Saúdská Arábie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod mezi ČR a Saúdskou Arábií roce 2019 dosáhl hodnoty 581,9 mil. USD, což představuje meziroční pokles o 4,9 %. Vývoz dosáhl hodnoty 465,1 mil. USD, což představuje pokles o 3,7 %. Dovoz z SA dosáhl výše 116,7 mil. USD, což představuje pokles o 9,4%.  Obchodní bilance tak zůstává nadále výrazně ve prospěch české strany.

Při pohledu na zbožovou strukturu je možné zaznamenat 56% pokles vývozu HS 7224 – Ocel legovaná, zde se jedná o polotovary z legované oceli. Jedná se pravděpodobně o dokončení konkrétních dodávek pro projekty. Saúdská Arábie je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu po Izraeli a Spojených arabských emirátech, Největší část vývozu tvořily položky HS 8703 „Osobní automobily a jiná motorová vozidla, HS 8471 „Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap“, následované položkou HS 7224 „Ocel legovaná ost v ingotech aj tvarech zákl“. 

 

 

Vývoz     Dovoz     Obrat     Saldo
  USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2014 519 579 36. 144,8 32 077 77. 215,7 551 656 51. 147,6 487 502
2015 578 695 31. 111,4 42 211 73. 131,6 620 906 45. 112,6 536 484
2016 446 592 32. 77,2 71 176 74. 168,6 517 768 46. 83,4 375 416
2017 581 858 34. 130,3 133 996 59. 188,3 715 854 47. 138,3 447 862
2018 483 115 34. 85,8 129 026 59. 96,2 612 140 47. 85,5 354 089
2019 465 171 37. 96,3 116 796 60. 90,6 581 967 51. 95,1 348 376
 
 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek dovozu z SA do ČR  

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Meziroční index (%)
2709 Oleje minerální a z nerostů živičných surové 49 673 68.0
3902 Polymery propylenu olefínů v primár formách 43 839 185.8
3901 Polymery ethyleny v primárních formách 21 648 115.8
5503 Vlákna střižová syntetická nemykaná nečesaná 5 112 137.0
3920 Desky folie ap ostatní z plastů neporovité aj 4 157 37.1
3907 Polyacetaly pryskyřice ap v primár formách 1 289 497.7
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou 524 4414.4
2909 Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty 335 75.2
2922 Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí 328 1084.0
804 Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené 238 92.0
Zdroj: Český statistický úřad
 
10 nejvýznamnějších položek vývozu z ČR do SA 
 

Kód zboží

Název zboží

Hodnota USD(tis.)

Meziroční index (%)

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

104 819

177,6

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

72 914

96,5

7224

Ocel legovaná ost v ingotech aj tvarech zákl

15 744

43,5

8428

Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

12 478

1049,2

8538

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535, 8536 nebo 8537

10 077

715,5

8414

Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

8 539

104,8

8429

Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

7 877

87,1

8528

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

7 222

98,3

8523

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37

6 880

120,9

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou

6 445

176,5

 
Zdroj: Český statistický úřad
 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistiky ČNB (Běžný účet v geografickém členění 2019 v mil. Kč)

Kredit Debet Bilance
1150,1 195,9 954,1

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Předními a stabilními vývozci do KSA jsou společnosti Hyundai, Škoda Auto, FoxConn (počítačové komponenty), Mondi Pac. Paper (kraftový papír), Evraz Vítkovice Group (nádrže na ropu, ocelové konstrukce), ABB (rozvaděče, trafa), Siemens (komponenty rozvoden), Barum Continental (pneu), Alstom Power (kotle pro energetiku), Austin Powder (rozbušky), FEI Czech Republic (mikroskopy), Arcellor Mittal (trubky). Výrazným vývozcem je i firma Preciosa (zejména dekorativní osvětlení), či Linet (nemocniční lůžka).

Převážnou část vývozu tvoří subdodávky českých výrobců vlastněných převážně nadnárodními korporacemi pro infrastrukturní a průmyslové kontrakty v KSA, které získaly místní pobočky jejich zahraničních nadnárodních mateřských společností. Řada těchto vývozů probíhá též přes třetí země (cca 20 %), zejména SAE, kde jsou sídla velkých stavebních firem operujících v rámci GCC. 

Z hlubší analýzy komoditní struktury vývozu v posledních letech a z rozhovorů s představiteli českých firem a jejich místními zástupci je však patrný i trend spočívající v pronikání na trh dalších českých subjektů a rozšiřování počtu českých vývozních komodit.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.). I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit. 

 

TATRA uzavřela v roce 2011 MoU s ministerstvem obrany na montáž vozidel v KSA. Součástí budoucí spolupráce je i pomoc při výstavbě nového závodu s kapacitou 500 vozů ročně na jednu směnu. Výstavba závodu v Kharji byla zahájena v 2017. V současné době byl již zaškolen personál na dodávkách CKD. 

Začátkem roku 2018 vznikl společný podnik mezi saúdskou společností Al-Esnad a českou firmou Ray Service. 

V roce 2011 došlo k přímé saúdské zahraničí investici v ČR, kterou je podnik  Galaxy Food na výrobu a distribuci halal potravin saúdského podnikatele Ahmeda Al Taweela.  

Společnost Optokon ve spolupráci se saúdskými partnery vystavěla nový závod na výrobu optických kabelů v ČR. 

U příležitosti oficiální návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka s delegací v Saúdskoarabském království ve dnech 26. – 27. září 2018 podepsali zástupci společnosti ELKO EP dne 27. září 2018 v průmyslovém komplexu Alfanar na kraji hlavního města Rijádu memorandum o spolupráci při vývoji a výrobě prvků Internetu věcí IoT k použití zejména v projektech chytrých měst (Smart Cities). Spolupráce se v této fázi bude týkat zejména senzorů pro řízení chytrého veřejného osvětlení. 

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V březnu 2002, během návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Petříčka v SAK, byla podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Saúdskoarabského království. Tento první smluvní dokument v historii vzájemných vztahů vstoupil v platnost dne 20. 1. 2003.
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v listopadu 2009 a vstoupila v platnost 13. 3. 2011.
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění byla podepsána při návštěvě saúdského ministra financí Ibrahima Al Assafa v Praze dne 23. 4. 2012 a po ratifikaci zákonnými orgány obou zemí vstoupila v platnost ke dni 1. 5. 2013.
  • V říjnu 2011 došlo k parafování Dohody o letecké přepravě. Podpis dohody se uskutečnil v prosinci 2016, nicméně dohoda doposud nevstoupila v účinnost.  

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Saúdská Arábie si rozvojovou pomoc navzájem neposkytují.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem