San Marino: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Dovoz CZK

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Dovoz EUR

Vývoz CZK

Vývoz EUR

Saldo CZK

Saldo EUR

2012

8 797

353

28 433

1 131

19 637

778

2013

12 632

488

27 102

1 044

14 470

556

2014

16 846

611

42 969

1 563

26 123

951

2016

7 330

271

27 960

1 034

20 630

763

2017

5 950

227

36 299

1 366

30 349 1 089

Údaje v tis.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Dovoz

Vývoz

1.

vinný ocet

elektrická generátorová soustrojí

2.

papír, karton, lepenka

kalíškové nápojové sklo

3.

chladící zařízení

cigaretový papír

4.

balicí stroje

Stolní skleněné výrobky

5.

součásti pro obráběcí stroje

Skleněné výrobky z olovnatého skla

6.

obráběcí centra pro obrábění kovů

úchytky, kování

7.

hračky

obuv se zevní podešví z kaučuku

8.

kuličkové a kuželové ventily

stolní skleněné výrobky

9.

pánské větrovky

zařízení pro potrubí, kotle

10.

pánské kabáty

koupací sprchy, vany

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není registrována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejsou registrovány.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o navázání oficiálních vztahů na diplomatické úrovni ze dne 1. 1. 1993.

Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 25. listopadu 2011 v Praze. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 6. září 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

RSM není příjemcem rozvojové pomoci. Ojediněle poskytuje pomoc humanitární.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vatikánu (Svatý stolec) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: San Marino