Salvador: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu: Salvadorská republika (República de El Salvador)
Složení vlády:
• Prezident – Nayib Armando Bukele Ortez
• Ministr vnitra – Mario Edgardo Durán Gavidia
• Ministr financí – Nelson Eduardo Fuentes Menjivar
• Ministr spravedlnosti a bezpečnosti – Rogelio Eduardo Rivas Polanco
• Ministryně zahraničních věcí – Juana Alexandra Hill Tinoco
• Ministr obrany – René Francis Merino Monroy
• Ministryně hospodářství – María Luisa Hayem Breve
• Ministryně zdravotnictví – Ana del Carmen Orellana Bendek
• Ministr zemědělství – Pablo Salvador Anliker Infante
• Ministryně vzdělávání, vědy a technologií – Karla Evelyn Hananía de Varela
• Ministr veřejných prací a dopravy – Edgar Romeo Rodríguez Herrera
• Ministr práce a sociálních věcí – Óscar Rolando Castro
• Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů – Fernando Andrés López Larreynaga
• Ministryně cestovního ruchu – Morena Ileana Valdez Vigil
• Ministryně kultury – Suecy Beverly Callejas Estrada
• Ministryně bydlení a městského rozvoje – Michelle Sol
• Ministryně místního rozvoje – María Chichilco

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:
V Salvadoru žije podle posledních odhadů 6,5 mil. obyvatel (2019), hustota osídlení činí 310 ob./km2 (2019), což je nejvíce v celé Latinské Americe. Přibližně 2,84 mil. obyvatel je ekonomicky činných a přibližně 72 % z celkového počtu populace žije ve městech (2019). Průměrný roční přírůstek činil přibližně 0,5 % (2019). (data: https://datos.bancomundial.org)
Demografické složení:
Největší skupinu obyvatelstva tvoří mesticové (86,3 %), následují běloši (12,7 %), indiáni (1 %).
Úřední jazyk:
Oficiálním jazykem Salvadoru je španělština. Některé místní komunity stále mluví svými domorodými jazyky. Mezi domorodé jazyky v Salvadoru lze řadit Náhuatl, jazky Pipil, dále Q´eqchi a Cacaopera. Řada místního obyvatelstva se domluví anglicky, který je na školách vyučován již přes 50 let díky migrantům z Velké Británie. Druhým nejrozšířenějším jazykem na školách je francouzština.
Vyznání:
V zemi vyznává většina obyvatel náboženství římsko-katolické (56,6 %), protestantské – evangelíci (27,9 %), dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a také svědci Jehovovi a Mormoni.
Administrativní členění:
Salvador se dělí na 14 departamentů a 262 autonomních obcí. Země je rozdělena do tří zón: západní, centrální a východní.

Zóna

Departament

Hlavní město

Rozloha (km²)

Počet obyvatel (2007)​*

Západní

zóna

Ahuachapán

Ahuachapán

1,240

319 503

Santa Ana

Santa Ana

2,023

523 655

Sonsonate

Sonsonate

1,226

438 960

Centrální

zóna

La Libertad

Santa Tecla

1,653

660 652

Chalatenango

Chalatenango

2,017

192 788

Cuscatlán

Cojutepeque

756

231 480

San Salvador

San Salvador

886

1 567 156

La Paz

Zacatecoluca

1,224

308 087

Cabañas

Sensuntepeque

1,104

149 326

San Vicente

San Vicente

1,184

161 645

Východní

zóna

Usulután

Usulután

2,130

344 235

San Miguel

San Miguel

2,077

434 003

Morazán

San Francisco Gotera

1,447

174 426

La Unión

La Unión

2,074

238 217

*poslední sčítání lidu v Salvadoru

Zdroj: DIGESTYC Salvador.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel

Jednotka

2015

2016

2017

2018        

2019

HDP

%

2,4

2,58

2,32

2,5             

2,2

HDP v běžných cenách

mil. USD

23 432

24 140

24 917

26 047     

26640    

HDP/ob.

USD

7 445

7 677

7 968

8 329     

8 627

Míra inflace

%

1,0

-0,9

2,0

0,4           

-0,2

Míra nezaměstnanosti

%

7,0

7,0

6,9

6,9             

6,8

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, Světová banka

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Salvadorská vláda dlouhodobě aplikuje restriktivní fiskální politiku s důrazem na kontrolu státních výdajů.

Státní rozpočet Salvadoru (mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

4 138,0

    4 568,3

    4 957,8

    5 467,5

6 713,2 

Výdaje

4 425,7

4 804,9

4 957,8

5 467,5

6 713,2 

Saldo

-287,4

-236,6

0

0

0

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2015

2016

2017

2018             

2019

Běžný účet platební bilance (v mil. USD)

-920,0

-530,7 

– 501,3

-935,5         

– 469,8

Kapitálový účet platební bilance (v mil. USD)

66,0

69,9 

85,1

138,6            

167, 45

Finanční účet platební bilance (v mil. USD)

-759,52

-787,1 

-501.5

-849.7             

145

Devizové rezervy (v mld. USD)

2670,2

2922,99 

3273,16

3401,03          

3 638

Hrubá zahraniční zadluženost (v mil. USD)

15 572

16 566 

17 180

17 511          

17 531

Veřejný dluh/HDP (v %)

70,8

72,7

  73,7

72,8                

74,7

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, The Economist Intellligence Unit

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Salvadorský bankovní a finanční sektor prodělal hluboké změny po reformách v letech 1990–1991. Reformy dosud státem ovládaný bankovní sektor liberalizovaly, umožnily vstup zahraničních subjektů, udělily větší pravomoc Centrální bance a vytvořily autonomní orgán bankovního dohledu. Ve stejné době byl rovněž liberalizován kapitálový trh a operace s devizovými prostředky.

V současné době je naprostá většina bank kontrolována soukromými subjekty, ať už domácími nebo zahraničními. Legální rámec finančních a bankovních operací tvoří Zákon o bankách a finančních institucích (Ley de Bancos y Financieras), Zákon o Centrální rezervní bance (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador), oba z roku 1991, a dále Zákon o Superintendenci finančního systému (Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero) z roku 1990. Vytváření ekonomické politiky, která ovlivňuje bankovní sektor, spadá do kompetence Centrální rezervní banky (Banco Central de Reserva de El Salvador). Superintendence bankovního systému (Superintendencia del Sistema Financiero) pak dohlíží na splnění podmínek při zakládání, registraci a operacích finančních institucí. V roce 2002 vláda prosadila reformu zákona o bankách z roku 1999.

Nový zákon povolil bankám investovat na zahraničních trzích, což vneslo do finančních služeb novou dynamiku. Došlo ke snížení počtu komerčních bank z 16 v roce 1999 na 11 v roce 2004, čímž se zvýšila celková důvěra v bankovní systém. V bankovním systému působí 9 soukromých bank a 2 státní banky. Hlavními komerčními bankami jsou Banco Agrícola Comercial a Banco Cuscatlan, které jsou první a třetí nejvýznamnějšími bankami v rámci regionu SA. Tyto banky společně s Banco Salvadoreňo a Banco de Comercio pokrývají cca 80 % všech bankovních služeb. Mezi důležité zahraniční banky patří Citibank a First Commercial Bank of Taiwan. Ze zákona všechny bankovní operace je nutno provádět v USD.

Banky a finanční instituce v Salvadoru: Banco Agrícola, Banco Azteca, Banco Cuscatlán, Banco G&T Continental, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, Citibank, Scotiabank.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Salvadorský daňový systém tvoří daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, převodní daň, daň z nemovitostí a soubor municipálních daní.

Daň z příjmu

Dani z příjmu podléhají příjmy všech fyzických a právnických osob v zemi, pokud pocházejí z domácích zdrojů. Dani nepodléhají příjmy ze zahraničí. Daňové zatížení fyzických osob se liší dle výše ročního příjmu či zisku a pohybuje se od 0 % do 30 %. Příjmy právnických osob nad 75 000 SVC ročního zisku jsou zdaněny jednotnou sazbou daně z příjmu ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty

Dani z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) ve výši 13 % podléhá veškeré zboží a služby s výjimkou základních potravin (rýže, zelenina) a léků.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem