Rusko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Velvyslanectví ČR v Moskvě

  

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Sankt Petěrburgu a Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu průběžně aktualizuje mapu globálních oborových příležitostí pro české exportéry.
Aktuálně jsou identifikovány následující sektory perspektivní pro český vývoz do Ruska:
Automobilový průmysl
Civilní letecký průmysl
Dopravní průmysl a infrastruktura
Důlní, těžební a ropný průmysl
Energetický průmysl
Chemický průmysl
Strojírenský průmysl
Vodohospodářský a odpadní průmysl
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Zemědělský a potravinářský průmysl
Železniční a kolejová doprava

Podrobnější popis a zdůvodnění atraktivity vybraných oborů publikuje Ministerstvo zahraničních věcí na webu www.mzv.cz v Mapě globálních oborových příležitostí.
Při snaze exportovat české zboží na ruský trh musí exportéři počítat se zvýšeným tlakem na lokalizaci a zesíleným požadavkem na zajištění exportního financování. Dále pak s větší nestabilitou investičního prostředí, vyšší mírou korupce a nižší vymahatelností práva, než jsou zvyklí z ČR.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Ruské federaci průběžně probíhá mnoho akcí určených pro české podnikatele a firmy. Většinu z nich pořádají státní instituce a organizace, tj. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další rezorty, Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generální konzuláty v Sankt Petěrburgu a Jekatěrinburgu, vládní agentury CzechTrade, CzechTourism. Akce jsou organizovány samostatně nebo společně ve spolupráci s komorami, asociacemi, svazy, sdruženími, finančními institucemi a dalšími partnery.

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálními konzuláty v Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu připravují akce na podporu českého exportu, které především vycházejí ze zpracované mapy oborových příležitostí pro Ruskou federaci, tj. identifikovaných prioritních sektorů pro český export.

Hlavními nástroji ekonomické diplomacie jsou projekty ekonomické diplomacie, podnikatelské mise, oborové prezentace a další aktivity.

Zároveň se Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s generálními konzuláty a kancelářemi vládní agentury CzechTrade v Moskvě, Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu soustřeďují na posilování přímé spolupráce s vybranými ruskými regiony.

Hlavním nástrojem bilaterální ekonomické spolupráce na vládní úrovni je Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK) mezi ČR a RF, v rámci které pracuje 16 sektorových a regionálních pracovních skupin. Poslední 11. zasedání MVK se uskutečnilo ve dnech 5. – 6.3. 2019 v Praze pod vedením předsedů, tj. ministrů průmyslu a obchodu ČR a RF. Další, 12. zasedání by se mělo konat v roce 2020 v Ruské federaci.

Přehled hlavních výstav a veletrhů vhodných pro české podnikatele konaných v Rusku v roce 2019/2020 je uveden v kapitole 6. 4.
Na Českém domě Moskva funguje Český podnikatelský klub, který sdružuje několik desítek v Rusku působících českých firem. Klub se normálně schází 1x měsíčně, nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci, ve večerních hodinách. Při zájmu sladit cestu do Moskvy s termínem konání setkání kluu a účasti na ně je možné se dotázat na Velvyslanectví v Moskvě na termín dalšího plánovaného setkání.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem