Salvador: Kontakty

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatickou a konzulární působnost má pro Salvador
Velvyslanectví ČR v Mexiku
Embajada de la República Checa en México
Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11590, Ciudad de México (dříve D.F. Distrito Federal)
tel.: +52-55-5531 2544 nebo 5531 2777
Konzulární pohotovost pro případy nouze (mobil): +52-1-55-2109 2399
fax: +52-55-5531 1837
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/mexico
Facebook: https://www.facebook.com/CZenMX/
Poznámka: při volání z místní pevné linky na mobil je nutné vytočit 044-55 + 8 digitálních čísel, z mobilu na mobil jen 55 + 8 digitálních čísel. Pro mezinárodní volání na mobil je nutné točit +52-1-55+ 8 digitálních čísel.

Honorární konzulát El Salvador
vedoucí úřadu: pí. Ildikó Maria Juhasz de Tesak
Pasaje 3, Casa nro. 115, Colonia Avila
2644 San Salvador, San Salvador
tel.: +503 2223 0645, 2298 3961, 2298 3962
e-mail: ildikojtesak@gmail.com, salvador@honorary.mzv.czrhina.h03@gmail.com
Provozní doba úřadu: pondělí – pátek 9:00 – 12:00 hodin

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Teritoriální odbor na MZV ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor amerických států (AMER)
Loretánské náměstí 5, Praha 1, 118 00
Tel.: 22418 2113

Teritoriální odbor MPO ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničně ekonomických politik II
Politických vězňů 20, Praha 1, 112 49
Tel.: 22485 1111

CzechTourism – Oficina de Turismo de la República Checa
e-mail: lutter@czechtourism.com
web: www.CzechTourism.com

CzechTrade Mexico City
Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México
e-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz
Tel.: +52 55 8218 3517 (mobil)
web: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie: 911
Záchranná služba: 121
Hasiči: 913, 2271 1244
Červený kříž: 2239 4930

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Prezidentská kancelář: http://www.presidencia.gob.sv/

Ministerstvo zahraničních věcí: https://rree.gob.sv/

Ministerstvo vnitra: https://www.gobernacion.gob.sv/

Ministerstvo obrany: www.fuerzaarmada.gob.sv

Ministerstvo hospodářství: http://www.minec.gob.sv/

Ministerstvo financí: www.mh.gob.svMinisterstvo veřejných prací: www.mop.gob.sv

Ministerstvo zemědělství a živočišné výroby: http://www.mag.gob.sv/

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.salud.gob.sv/

Ministerstvo kultury: http://www.cultura.gob.sv/

Ministerstvo školství, vědy a technologií: https://www.mined.gob.sv/

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů: http://www.marn.gob.sv/

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mtps.gob.sv/ 

Široké spektrum informací o Salvadoru: http://elsalvador.travel/es/

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem