Řecko: Zahraniční obchod a investice

Obsah neuveden.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance 

 

 

 

 

 

  údaje v mld. €

2015

2016

2017

2018

2019

 Dovoz

42,21

42,32

 47,36

 54,12

 55,52

(meziroční změna v %)

 -9,6

+0,3

 +11,9

 +14,3

 +2,6

 Vývoz

 25,75

 25,45

 28,87

 33,47

 33,80

(meziroční změna v %)

 -4,9

 -1,2

 +13,4

 +15,9

 +1,0

Bilance

 -16,5

 -16,9

 -18,5

 -20,7

 -21,7

(meziroční změna v %)

 -16,1

+2,5

+9,6

 +11,7

 +5,2

Zdroj: Řecký statistický úřad

V r. 2019 mírně vzrostl objem vývozu (1,0 %) i dovozu  (2,6 %). Bilance zahraničního obchodu je nadále výrazně deficitní s nárůstem o 1 mld. €, tj. o 5,2 %, což potvrzuje, že přes pokles nákladů na pracovní sílu naráží růstová kapacita vývozu na bariéru nízké konkurenceschopnosti řeckého zboží a omezený sortiment vývozních komodit.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

údaje v mld. € 

2015

2016

2017

2018

2019

Dovoz celkem

42,21

42,32

 47,36

 54,12

 55,52

EU

23,09

24,16

26,19

28,46

29,48

Třetí země

19,12

18,16

21,17

25,66

26,04

Vývoz celkem

 25,75

 25,45

 28,87

 33,47

 33,80

EU

14,03

14,33

15,51

17,69

18,94

Třetí země

11,73

11,11

13,36

15,78

14,86

Zdroj: Řecký statistický úřad

Podíl ČS EU na řeckém dovozu/vývozu dlouhodobě osciluje mezi 50 – 55 %.

Teritoriální struktura řeckého zahraničního obchodu:

Dovoz

(údaje v mld. €)

 Země

2019

hodnota

Podíl

(%)

2018

hodnota (pořadí)

1.

Německo

6,16

11,1

5,81 (1.)

2.

Itálie

4,82

8,7

4,51 (3.)

3.

Írák

4,55

8,2

4,52 (2.)

4.

Rusko

4,08

7,4

4,14 (4.)

5.

Čína

4,06

7,3

3,59 (5.)

6.

Nizozemsko

2,81

5,1

2,81 (6.)

7.

Francie

2,40

4,3

2,19 (7.)

8

Španělsko

2,05

3,7

2,07 (8.)

9.

Bulharsko

1,99

3,6

1,89 (9.)

10.

Turecko

1,94

3,5

1,85 (10.)

 …

Ostatní země

20,66

37,1

21,75

 

Celkem

55,52

100,0

54,12

 

ČR

0,47

0,85

0,44 (27.)

 

Vývoz

údaje v mld. €

 Země

 

2019

hodnota

Podíl

(%)

2018

hodnota (pořadí)

1.

Itálie

3,68

10,9

3,47 (1.)

2.

Německo

2,29

6,8

2,14 (2.)

3.

Turecko

2,07

6,1

2,04 (3.)

4.

Kypr

1,97

5,8

1,89 (4.)

5.

Bulharsko

1,63

4,8

1,49 (5.)

6.

USA

1,31

3,9

1,37 (7.)

7.

Velká Británie

1,25

3,7

1,21 (8.)

8.

Francie

1,20

3,6

1,02 (11.)

9.

Libanon

1,17

3,5

1,49 (6.)

10.

Španělsko

1,12

3,3

1,11 (10.)

Ostatní

16,11

47,6

16,24

 

Celkem

33,80

100,0

33,47

26.

ČR

0,27

0,8

0,23 (30.)

Zdroj:         Řecký statistický úřad

Teritoriální struktura zahraničního obchodu je dlouhodobě obdobná.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dovoz

2019

 

2018

 

19/18

údaje v mld. €

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

(%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

6,06

11,0

5,75

10,4

5,4

SITC1  Nápoje a tabák

0,67

1,2

0,66

1,2

1,5

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,40

2,5

1,38

2,5

1,4

SITC3  Minerální paliva a maziva

14,93

26,8

16,00

29,0

-6,7

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,23

0,4

0,26

0,5

-11,5

SITC5  Chemikálie apod.

8,60

15,5

8,00

14,5

7,5

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

6,32

11,4

6,52

11,8

-3,1

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

10,43

18,8

10,75

19,5

-3,0

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

6,61

11,9

5,80

10,5

14,0

SITC9  Ostatní komodity

0,27

0,5

0,05

0,1

440,0

Celkem

55,52

100,00

54,12

100,0

2,6

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura dovozu zůstala v r. 2019 bez podstatné změny. Minerální paliva reprezentují zhruba čtvrtinu dovozu, následují stroje a dopravní prostředky (okolo 20 %) a chemikálie (15 %). Nejvýznamnější nárůst dovozu v relativních i absolutních hodnotách u průmyslového zboží (SITC8 +14 %, tj. 0,81 mld. €), pokles zaznamenaly minerální paliva a maziva (SITC3 -6,7 %, tj. 1,07 mld. €).

Vývoz

2019

 

2018

 

19/18

                 údaje v mld. €

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

(%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

4,81

14,2

4,60

13,8

4,6

SITC1  Nápoje a tabák

0,75

2,2

0,72

2,2

4,2

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,48

4,4

1,37

4,1

8,0

SITC3  Minerální paliva a maziva

10,67

31,5

11,48

34,4

-7,1

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,42

1,2

0,69

2,1

-39,1

SITC5  Chemikálie apod.

4,11

12,2

3,49

10,4

17,8

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

5,02

14,9

5,25

15,7

-4,4

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

3,17

9,4

2,93

8,8

8,2

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

2,84

8,4

2,32

6,9

22,4

SITC9  Ostatní komodity

0,53

1,6

0,55

1,6

-3,6

Celkem

33,80

100,0

33,47

100,0

1,0%

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura vývozu zůstala v r. 2019 bez podstatné změny. Více než čtvrtinu reprezentují minerální paliv (jedná se o naftu a benzin rafinovanou v Řecku), následují tržní výrobky dle materiálu, potraviny, chemikálie a stroje a dopravní prostředky. Nárůst vývozu v relativních i absolutních hodnotách byl nejvýznamnější u chemikálií SITC5 17,8 %, tj. 0,81 mld. €), pokles byl významný u minerálních paliv a maziv (SITC3 -7,1 %, tj. 0,62 mld. €).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podmínky jsou dány členstvím Řecka v EU. Neexistují VT parky ani investiční zóny se zvláštními podmínkami.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Čisté PZI do GR – odvětvová struktura

 

 

 

 

 

 

 údaje v mil. € 

2015

2016

2017

2018/*

2019/*

Podíl (%)

Zemědělství, chov dobytka, rybolov, lesy

2

5

9

15

16

0,4

Doly a kamenolomy

141

116

114

32

37

0,9

Zpracovatelský průmysl

7

45

276

309

267

6,5

Eletroenergetika, zemní plyn

-32

18

413

73

-1

0

Stavebnictví

20

35

-14

-65

40

0,9

Služby

854

2.088

1.952

2.335

3.023

73,1

Nezařazené

150

191

334

665

754

18,2

Celkem

1.143

2.498

3.085

3.364

4.137

100,0

Zdroj: Řecká centrální banka  Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

 Čisté PZI do GR – teritoriální struktura

 

 

 

 

 

 

 údaje v mil. € 

2015

2016

2017

2018/*

2019/*

Podíl (%)

Evropa

463

1.800

2.735

2.601

3.052

73,8

Amerika

577

329

204

120

237

5,7

Austrálie, Oceánie

-4

-1

-1

12

8

0,2

Asie

118

380

151

640

842

20,4

Afrika

-11

-10

-4

-11

-4

-0,1

Celkem

1.143

2.498

3.085

3.364

4.137

100,0

Zdroj: Řecká centrální banka  Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Omezení
Převážná většina odvětví je otevřena cizímu kapitálu s možností 100 % podílu domácího a zahraničního soukromého kapitálu v jednotlivých společnostech (mimo obranu, aerolinie, částečně energetiku, municipální a komunální podniky), avšak regulační rámec pro jednotlivé sektory nebyl ještě dokončen. Přes změny klepšímu zůstává problémem byrokracie a složitý postup při zakládání podniků, platný i pro řecké subjekty. Zlepšení investičního a podnikatelského prostředí po změně vlády (VII/2019) je patrné. Elektronický obchodní rejstřík (v řečtině) je v provozu na adrese https://www.businessregistry.gr/publicity/index. Centrální registr nemovitostí a katastrální úřad v pojetí známém z ČR neexistují.

Pobídky
Základním investičním nástrojem je zákon č.4399/2016 „Investment Incentives Law – Statutory framework for the establisment of Private Investments Aid Schemes for the regional and economic development of the country“, z Řecku nazývaný „rozvojový zákon“, ve znění po jeho novele zákonem 4635/2019 (Vládní věstník 167A/30.10.2019).

Informace o investiční legislativě, pobídkách a podmínkách poskytne agentura na podporu investiční a obchodní činnosti Enterpise Greece Invest&Trade https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/ NOVÝ LINK , která rovněž poskytuje pomoc a podporu potenciálním investorům a měla by fungovat na principu „one-stop-shop“. Agentura vznikla v r. 2013 sloučením agentur na podporu investic (Invest in Greece Agency) a vývozu (Hellenic Export Promotion Organization). Kontakt: https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/contact

Odpovědným ministerstvem je Ministerstvo pro rozvoj & investice / Ministry of Development & Investments: http://www.mindev.gov.gr/?lang=en
SG for Private Investments and PPPs: T. +30 210 33 75-750/-921

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem