Rwanda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

1 883

26

1857

2014

2 045

96

1949

2015

1 952

337

1615

2016

8 726

732

7993

2017

2 324

1 156

1168

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

1 883

26

1857

2014

2 045

96

1949

2015

1 952

337

1615

2016

8 726

732

7993

2017

2 324

1 156

1168

2018

2 276

2 082

190

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Název zboží Vývoz

Stat. hodnota USD(tis.)

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

779

Břitvy strojky čepelky holicí

485

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

476

Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

145

Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj

83

Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná

44

Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo sp

34

Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj

24

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístro

23

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty,

23

 

 

 

 

Název zboží Vývoz

Stat. hodnota USD(tis.)

Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výr

1 913

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

113

Mince

15

Zázvor šafrán tymián bobk list kari aj koření

3

Výrobky košíkářské,proutěné apod;výrobky z lufy

2

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Rwandy je zatím nulový. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Společnost Rwanda Rudniki, těžící tantalovou a cínovou rudu, je spoluvlastněná českým kapitálem.  

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Diplomatické styky na úrovni velvyslanectví byly navázány mezi bývalou ČSSR a Rwandou dne 24. 7. 1965.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci (Kigali, 29. 11. 1972)

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci (Kigali 4.8.2014)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rwanda je příjemcem rozvojové pomoci a je na ní i přes snahu vlády stále silně závislá – plných 40–50 % výdajů státního rozpočtu je kryto vnějšími zdroji.

Od roku 1963 podporovala světová banka prostřednictvím IDA 70 projektů. V současné době jsou aktivní projekty ze strany IBRD/IDA především v oblasti všeobecné podpory sektoru venkova (druhá fáze), rozvojový program na podporu konkurenceschopnosti místní výroby, modernizace elektrické sítě, investice do infrastruktury venkova a další.

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Rwanda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/index.html

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem