San Marino: Vztahy země s EU

V Republice San Marino není zastoupení EU.

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

Republika San Marino udržuje oficiální vztahy s EU od roku 1991.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

S EU uzavřelo San Marino několik dohod:

  • Dohoda o spolupráci a celní unii mezi EU a Republikou San Marino, která vstoupila v platnost 1. 4. 2002.
  • Dohoda mezi EU a Republikou San Marino, která stanoví opatření odpovídající  těm, jež jsou stanoveny v Nařízení 2003/48/CE Rady ve věci zdanění výnosů z úspor. V platnost vstoupila dne 1. 6. 2005.
  • Monetární dohoda mezi EU a RSM, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012

Na základě Dohody o spolupráci a celní unii mezi EU a Republikou San Marino, která vstoupila v platnost v roce 2002 platí také pro San Marino zrušení cel pokud jde o vnitřní trh EU.

Zboží zakoupené sanmarinskými obchodníky pro San Marino v zemích EU (kromě Itálie) dle zákona (decreto) z 24. 3. 1993 č. 50 musí být  vybaveno celními přepravními unijními doklady T2 nebo T2L, které musí být předloženy bez prodlení autorizovaným přepravcům k zajištění dovozních celních formalit.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Autoři neuvádějí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vatikánu (Svatý stolec) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: San Marino