu nejsou oprávněny vstupovat do soudních, příp. správních řízení.

V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány „botičky“, případně může být vozidlo za poplatek cca. 250 EUR (plus pokuta od policie) odtaženo.

Ceny dálničních známek pro osobní automobily v roce 2020 činí: roční 91,10 EUR, dvouměsíční 27,40 EUR, desetidenní 9,40 EUR. Jízda bez dálniční známky je obvykle pokutována ve výši 120,- EUR. Za průjezd osobních vozidel některými silničními úseky se hradí zvláštní mýtné.

Motorové vozidlo musí být vybaveno reflexní vestou pro každou osobu cestující v motorovém vozidle pro případ poruchy či nehody a následné opuštění vozidla.

V Rakouské republice je zavedena povinnost zimních pneumatik od 1. 11. do 15. 4. pro všechny typy vozidel.

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není v daném místě značkou stanoveno jiné omezení) osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h pro všechny typy vozidel. Za překročení rychlosti jsou ukládány pokuty, případně může být odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou.

Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových vozidel (§ 106, odst. 5) nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.

V Rakousku je důsledně kontrolován technický stav vozidla. V případě, že je při namátkové kontrole odhalena technická závada vozidla, je rakouská policie oprávněna uložit pokutu, případně trvat na odstranění závady na území Rakouska a do jejího odstranění vozidlo zadržet.

Při vážných škodách, zraněních apod., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Při dopravních nehodách s menšími materiálními škodami a v případě, že jsou oba účastníci přítomni, není pochyb o jejich identitě a došlo mezi nimi k dohodě, není nutné policii volat. Účastníci nehody si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a událost řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné počítat se zaplacením poplatku cca 40 EUR.

Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht). Formuláře jsou k dispozici u českých pojišťoven. Při nehodě nebo poruše vozidla je možné volat rakouský automotoklub OAMTC (Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club) nebo sdružení ARBÖ (Der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs).

Na internetové adrese sdružení OAMTC (www.oeamtc.at) a ARBÖ (www.arboe.at) je možno získat bližší motoristické informace.

Některá zdravotnická zařízení v Rakousku nespadají do veřejného zdravotního systému a neakceptují Evropský průkaz zdravotního pojištění. Týká se to především horských oblastí. Horská služba a letecký transport ze sjezdovky nebo vysokohorské oblasti nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění na sport.

Za ošetření je nutné zaplatit spoluúčast. Týká se to především léků (6,30 EUR za recept) nebo hospitalizace (23,50 EUR/den po dobu max. 28 dní).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K 1.5.2011 skončilo ze strany Rakouska přechodné období na volný pohyb pracovních sil. Pro české zaměstnance a české firmy tak – vedle možnosti založení provozovny nebo pobočky – platí úplná volnost pohybu osob a služeb. Český občan tedy může pracovat v Rakousku bez pracovního povolení a povolení k pobytu, a měly by pro něj platit stejné podmínky jako pro rakouské občany. Jakmile je český zaměstnanec zaměstnán rakouským zaměstnavatelem, je v Rakousku příslušný k dani z příjmu (viz kapitola 1.7). Veškeré formální náležitosti (co se týče mzdy, zdravotního a sociálního pojištění, srážky daně ze mzdy, atd.) vyřizuje rakouský zaměstnavatel. Rakouský zaměstnavatel však nevyřizuje roční daňové zůčtování, tzv. „Arbeitnehmerveranlagung“ (formulář L1). Roční daňové zůčtování se na finančním úřadě obvykle podává na dobrovolné bázi (pokud se nepoužije výjimka dle zákona EStG §41 odst.1).

Český podnikatel, který chce své zaměstnance vysílat do Rakouska, nemusí vyřizovat pro vysílající zaměstnance žádné povolení, má ale na základě směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb formální ohlašovací povinnost u Finanční policie (hlášení o vyslání ZKO) a musí splnit další požadavky podle zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG). V závislosti na druhu hospodářské činnosti musí český podnikatel kromě toho splňovat předpoklady živnostenského práva – zejména musí před vykonáváním činnosti, která je v Rakousku vázána, podat oznámení o poskytnutí služeb (tzv. Dienstleistungsanzeige) na rakouském ministerstvu pro digitalizaci a podnikatelské prostředí (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort – BMDW).

Dále musí česká firma během realizace zakázek v Rakousku dodržovat rakouské mzdové a sociální podmínky, tzn. je povinna poskytnout svým zaměstnancům základní minimální mzdu a v alikvótní výši i případné další platby či příplatky podle příslušné rakouské kolektivní smlouvy resp. jiných právních základů. Dále je zapotřebí mít pohotově na místě vykonávání práce veškeré zaměstnanecké a mzdové dokumenty včetně německého překladu (jen pracovní smlouvu je možné alternativně předložit v angličtině), a to za celou dobu zakázky.

Uvedené požadavky musí splnit i přepravci osob a zboží s tím, že jejich mobilní pracovníci/řidice mohou využít zjednodušený způsob hlášení o vyslání. Dále mají mobilní pracovníci možnost převážnou část povinné zaměstnanecké a mzdové dokumentace v případě kontroly předložit v elektronické podobě.

Bližší informace o vysílání pracovních sil do Rakouska poskytuje platforma rakouského ministerstva práce a sociálních věcí (BMASK) www.entsendeplattform.at (k dispozici i v češtině). Na tomto webu je možné podle konkrétní situace položit ministerstvu BMASK dotazy v NJ nebo AJ.

Součinnost více OSVČ v rámci stejné zakázky a na základě smluv o dílo není podle rakouských úřadů přípustné – může vést k podezření z obcházení zákona LSD-BG a k přehodnocení osob OSVČ na zaměstnance, což má za následek zahájení správního trestního řízení a vysoké peněžité pokuty. Je-li skutečně zapotřebí spolupracovat na místě s externími pracovníky/OSVČ, doporučuje se uzavření smlouvy pracovního sdružení včetně jasného určení rozsahu práce jednotlivých pracovníků (ARGE-Vertrag). Taková smlouva se používá nejčasteji v sektoru stavebnictví, kde platí pro firmy poněkud odlišné podmínky. Za dodržování sociálních podmínek stavebních dělníků, a zejména za úpravu jejich nároku na placenou dovolenou a odstupné, je odpovědná pojišťovna stavebních dělníků (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse/BUAK).

Na základě v Rakousku implementované směrnice EU o službách je podnikům usnadněno poskytování služeb uvnitř EU tím, že všechny důležité úřední postupy mohou být prováděny online. Za tímto účelem existuje na internetu jednotné kontaktní místo (einheitlicher Ansprechspartner – zkratka EAP). V Rakousku byl za tímto účelem vytvořen portál směrnice o službách, který je dostupný na internetu pod http://www.eap.gv.at/.

Bližší informace jsou ke stažení na stránkách Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Rakousku (www.mzv.cz/vienna/obchod_a_ekonomika). Před vysláním svých pracovníků na realizaci zakázky v Rakousku doporučujeme kontaktovat Zastupitelský úřad (commerce_vienna@mzv.cz, tel: +43 1 899 58 164/168), poradí Vám správný postup.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

I přes platnost smlouvy mezi ČR a AT o sociálním zabezpečení, ze které vyplývá občanům ČR nárok na nutnou bezodkladnou péči na území Rakouska, mají v této oblasti přednost příslušná nařízení EU. V souladu s nimi má občan ČR v Rakousku právo na bezodkladnou zdravotní péči a pomoc by mu měla být poskytnuta bez příme úhrady ve všech zařízeních napojených na veřejný systém zdravotního pojištení.

Pro případ nutného standardního a bezplatného ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je nutné, aby se pacient vykázal následujícími doklady:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC, tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ), případně
 • Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění
 • Platný průkaz totožnosti (např. cestovní pas, občanský průkaz)

Plastový průkaz EHIC a papírový formulář dočasně nahrazující EHIC jsou rovnocenné a opravňují pojištěnce k čerpání zdravotní péče. V místě ošetření musí pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EHP nebo ve Švýcarsku při použití odborných služeb během přechodného pobytu v Rakousku.

Veškeré podklady o ošetření postupuje smluvní lékař místně příslušné oblastní zdravotní pojišťovně (Gebietskrankenkasse), která následně uplatňuje nároky na finanční vyrovnání u příslušných zdravotních pojišťoven v ČR.

Jak ovšem vyplývá ze zkušeností pracovníků ZÚ, rakouský zdravotnický personál není vždy dobře informován o výše uvedeném postupu a často požaduje neoprávněně úhradu za lékařské ošetření. Za ošetření se platí v soukromých zdravotních zařízeních a klinikách a u nesmluvních lékařů. Horská služba a letecký převoz ze sjezdovky nebo z hor rovněž nejsou kryty z veřejného zdravotního pojištění – zaplacenou částku nelze ani následně v ČR refundovat jako neodkladnou péči. ZÚ proto doporučuje před cestou uzavřít příslušné připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případnou repatriaci zraněného, nemocného či zemřelého. Při uzavírání cestovního připojištění je nutné se ujistit, že tato pojistka skutečně kryje rizika spojená s lyžováním nebo vysokohorskou turistikou.

V případě nejasností při ošetření je možné se obrátit na Vídeňskou územní zdravotní pojišťovnu, která je sběrnou pojišťovnou pro občany z ČR.

Kontaktní adresa:

Österreichische Gesundheitskasse Wien (dříve: Wiener Gebietskrankenkasse) – Rakouská zdravotní pojišťovna Vídeň
Wienerbergstraße 15-19 A – 1100 Wien
Telefon: +43 5 0766-11, Fax: +43 5 0766-113003
E-mail: office-w@oegk.at
Web: https://www.gesundheitskasse.at

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni (Rakousko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem