Saúdská Arábie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

    Vzájemný obchod mezi ČR a Saúdskou Arábií v období leden-listopad 2018 dosáhl hodnoty 612,1 mil. USD, což představuje meziroční pokles o 15,5 %. Vývoz dosáhl hodnoty 483,2 mil. USD, což představuje pokles o 14,2 %. Dovoz z SA dosáhl výše 129,0 mil. USD, což představuje pokles o 3,8 %. Obchodní bilance tak zůstává nadále výrazně ve prospěch české strany. Pokles je možné přičítat regionálním trendům, kdy vzájemný obchod podobně poklesl s většinou partnerů. Největší podíl na poklesu pak má položka HS 870323, tedy osobní motorová vozidla, kde je ovšem možné vysledovat periodický pokles jednou za dva roky v závislosti na odběratelských cyklech. Významný pokles zaznamenal také vývoz knih (položka HS2: 49), kde pokles o 28 mil. USD odpovídá úrovni vývozu z roku 2015. Lze se tedy domnívat, že byly ukončeny dodávky konkrétní zakázky. Výrobky chemického průmyslu, letecké komponenty a textil se sice na poklesu nepodílely takovou měrou, avšak je nutné upozornit, že jejich vývoz, loni v žebříčku patnácti největších exportních položek, poklesl k bagatelním hodnotám. Saúdská Arábie je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu po Izraeli a Spojených arabských emirátech, Největší část vývozu tvořily položky HS 8471 „Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap“, následované položkou HS 8703 „Osobní automobily a jiná motorová vozidla“. Více viz tabulka níže. 

 

Vývoz     Dovoz     Obrat     Saldo
  USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2014 519 579 36. 144,8 32 077 77. 215,7 551 656 51. 147,6 487 502
2015 578 695 31. 111,4 42 211 73. 131,6 620 906 45. 112,6 536 484
2016 446 592 32. 77,2 71 176 74. 168,6 517 768 46. 83,4 375 416
2017 581 858 34. 130,3 133 996 59. 188,3 715 854 47. 138,3 447 862
2018 483 115 34. 85,8 129 026 59. 96,2 612 140 47. 85,5 354 089
 
 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek dovozu z SA do ČR (SITC 3) 

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Meziroční index (%)
333 Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 49 673 68.0
575 Hmoty plastické ostatní v prvotních formách 43 839 185.8
571 Polymery etylénu v prvotní formě 21 650 115.8
266 Vlákna syntetická vhodná ke spřádání 5 112 137.0
582 Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických 4 157 37.1
574 Polyacetáty, polyetery a pryskyřice epoxidové 1 289 497.7
764 Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu 548 1892.5
516 Chemikálie organické ostatní 335 75.2
514 Sloučeniny s dusíkovou funkční skupinou 328 1077.4
57 Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené 249 94.9
Zdroj: Český statistický úřad
 
10 nejvýznamnějších položek vývozu z ČR do SA (SITC 3)
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.) Meziroční index (%)
672 Ocel, železo v ingotech aj. odlitcích, polotovary 97 427 160.3
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 81 721 113.0
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 78 811 42.9
712 Turbíny na páru z vody a jiných látek a díly jn. 19 737
743 Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap. 11 510 133.1
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 11 302 85.1
723 Stroje, zaříz. pro stavebnictví, stavební inženýrství 10 853 228.8
764 Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu 10 537 180.2
761 Monitory a projektory; televizní přijímače, i kombinované 7 866 140.1
891 Zbraně a munice 7 391 147.1
Zdroj: Český statistický úřad
 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle místních zákonů zahraničí společnost, která poskytuje na místním trhu služby (např. formou účasti na stavebních a montážních projektech) musí být v KSA přítomna formou majetkové účasti (pobočka mateřské firmy nebo joint-venture s místním partnerem). Bez získání tzv. Commercial Registration, se nesmí účastnit příslušných tendrů, které jsou navíc jen pro zvané subjekty prekvalifikované na tzv. vendor list.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.) I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit (viz společné podniky jmenované v kap. 4.4).

Rozvíjí se úspěšně spolupráce ve zdravotnictví zejména při přenosu českého lázeňského know-how a poskytování zdravotního personálu pro místní nemocnice. V polovině roku 2009 byl dokončen společný projekt poskytování lázeňských služeb v SAK ve společném podniku Lázní Darkov a saúdského investora v oblasti Saihatu (nedaleko Dammamu) ve východní provincii. V roce 2010 bylo v Rijádu otevřeno české rehabilitační centrum, kde pracuje převážně český zdravotnický personál.

Ve stavebnictví dochází k přenosu služeb interierového designu, zejména v souvislosti s vybavením paláců a residencí českým sklem. V roce 2012 začaly realizovat na místním trhu své první zakázky v oblasti stavebnictví firmy Plynostav Arabian Ltd. (budova university) a Enteria (skladové budovy), které však s ohledem na ekonomické a podnikatelské podmínky v SAK ukončily své přímé angažmá .

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Předními a stabilními vývozci do KSA jsou společnosti Hyundai, Škoda Auto, FoxConn (počítačové komponenty), Mondi Pac. Paper (kraftový papír), Evraz Vítkovice Group (nádrže na ropu, ocelové konstrukce), ABB (rozvaděče, trafa), Siemens (komponenty rozvoden), Barum Continental (pneu), Alstom Power (kotle pro energetiku), Austin Powder (rozbušky), FEI Czech Republic (mikroskopy), Arcellor Mittal (trubky). Výrazným vývozcem je i firma Preciosa (zejména dekorativní osvětlení), či Linet (nemocniční lůžka).

Převážnou část vývozu tvoří subdodávky českých výrobců vlastněných převážně nadnárodními korporacemi pro infrastrukturní a průmyslové kontrakty v KSA, které získaly místní pobočky jejich zahraničních nadnárodních mateřských společností. Řada těchto vývozů probíhá též přes třetí země (cca 20 %), zejména SAE, kde jsou sídla velkých stavebních firem operujících v rámci GCC. 

Z hlubší analýzy komoditní struktury vývozu v posledních letech a z rozhovorů s představiteli českých firem a jejich místními zástupci je však patrný i trend spočívající v pronikání na trh dalších českých subjektů a rozšiřování počtu českých vývozních komodit.

Přítomnost na trhu formou majetkové účasti je finančně velmi nákladná a přináší s sebou i značná rizika (nezískání kontraktu, neplacení zákazníků, byrokratické překážky, atd.). I přesto se v posledních 5 letech několik českých firem odvážilo na saúdský trh touto cestou vstoupit. 

 

TATRA uzavřela v roce 2011 MoU s ministerstvem obrany na montáž vozidel v KSA. Součástí budoucí spolupráce je i pomoc při výstavbě nového závodu s kapacitou 500 vozů ročně na jednu směnu. Výstavba závodu v Kharji byla zahájena v 2017. V současné době byl již zaškolen personál na dodávkách CKD. 

Začátkem roku 2018 vznikl společný podnik mezi saúdskou společností Al-Esnad a českou firmou Ray Service. 

V roce 2011 došlo k přímé saúdské zahraničí investici v ČR, kterou je podnik  Galaxy Food na výrobu a distribuci halal potravin saúdského podnikatele Ahmeda Al Taweela.  

Společnost Optokon ve spolupráci se saúdskými partnery vystavěla nový závod na výrobu optických kabelů v ČR. 

U příležitosti oficiální návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka s delegací v Saúdskoarabském království ve dnech 26. – 27. září 2018 podepsali zástupci společnosti ELKO EP dne 27. září 2018 v průmyslovém komplexu Alfanar na kraji hlavního města Rijádu memorandum o spolupráci při vývoji a výrobě prvků Internetu věcí IoT k použití zejména v projektech chytrých měst (Smart Cities). Spolupráce se v této fázi bude týkat zejména senzorů pro řízení chytrého veřejného osvětlení. 

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V březnu 2002, během návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Petříčka v SAK, byla podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Saúdskoarabského království. Tento první smluvní dokument v historii vzájemných vztahů vstoupil v platnost dne 20. 1. 2003.
  • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v listopadu 2009 a vstoupila v platnost 13. 3. 2011.
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění byla podepsána při návštěvě saúdského ministra financí Ibrahima Al Assafa v Praze dne 23. 4. 2012 a po ratifikaci zákonnými orgány obou zemí vstoupila v platnost ke dni 1. 5. 2013.
  • V říjnu 2011 došlo k parafování Dohody o letecké přepravě. Podpis dohody se uskutečnil v prosinci 2016, nicméně dohoda doposud nevstoupila v účinnost.  

V jednotlivých resortech pak bylo uzavřeno postupně několik významných ujednání (memoranda o spolupráci), a to zejména v oblasti výzkumu, výcviku bezpečnostních složek a zdravotnictví

Na základě shora uvedené Všeobecné dohody se uskutečnilo v 06/2011 v Praze zasedání 1. smíšené komise na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí. Došlo k podepsání Agreed Minutes o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu, bezpečnosti potravin, lázeňství a turistiky, oprav památek a obchodu a investic.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Saúdská Arábie si rozvojovou pomoc navzájem neposkytují.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem