Řecko: Vztahy země s EU

Obsah neuveden.

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Řecku působí národní zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu. Od r. 2010 zde působí zvláštní expertní skupina pod vedením EK a za účasti některých ČS EU, která původně poskytovala řecké vládě technickou pomoc při přípravě a realizaci vybraných úkolů fiskální konsolidace, strukturálních reforem a privatizace (tzv. Task Force for Greece), v r. 2015 byla v rámci reorganizace EK začleněna do pevné struktury EK „Structural Reform Support Service“ a pokračuje v předchozí činnosti, od r. 2016 vypomáhá také při řešení migračního problému a relokaci. Činnost řeckého týmu je financována z prostředků strukturálních fondů vyčleněných pro Řecko v rámci Plánu na technickou spolupráci. V souvislosti s řešením migrační krize působí v zemi agentury FRONTEX, EASO a Europol.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna s EU

 

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2015

2016

2017

2018

2019

19/18 (%)

Dovoz z EU

23,09

24,16

26,19

28,46

29,48

+3,6

Vývoz do EU

14,03

14,33

15,51

17,69

18,94

+7,1

Obrat

37,12

38,49

41,70

46,15

48,42

+4,9

Zdroj: Řecký statistický úřad

Čisté PZI 

 

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2015

2016

2017

2018/*

2019/*

19/18 (%)

EU do GR

463

1.800

1.923

2.003

2.779

+38,7

PZI do GR celkem

1.143

2.498

3.085

3.364

4.137

+23,0

GR do EU

1.321

-1.885

-1

234

390

+66,7

PZI z GR celkem

1.422

-1.506

149

404

391

-3,2

Zdroj: Řecká centrální bankaVysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Služby (turistika, doprava)
V r. 2019 navštívilo Řecko 33,8 mil. zahraničních turistů (meziročně 1,8 %), z roho 21,5 mil. letecky (+3,6 %) a 12,3 mil. po silnici (-1,6 %). Země EU reprezentují zhruba 60 % návštěvníků. Údaje o podílu zemí EU na dopravních službách nejsou k dispozici.

Zdroj: Greek Tourism Confederation (SETE)

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Řecko plně využívá všechny formy financování ze strukturálních a investičních fondů EU.

Na rozpočtové  období 2014-20 bylo Řecku alokováno  celkem 20,4 mld. €:

  • Zemědělský fond rozvoje venkova 4,7 mld. € (23,1 %)
  • Fond regionálního rozvoje 8,2 mld. € (40,1 %)
  • Sociální fond 3,7 mld. € (18,1 %)
  • Kohezní fond 3,2 mld. € (15,9 %)

Jednotlivé operační programy (podrobně  web Evropské komise):
Ochrana životního prostředí: 4,3 mld. €
Konkurenceschopnost 2,5 mld. €
Dopravní a energetická infrastruktura 2,5 ml. €
Obnovitelné zdroje energie 2,2 mld. €
Zaměstnanost 1,8 mld. €
Sociální začlenění 1,5 mld. €
Vzdělávání 1,3 mld. €
Prevenci před klimatickými změnami 1,3 mld. €
Výzkum a vývoj 1,2 mld. €
IT 0,8 mld. €
Technická pomoc 0,8 mld. €
Veřejná správa 0,3 mld. €

Národní program reforem 2020 předpokládá, že v dalším programovém období 2021-27 bude Řecku alokováno z unijního rozpočtu 19,2 mld. eur, z toho 10 mld. z Fondu pro regionální rozvoj, 5 mld. ze Sociálního fondu, 3,5 mld. z Kohezního fondu a 0,7 mld. z dalších fondů. 35% rozpočtu má směřovat na podporu vědy a výzkumu, inovací, digitalizaci a zvýšení konkurenceschopnosti, 30% na zelený rozvoj, obnovitelné zdroje, úspory a dekarbonizaci energií (podpora lignitových oblastí v Západní Makedonii a Peloponésu), na rozvoj cyklické ekonomiky a další formy boje proti dopadům klimatické změny, 26% na podporu rovnoprávnosti, vzdělávání a přístupu na trh práce (evropský pilíř sociálních práv), 6% na program udržitelného rozvoje měst, část prostředků bude použita na pokračování velkých infrastrukturální prostředky.

Prakticky všechny významné investiční projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. V důsledku zařazení do reformního programu fiskální konsolidace získalo Řecko výjimku, na základě které činí výše národního podílu pouze 5 % rozpočtu a z prostředků EU fondů mohou být profinancovány i provozní náklady projektu. V současné době jsou s ohledem na ekonomickou situaci Řecka vybrané projekty financovány z prostředků EU plně.

Řecko čerpá prostředky také z EU fondů spojené s migrační a azylovou politikou, a to z Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) a Internal Security Fund /ISF), celkem rozpočtováno na 2014-20 509 mil. €, tato částka byla navýšena o dalších 188 mil. € na řešení aktuálních migračních potřeb.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem