Rumunsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

 

Od 1.1.2007 v Rumunsku  působí Zastoupení Evropské komise. Vedoucí Zastoupení je paní Angela Cristea (Head of the European Commission Representation in Romania)

 

Kontaktní adresa: Strada Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti, Romania
Tel: 0040-21-203.54.00; fax 0040-21-230.24 53 nebo 0040-21-212.88.08
Email: delegation-romania@cec.eu.int

 

Hlavním úkolem Rumunska by mělo být z pohledu Evropské komis odstraňování byrokracie a nízkých investicí do vzdělávání, zdravotnictví a infrastruktury. S ohledem na uvedené nedostatky Evropská komise řadí Rumunsko mezi země s makroekonomickou nerovnováhou.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Rumunská ekonomika má úzkou vazbu na ekonomiku Evropské unie. Hlavním obchodním partnerem Rumunska jsou členské země EU. Obchod Intra-EU dosáhl v roce 2018 u vývozu z Rumunska hranice 51,99 mld. EUR a u dovozu do Rumunska 61,87 mld. EUR.

Vývoz do zemí EU se v roce 2018 zvýšil o 10,2 %, přičemž prvních deset zemí, do kterých Rumunsko nejvíce vyváželo, byly Německo, Itálie, Francie, Maďarsko, Velká Británie, Bulharsko, Turecko, Polsko, Španělsko a Česká republika.   Hlavními komoditními skupinami zahraničního obchodu byly dopravní prostředky (44,5 % vývoz, 37,3 % dovoz) a výrobky zpracovatelského průmyslu (32,8 % vývoz, 31 % dovoz). Dovoz z členských zemí EU  do Rumunska se navýšil o 10,3 %. Mezi prvních 10 zemí, ze kterých Rumunsko nejvíce dováželo, patřilo opětovně Německo, poté Itálie, Maďarsko, Polsko,  Francie, Čína, Nizozemsko, Turecko, Rakousko a Rusko.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V Rumunsku jsou aktivní Evropská investiční banka (EIB) a Evrospká banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Velvyslanectví České republiky v Bukurešti s nimi udržuje pravidelné pracovní kontakty, účastní se jejich akcí a meziresortních konzultací s cílem získávat aktuální informace pro českou podnikatelskou obec. EBRD v roce 2018 podpořila několik  významných investic, které  směřovaly hlavně do městské infrastruktury a do restrukturalizace státních podniků. V Rumunsku se EBRD zaměřuje hlavně na podporu stability a rozšiřování produktů ve finančním sektoru, na posílení infrastruktury prostřednictvím vyšší efektivnosti a většího zapojení soukromého sektoru, na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací, odpadového hospodářství, v oblasti dálkového vytápění apod. Další projekty se týkají oblastí, které napomáhají zlepšit provozní efektivitu, úroveň služeb a snížování závislosti na veřejných subvencích a státním financování. Významnou projektovou oblastí je rovněž rekonstrukce energetického sektoru a zvýšení energetické účinnosti a udržitelnosti.  Dosud EBRD v Rumunsku podpořila 429 projektů za 8,3 mld. EUR. Pro podnikatele z České republiky zde xistují možnosti spolupráce např. formou subdodávek.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem