Rwanda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

1 883

26

1857

2014

2 045

96

1949

2015

1 952

337

1615

2016

8 726

732

7993

2017

2 324

1 156

1168

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2015

1 952

337

1615

2016

8 726

732

7993

2017

2 324

1 156

1168

2018

2 276

2 082

190

2019

1 613

2 055

-441

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Břitvy strojky čepelky holicí

490

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

264

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry

169

Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů, rentgenky a jiná zařízení k výrobě re

122

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napět

91

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

89

Videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník

64

Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná

44

Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy; svěráky, upínáky a podobné nářadí, jiné, než které jsou příslušenstvím, částmi a součástmi obráběcích strojů nebo strojů pro obrábění vodn

39

Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

39

 

Dovoz Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8470 až 8472

1 689

Oděvy z plsti textilií povrstvených ap

125

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

82

Pulovry svetry vesty apod pletené háčkované

74

Mince

10

Květiny řezané na kytice ap čersvé sušené aj

7

Čaj

6

Tantal výrobky z něj odpady šrot

4

Nádobí aj pro domácnost z jiných mater keram

1

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Rwandy je zatím nulový. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Společnost Rwanda Rudniki, těžící tantalovou a cínovou rudu, je spoluvlastněná českým kapitálem.  

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Diplomatické styky na úrovni velvyslanectví byly navázány mezi bývalou ČSSR a Rwandou dne 24. 7. 1965.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci (Kigali, 29. 11. 1972)

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci (Kigali 4.8.2014)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rwanda je příjemcem rozvojové pomoci a je na ní i přes snahu vlády stále silně závislá – plných 40–50 % výdajů státního rozpočtu je kryto vnějšími zdroji.

Od roku 1963 podporovala světová banka prostřednictvím IDA 70 projektů. V současné době jsou aktivní projekty ze strany IBRD/IDA především v oblasti všeobecné podpory sektoru venkova (druhá fáze), rozvojový program na podporu konkurenceschopnosti místní výroby, modernizace elektrické sítě, investice do infrastruktury venkova a další.

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Rwanda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/index.html

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem