Rumunsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Od 1. 1. 2007 v Rumunsku působí Zastoupení Evropské komise. Prozatímní vedoucí Zastoupení je pan Cristian Buchiu (Head of the European Commission Representation in Romania)

Kontaktní adresa: Strada Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti, Romania Tel: 0040-21-203.54.00; fax 0040-21-3168808 Email: comm-rep-ro@europa.eu

Hlavním úkolem Rumunska by mělo být z pohledu Evropské komis odstraňování byrokracie a nízkých investicí do vzdělávání, zdravotnictví a infrastruktury. S ohledem na uvedené nedostatky Evropská komise řadí Rumunsko mezi země s makroekonomickou nerovnováhou.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Rumunská ekonomika má úzkou vazbu na ekonomiku Evropské unie. Hlavním obchodním partnerem Rumunska jsou členské země EU. Vývoz do zemí EU se v roce 2019 zvýšil o 1,9 % a dosáhl hodnoty 69 miliard EUR. Dovoz rostl o 4,2% a dosáhl hodnoty 86,29 miliardy EUR. Celkový shodek obchodu se tak oproti roku 2018 zvýšil o 14% na 17,28 miliard EUR. Silnými odvětvími byly především strojařství a automobilový průmysl, u kterých export převažoval nad importem v poměru 47,2% a 37,2%. Na druhé straně dovoz potravin do země narostl o 11,8% na hodnotu 6,76 miliardy EUR. 74,6% objemu rumunského importu pocházelo ze zemí EU, 76,6% objemu rumunského exportu mířilo do zemí EU. Prvních deset zemí, do kterých Rumunsko nejvíce vyváželo, byly Německo, Itálie, Francie, Maďarsko, Velká Británie, Bulharsko, Turecko, Polsko, Španělsko a Česká republika. Mezi prvních 10 zemí, ze kterých Rumunsko nejvíce dováželo, patřilo opětovně Německo, poté Itálie, Maďarsko, Polsko, Francie, Čína, Nizozemsko, Turecko, Rakousko a Rusko.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V Rumunsku jsou aktivní Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Velvyslanectví České republiky v Bukurešti s nimi udržuje pravidelné pracovní kontakty, účastní se jejich akcí a meziresortních konzultací s cílem získávat aktuální informace pro českou podnikatelskou obec. EBRD v minulých letech podpořila několik  významných investic, které  směřovaly hlavně do městské infrastruktury a do restrukturalizace státních podniků. V Rumunsku se EBRD zaměřuje hlavně na podporu stability a rozšiřování produktů ve finančním sektoru, na posílení infrastruktury prostřednictvím vyšší efektivnosti a většího zapojení soukromého sektoru, na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací, odpadového hospodářství, v oblasti dálkového vytápění apod. Další projekty se týkají oblastí, které napomáhají zlepšit provozní efektivitu, úroveň služeb a snižování závislosti na veřejných subvencích a státním financování. Významnou projektovou oblastí je rovněž rekonstrukce energetického sektoru a zvýšení energetické účinnosti a udržitelnosti. Pro podnikatele z České republiky zde existují možnosti spolupráce např. formou subdodávek.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bukurešti (Rumunsko) ke dni 13. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem