Salvador: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Stejně jako v ostatních středoamerických zemích je pro české výrobní a obchodní společnosti zajímavý zejména salvadorský trh strojírenských výrobků. Perspektivu má především export zemědělských a stavebních strojů, textilních strojů, ručního nářadí apod. Zajímavý je sektor energetiky, zejména po jeho privatizaci, kde se otvírají možnosti pro dodávky vodních elektráren. Dalšími produkty, o něž je v Salvadoru velký zájem, jsou papír, lepenka, materiály pro stavební průmysl, plastické hmoty (především polyetylén), zemědělské stroje a v neposlední řadě ruční střelné zbraně.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

AgroExpo El Salvador

Termín: 15. – 19. května 2019

Místo konání: San Salvador

Zaměření: zemědělský průmysl

Web: https://www.agroexpo.com.sv/

 

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace