Řecko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Obsah neuveden.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna

Vývoz do Řecka

Dovoz z Řecka

Obrat

Saldo

 

 

 

 

 

 

 

mil. €

poř.

mezir. %

mil. €

poř.

mezir. %

mil. €

poř.

mezir. %

mil. €

2015

279,6

 

+13,8

204,3

 

+6,2

483,9

 

+10,5

73,4

2016

306,2

 

+9,2

207,2

 

+1,7

513,4

 

+6,0

98,9

2017

345,1

 

+12,7

237,4

 

+14,6

582,5

 

+13,5

107,8

2018

425,4

 

+23,3

243,2

 

+2,4

668,6

 

+14,8

182,2

2019

458,8

 

+8,0

287,5

 

+18,3

746,3

 

+11,6

171,3

Zdroj: ČSÚ, MPaO

Vývoz po silném propadu v letech 2012-13 od r. 2014 stoupá, v r. 2019 vzrostl o 8 %.
Dovoz v r. 2019 rovněž výrazně vzrostl.
Obrat vzájemného obchodu byl v r. 2019 nejvyšší historii, i když v celkovém srovnání řadí Řecko mezi obchodními partnery až na 43. místo.
Saldo bylo o 11 mil. € nižší, než v r. 2018 a zůstalo za rekordními hodnotami (227 mil. € v r. 2008).

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Řecka

2019

 

2018

 

19/18

Třída SITC

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

(%)

0 – Potraviny a živá zvířata

27,69

6,0

21,44

5,0

+29,2

1 – Nápoje a tabák

21,49

4,7

27,46

6,5

-21,7

2 – Suroviny nepoživatelné

2,83

0,6

3,10

0,7

-8,7

3 – Minerální paliva a oleje

0,13

0,0

0,09

0,0

+37,8

4 – Živočišné a rostlinné oleje

0,03

0,0

0,03

0,0

+17,5

5 – Chemikálie

64,07

14,0

49,38

11,6

+29,7

6 – Tržní výrobky dle materiálu

40,09

8,7

39,00

9,2

+2,8

7 – Stroje a přepravní zařízení

250,92

54,7

223,73

52,6

+12,2

8 – Různé průmyslové zboží

50,81

11,1

60,67

14,3

-16,3

9 – Zboží neklasifikované

0,76

0,2

0,57

0,1

+32,8

Celkem

458,81

100,0

425,45

100,0

+8,0

Zdroj: ČSÚ, MPO

Ve vývozu  tradičně vedou stroje a dopravní prostředky (SITC7, okolo 50 %), následují chemikálie (SITC5), různé průmyslové spotřební zboží (SITC8) a tržní výrobky dle materiálu (SITC6).

Hlavní vývozní komodity v r. 2019:

 1. silniční vozidla (SITC78 96,82 mil. €, 21 % vývozu, meziročně +2,8 %)
 2. zařízení pro telekomunikace, záznam a reprodukci zvuku (SITC76 71,63 mil. €, 16 %, +44,3 %)
 3. kancelářské stroje a zařízení na automat. zpracování dat (SITC75 38,16 mil. €, 8,3 %, +6,4 %)
 4. různé spotřební výrobky (SITC89 28,48 mil. €, 6,2 %, -32 %)
 5. silice a vonné látky, leštící a čistící prostředky (SITC55 28,00 mil. €, 6,1 %, +32,6 %)

   

Vývoz do Řecka

2019 (mil. €)

19/18 (%)

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

91,11

+0,8

764

Zařízení telekom., přísluš. přístojů pro zázn.,reprod. zvuku,obrazu

66,80

+52,3

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

36,22

+9,4

122

Tabák zpracovaný i tabákové náhražky

18,92

-21,0

894

Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní

17,56

+44,3

554

Mýdla, přípravky čistící a leštící

17,05

+47,7

741

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn.

10,96

-6,3

598

Výrobky chemické různé

10,71

+100,2

553

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

10,60

+113,0

625

Pneumetiky pryžové a duše

6,31

+1,8

 

Celkem

458,81

 +8,0

Zdroj: ČSÚ

Hlavní českou vývozní komoditou jsou osobní  automobily (20 %), jejichž vývoz po překonání krize od r. 2016 vytrvale roste. Stabilní je zájem o zařízení k automatizovanému zpracování dat a periferních jednotek a zařízení telekomunikační, příslušenství pro záznam a své místo si drží vývoz kočárků, hraček a sportovních potřeb.

Dovoz z Řecka

2019

 

2018

 

19/18

Třída SITC

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

(%)

0 – Potraviny a živá zvířata

40,31

14,0

45,87

18,9

-12,1

1 – Nápoje a tabák

30,22

10,5

14,79

6,1

-104,4

2 – Suroviny nepoživatelné

2,56

0,9

2,97

1,2

-13,7

3 – Minerální paliva a oleje

0,00

0,0

0,006

0,0

+6436,7

4 – Živočišné a rostlinné oleje

2,92

1,0

3,73

1,5

-21,7

5 – Chemikálie

76,35

26,6

67,21

27,6

+13,6

6 – Tržní výrobky dle materiálu

92,74

32,4

66,17

27,2

+40,1

7 – Stroje a přepravní zařízení

26,86

9,3

25,69

10,6

+4,6

8 – Různé průmyslové zboží

14,80

5,1

16,05

6,6

-7,8

9 – Zboží neklasifikované

0,71

0,2

0,74

0,3

-3,7

Celkem

287,48

100,0

243,26

100,0

+18,3

Zdroj: ČSÚ, MPO

V dovozu  tradičně vedou chemikálie (SITC5) a průmyslové výrobky dle suroviny (SITC6), které reprezentují celkem více něž polovinu dovozu. Následují  potraviny a živá zvířata (SITC0) a v posledních letech i stroje a dopravní prostředky (SITC7).

Hlavní dovozní komodity v r. 2019:

 1. neželezné kovy (SITC68 57,56 mil. €, 20 % dovozu, meziročnš +10,4 %)
 2. léčiva a farmaceutické výrobky (SITC54 56,71 mil. €, 19,7 % dovozu, +15,1 %)
 3. zelenina a ovoce (SITC05 30,77 mil. €, 10,7 % dovozu, -15,8 %)
 4. železo a ocel (SITC67 23,98 mil. €, 8,3 % dovozu, +1524 %)
 5. tabák a tabákové výrobky (SITC12 20,04 mil. €, 7 % dovozu, +283,4 %)
 6. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 18,80 mil. €, 6,5 % dovozu, -1 %)

 

Dovoz z Řecka

2019 (mil.€)

19/18 (%)

542

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

55,20

+2,2

684

Hliník

46,50

+21,2

679

Roury, trubky, profily duté, fitinky železné, ocelové

22,86

+2752,0

122

Tabák zpracovaný i tabákové náhražky

17,56

+530,5

057

Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené

14,02

-34,2

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

11,61

-14,5

682

Měď

9,72

+50,3

112

Nápoje alkoholické

9,53

+1,4

582

Pláty, desky, blány, fólie a pásy z plastických hmot

6,53

+96,9

054

Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, hlízy aj.

6,38

+6,6

 

Celkem

287,48

+18,3

 Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná platební bilance (mil. Kč)

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet ČR

-959

-237

-323

-394,5

-527,4

Zboží

+1.776

+2.020

+2.189

+2.468

+2.452

Služby

-2.737

-2.289

-2.683

-2.991

-3.081

– cestovní ruch

-1.770

-1.893

-2.074

-2.174

-2.362

– doprava

-128

-3

-11

-37

-37

Prvotní a druhotné důchody

+2

+32

+170

+129

+102

Zdroj: ČNB-Běžný účet PB v teritoriálním členění    Vysvětlivky: (+)přebytek/(-)schodek ČR

Vzájemná platební bilance byla pro ČR dlouhodobě deficitní. Přebytek z vývozu zboží totiž pohltí schodek bilance služeb ovlivněný pro ČR deficitní bilancí cestovního ruchu (každoročně navštěvuje Řecko zhruba půl milionu českých turistů, zatímco jen cca 50 tis. směřuje do ČR).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

PZI ČR v GR (mil. Kč)

2015

2016

2017

2018

2019

Základní kapitál

22.596,8

22.596,8

35,9

44,7

NA

Reinvestovaný zisk

0,0

0,0

-15,1

-14,6

NA

Ostatní kapitál

0,0

0,0

60,1

64,4

NA

Celkem

22.596,8

22.596,8

80,9

94,5

NA

Zdroj: ČNB https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=/shared/PZI_WEB/WEB_PZI

Nejvýznamnější PZI s českou účastí je investice česko-řeckého kapitálového fondu Emma Delta Hellenic Holdings Ltd., který v r. 2013 odkoupil 32,73 % akcií řecké sázkové a loterijní společnosti OPAP S.A. a v r. 2019 zvýšil svůj podíl na 40% (+7,25 % akcií za 213 mil. €). Prostřednictvím OPAP Investments Ltd. získal rovněž společnost pro provozování dostihů  a sázek (622 mil.€ hotově + 30 mil. € v 10 ročních splátkách).

PZI GR v ČR (mil. Kč)

2015

2016

2017

2018

2019

Základní kapitál

216,2

215,3

97,3

74,5

NA

Reinvestovaný zisk

0,0

0,0

0,0

0,0

NA

Ostatní kapitál

33,5

-63,4

-185,9

-62,2

NA

Celkem

31,3

-73,3

-88,6

8,3

NA

Zdroj: ČNB https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=/shared/PZI_WEB/WEB_PZI

Nejvýznamnějšími PZI v ČR s řeckou účastí jsou:

University of New York in Prague (GR investor New York College, školství, 100 %)
MAILLIS s.r.o. (GR investor M.J. Maillis S.A., balící materiál a zařízení, 100 %)
ELECTRA TRADE s.r.o. (GR investor Vassilias S.A., malé domácí spotřebiče, 100 %)
ALASIA s.r.o. (GR investor Ploumbis Family, konsultant a real estate, 60 %)
ATTRATIVO ČR s.r.o. (GR investor ATTRATIVO S.A., oděvy, 100 %)

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 1. Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím řeckým (Praha, 22.7.1964)
 2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě (Athény, 6.6.1977, č. 117/1979 Sb.) a Protokol z r. 1992
 3. Dlouhodobý program rozvoje hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou (Praha, 4.7.1984)
 4. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Helénskou republikou a Protokol z r. 1993 (Praha, 4.7.1984)
 5. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Athény, 23.10.1986, č. 98/1989 Sb.)
 6. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států (Praha, 15.5.1991, č. 228/1996 Sb.)
 7. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha , 3.6.1991, č. 102/1993 Sb.)
 8. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci (Athény, 25.5.2000, č. 60/2002 Sb. m. s.)
 9. Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství (Praha, 16.11.2000, č. 90/2004 Sb. m. s.)
 10. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Athény, 22.11.2006)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 agenda bilaterální rozvojové spolupráce s Řeckem zanikla.

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) 

 

 

 

 

 

údaje v mil. USD 

2015

2016

2017

2018

18/17 (%)

Bilaterální

71,9

159

85

38,6

-54,7

Multilaterální

195,5

209

229

251,8

+10,0

Celkem

239,1

369

314

290,4

7,3

Zdroj: MZV GR-International Development Cooperation Dept. YDAS

Řecko poskytlo v r. 2018 (poslední disponibilní údaj) na oficiální zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) 290 mil. USD, tj.  0,13 % HNP. V důsledku hospodářské krize ZRS od r. 2009 postupně klesá (maximum 600 mil. USD v r. 2008).

Bilaterální ZRS:
Geografické členění (USD/%):  Evropa -8,96/23%, Afrika – 1,0/2,6%, Asie – 0,6/1,6% a rozvojové země včetně pomoci uprchlíkům v GR – 28,0/72,5%.
Hlavní příjemci (USD):  Turecko (6,75), Albánie (1,5), Egypt (0,4), Ukrajina (0,38), Západní břeh a Gaza (0,2), Srbsko (0,2).

Účelové zaměření: 28 mil. USD bylo vynaloženo na migraci a humanitární pomoc v zemích určení, 6,6 mil. USD na expertní a technickou pomoc, a programy ZRS přes mezinárodní organizace (z toho 6,5 mil. přes EU na program „Facility for Refugees in Turkey“) a 2,6 mil. na stipendia pro studenty z rozvojových zemí na řeckých univerzitách.

Multilaterální ZRS:
Z částky 252 mil. USD bylo 213 mil. USD distribuováno prostřednictvím EU programů jako příspěvek do rozpočtu EU (84,5 %) včetně 76 mil. USD do Evropského rozvojového fondu EDF. Dále bylo 16 mil. USD určeno na programy OSN (UNESCO, UNIDO, UNEP, FAO atd.), 12 mil. pro Světovou rozvojovou asociaci World Bank a 11 mil. USD pro další mezinárodní organizace (zejm. CIHEAM, ISTA).

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem