Rusko

Rozcestník informací o Rusku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Ruskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ruskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Ruskem níže

4 doporučení pro vstup na ruský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Průzkum trhu

  Na ruském trhu je diametrálně odlišná situace, než tomu bylo před deseti lety. Je zde vysoká konkurence z celého světa a zároveň je kladen obrovský tlak na cenu a obchodní podmínky. Situaci znesnadňuje také tlak na upřednostňování domácí výroby, přičemž tyto tendence budou v příštích letech jednoznačně gradovat. Tématika „záměny importu“ a  „lokalizace“ jsou  stále jasnými prioritami ruské vlády.  Za těchto podmínek by měly české firmy před tím, než podniknou zásadní a mnohdy nevratné kroky, provést detailní předběžnou analýzu trhu (konkurence, ceny, dovozní podmínky, bariéry ad.), aby se ujistily, že skutečně mají šanci být na trhu úspěšní. V této souvislosti se nabízí přímá pomoc obou zahraničních kanceláří CzechTrade (ZK Rusko).

  Rusko je rozlohou cca 200x větší než Česko, takže je dobré se zorientovat také ve struktuře průmyslu v jednotlivých regionech. Většina firem začíná Moskvou, popř. Petrohradem, což je nepochybně správné – právě zde sídlí velké množství mateřských společností těch největších ruských firem, kumuluje se zde velká část kapitálu, přes Moskvu proudí velká část spotřebního zboží, sídlí zde převážná část velkých importérů. Pokud chce ale firma uspět ve strojírenství, energetice, ekologii či stavebnictví, nemusí se bát objevování nových vzdálenějších regionů, protože právě tam v mnoha případech sídlí velké průmyslové holdingy a korporace.

 2. Vyhledání obchodních partnerů

  Při vyhledávání potenciálních partnerů se zástupci ZK Rusko zaměřují na větší počet firem, aby pravděpodobnost úspěchu byla co největší. Při výběru vhodného partnera doporučuje ZK Rusko zahájit spolupráci minimálně se dvěma, vždy je třeba počítat s tím, že se v pokročilejším stádiu spolupráce může stát, že váš partner ztratí o spolupráci zájem a vy budete začínat s výběrem znovu, čímž ztratíte spoustu cenného času.

 3. Způsoby komunikace

  Vzhledem k současné velmi omezené osobní komunikaci se v Rusku stále více používají moderní komunikační  platformy, jako jsou Zoom, WhatsApp, Skype, Viber atd. Rusové jsou v tomto poměrně hodně pokročilí, nedivte se tedy, že po vás budou vyžadovat komunikaci prostřednictvím těchto platforem a buďte na to připraveni.

  Opatření v boji s koronavirem přijímá dnes každý region individuálně. Proto je důležité, až se znovu zprovozní letecké spojení a otevřou hranice, se před cestou do Ruska důkladně informovat o situaci v regionu, který se chystáte navštívit. Mohlo by se vám totiž stát, že do zájmového regionu nebudete vpuštěni, resp. dostanete se automaticky do karantény.

 4. Výstavy a další akce

  Výstavy, podnikatelské mise, ekonomická fóra, skupinové prezentace atd., tj.  všechny hromadné akce, které zahraniční kanceláře CzechTrade v Rusku plánovaly realizovat v průběhu první pololetí, byly ze známých důvodů většinou přesunuty na pozdější termíny. Zájemcům o tyto akce doporučuje ZK Rusko sledovat webové stránky CzechTrade, kde jsou k dispozici aktuální informace o všech připravovaných aktivitách. Budete-li mít zájem o zorganizování např. webináře, on-line prezentace, využití zahraničních webových stránek CzechTrade k rozmístění informace o vaší firmě, resp. ostatní požadavky, obraťte se na zástupce CzechTrade.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Rusku

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Ruskem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Jednacím jazykem je ruština, rozšiřuje se angličtina

  Ruština, mladší generace v oblasti IT, bankovnictví a mezinárodního obchodu používá i angličtinu. Stávající podnikatelská sféra a mladší státní úředníci jsou zcestovalí, vzdělaní a mají přehled o zahraniční nabídce. Každý český podnikatel by se měl na jednání důkladně připravit.

 2. Osobní kontakt je zásadní

  Obchod se v Rusku se většinou nedá dělat „od stolu“. Nutno počítat s osobními kontakty s ruskými partnery.

 3. Připravte si obchodní nabídky

  Obchodní nabídky je dobré mít připraveny v různých dodacích paritách a v různých valutách.

 4. Nezalekněte se ostrého jednání o obchodních podmínkách 

  Čekejte ostré jednání o cenách a podmínkách, nutno kalkulovat s určitou rezervou na skonta, nepředvídatelné výdaje atd.

 5. Smlouvy si důkladně pročtěte 

  Velmi podrobné a dlouhé obchodní kontrakty mohou být zavádějící. Nepřistupovat na věci, které nemůžete ovlivnit. Důležité dohody nutno potvrzovat písemně, ústní ujednání nemají stejnou váhu.

 6. Nechte si pomoci 

  Využívejte podpory českých zástupců a firem působících na ruském trhu, mohou vám být nápomocni prvotními informacemi z regionu. Administrativní záležitosti jako např. registraci firmy, atd. raději přenechejte odborníkům, opět tím ušetříte čas, nervy a mnohdy i nemalé finanční prostředky.

 7. Podkladové materiály mějte připravené v ruštině 

  Katalogy a prospekty je dobré mít připraveny v ruském jazyce, popř. duální verze, je to vnímáno jako projevení seriózního zájmu o ruský trh. To stejné platí o vizitkách, připravte se na skutečnost, že ruským partnerům mnohdy vizitky chybí.

 8. Orientujte se v místní legislativě 

  Na rozdíl od České republiky jsou v Rusku v účinnosti mimo federálních zákonů ještě místní zákony, které velmi často federální zákony doplňují / upravují je.

 9. Zboží popisujte

  Dodávané zboží musí být vybaveno popisy, návody v ruském jazyce. Tuto povinnost ukládá zákon RF „O ochraně spotřebitele“. Zboží bez ruskojazyčných popisů nemusí být propuštěno do volného oběhu zboží v teritoriu RF.

 10. Buďte trpěliví

  Nevyvíjejte na partnery příliš velký nátlak a nespěchejte, ruská mentalita vnímá prostor a čas jinak než my. Při obchodních jednáních je třeba počítat s určitým zdržením. Rusové vnímají čas trochu jinak než obyvatelé střední Evropy. Příčinou toho bývají často i dopravní problémy – které ale mnohdy slouží spíš jako výmluva. Obchodní jednání neplánujte na konec roku a ani na první polovinu ledna, kdy Rusové slučují dovolenou se státními svátky. Stejné platí o začátku května, cca do 10. května.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

SPECIÁL: Sankce EU proti Rusku – informace pro exportéry

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme