Řecko: Vztahy země s EU

Obsah neuveden.

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Řecku působí národní zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu. Od r. 2010 zde působí zvláštní expertní skupina pod vedením EK a za účasti některých ČS EU, která původně poskytovala řecké vládě technickou pomoc při přípravě a realizaci vybraných úkolů fiskální konsolidace, strukturálních reforem a privatizace (tzv. Task Force for Greece), v r. 2015 byla v rámci reorganizace EK začleněna do pevné struktury EK „Structural Reform Support Service“ a pokračuje v předchozí činnosti, od r. 2016 vypomáhá také při řešení migračního problému a relokaci. Činnost řeckého týmu je financována z prostředků strukturálních fondů vyčleněných pro Řecko v rámci Plánu na technickou spolupráci. V souvislosti s řešením migrační krize působí v zemi agentury FRONTEX, EASO a Europol.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna s EU

 

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2014

2015

2016

2017

2018

18/17 (%)

Dovoz z EU

23,31

23,09

24,21

26,19

28,33

+8,2

Vývoz do EU

13,10

14,03

14,33

15,50

17,63

+17,5

Obrat

36,41

37,12

38,54

41,69

45,96

+10,2

Zdroj: Řecký statistický úřad

Čisté PZI 

 

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2014

2015

2016*

2017/*

2018/*

18/17 (%)

EU do GR

736

463

1.800

2.831

2.811

-0,7

PZI do GR celkem

2.022

1.143

2.498

3.204

3.606

+12,5

GR do EU

2.214

1.321

-1.885

171

432

+152,6

PZI z GR celkem

2.273

1.422

-1.506

515

719

+39,6

Zdroj: Řecká centrální bankaVysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Služby (turistika, doprava)
V oblasti cestovního ruchu reprezentují země EU zhruba 60 % návštěvníků Řecka. Údaje o podílu zemí EU na dopravních službách nejsou k dispozici. Zdroj: Greek Tourism Confederation (SETE)

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Řecko plně využívá všechny formy financování ze strukturálních a investičních fondů EU.

Na rozpočtové období 2014-20 bylo Řecku alokováno celkem 20,4 mld. €:

  • Zemědělský fond rozvoje venkova 4,7 mld. € (23,1 %)
  • Fond regionálního rozvoje 8,2 mld. € (40,1 %)
  • Sociální fond 3,7 mld. € (18,1 %)
  • Kohezní fond 3,2 mld. € (15,9 %)

Jednotlivé operační programy (podrobně web Evropské komise):
Ochrana životního prostředí: 4,3 mld. €
Konkurenceschopnost 2,5 mld. €
Dopravní a energetická infrastruktura 2,5 ml. €
Obnovitelné zdroje energie 2,2 mld. €
Zaměstnanost 1,8 mld. €
Sociální začlenění 1,5 mld. €
Vzdělávání 1,3 mld. €
Prevenci před klimatickými změnami 1,3 mld. €
Výzkum a vývoj 1,2 mld. €
IT 0,8 mld. €
Technická pomoc 0,8 mld. €
Veřejná správa 0,3 mld. €

Prakticky všechny významné investiční projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. V důsledku zařazení do reformního programu fiskální konsolidace získalo Řecko výjimku, na základě které činí výše národního podílu pouze 5 % rozpočtu a z prostředků EU fondů mohou být profinancovány i provozní náklady projektu. V současné době jsou s ohledem na ekonomickou situaci Řecka vybrané projekty financovány z prostředků EU plně.

Řecko čerpá prostředky také z EU fondů spojené s migrační a azylovou politikou, a to z Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) a Internal Security Fund /ISF), celkem rozpočtováno na 2014-20 509 mil. €, tato částka byla navýšena o dalších 188 mil. € na řešení aktuálních migračních potřeb.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace