Saúdská Arábie

Rozcestník informací o Saúdské Arábii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Pandemie covidu-19 se na ekonomice Saúdské Arábie vážně podepsala. V roce 2020 došlo k poklesu HDP o 4,1 %. Export poklesl meziročně o 10,8 %, dovozy dokonce o 25,2 %. Pro rok 2021 se však předpokládá návrat k ekonomickému růstu. Ceny ropy, které se aktuálně pohybují kolem 60 USD za barel, umožní nahradit loňské výpadky příjmové stránky rozpočtu. Soukromý sektor fungoval zhruba od poloviny roku 2020 pouze s mírnými omezeními a počty nově nakažených se drží v řádu stovek denně.

Nemožnost cestovat za hranice posílila retenci finančních prostředků a snížila odliv financí ze země. Posílily také výdaje domácností. Jako v řadě jiných zemí světa se otevřely nové příležitosti v podobě poskytování služeb prostřednictvím aplikací. Skokově se také posunul segment e-governmentu. Velmi zrychlilo tempo zavádění kvót na zaměstnávání místních občanů, na druhé straně byly představeny široké programy pobídek pro zřízení regionálního sídla operací pro zahraniční firmy.

Saúdská vláda i v době pandemie pokračovala v plnění vládní strategie Vize 2030, která má za cíl všestrannou diverzifikaci ekonomiky a omezení závislosti země na ropě. Nezastavily se ani vládní gigaprojekty („město budoucnosti“ NEOM, turistické projekty Amaala a Red Sea Resort, zábavní město Qiddiah), byť některé jejich části byly z důvodu úspor revidovány nebo odloženy na další období.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Saúdská Arábie pokračuje v nastoupeném směru budování národních výrobních kapacit v souladu s vládními strategiemi, proto bude přetrvávat poptávka po spolupráci  na technologickém transferu a přenosu výroby ve všech odvětvích. Zvýšený tlak na nahrazování zahraničních pracovníků místními občany také vytváří příležitosti v oblastech odborného výcviku a vzdělávání.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Saúdská Arábie je země, která je obvykle spojována s těžbou ropy. Země však také oplývá nemalými zásobami dalších nerostných surovin, jejichž těžba se má stát třetím pilířem ekonomiky. V roce 2020 vláda představila pro sektor těžebního průmyslu novou strategii, která zakotvuje pravidla pro udělování těžebních licencí zahraničním investorům, zejména pak odbourává značnou část administrativní zátěže.

Taktéž byl přijat nový zákon o těžbě. V souvislosti s přílivem zahraničních investic pak lze očekávat zvýšenou poptávku po důlních technologiích a technologickém transferu, a to nejen v oblasti těžby samotné, ale také přidružené logistiky. Celková hodnota minerálního bohatství Saúdské Arábie se odhaduje na 4,8 bil. SAR (31,57 bilionů CZK), mezi jinými země disponuje jedněmi z největších ložisek fosfátů a tantalu na světě, dále má významné zásoby bauxitu, kaolinu, stříbra, zinku, mědi, uranu a magnezitu. Regionální prvenství drží Saúdská Arábie také v těžbě zlata.

Kovozpracovatelský průmysl

Ruku v ruce s podporou těžby jde nutně také podpora rozvoje domácího průmyslu za účelem dodání co největší přidané hodnoty v rámci dodavatelského řetězce. V roce 2020 bylo otevřeno na 515 nových továren a bylo uděleno bezmála 900 licencí pro průmyslovou produkci. Navzdory tomu je Saúdská Arábie třetím největším čistým dovozcem mědi, čtvrtým největším dovozcem hliníkových produktů a pátým největším dovozcem keramických výrobků na světě. Také železo a ocel představují významné dovozní položky. Nelze opomenout, že valnou většinu vytěženého bauxitu vyváží Saúdská Arábie ke zpracování na Bahrajn.

Dle vládní investiční agentury SAGIA je na trhu prostor pro moderní technologie lití, kování, tepelné ošetření, a to včetně doplňkových zařízení (turbíny, pumpy), dále pro zařízení pro čištění kovů, výrobní prostředky pro produkci přesných odlévacích forem (synergie s národní keramickou výrobou), ale také zařízení pro zkušebny a inspekční služby. Vláda se taktéž velmi zajímá o technologie Průmyslu 4.0, tedy řešení se základem v robotizaci a automatizaci.

Obranný průmysl

Saúdská Arábie v rozpočtu na rok 2021 vyčlenila na obranu 46,7 mld. USD (cca 6,6 % HDP). Země je také druhým největším dovozcem vojenské techniky na světě. V roce 2020 český vývoz zbrojní techniky činil 5,5 mil. USD. Jedná se především o komponenty, jako jsou střeliva, součástky ke konečné montáži vozidel a další. Vláda Saudské Arábie usiluje o přenos technologií na výrobu zbraní, munice a vojenských dopravních prostředků do Saudské Arábie.

Cílem je, aby do roku 2030 ozbrojené složky pokrývaly své potřeby z 50 % z místních zdrojů. Zároveň je plán, aby se vládní vojenský podnik SAMI dostal mezi 25 největších zbrojních podniků na světě. Vzhledem k situaci v regionu je nadále možné předpokládat setrvalý růst poptávky po tomto materiálu.

Vedle klasického speciálu je také poptávka po řešeních z oblasti ICT, zejména kybernetické bezpečnosti a přidružených služeb, kde mají české firmy dobrou pověst. V souvislosti s rozvojem nekonvenčních asymetrických hrozeb Saúdská Arábie urychleně poptává systémy detekce a neutralizace dronů všech typů, stejně tak dronovou techniku sama nakupuje. Velký zájem je také o „chytrou“ munici. Pro rok 2021 se vláda zaměří na posílení kapacit v oblasti vojenského výzkumu.

Zábava a volný čas

Rok 2020 poptávku vychýlil směrem k domácí zábavě, tedy například k videohrám a herním zařízením, deskovým hrám, zařízením pro domácí cvičení atd. Před vypuknutím pandemie covidu-19 prožívala Saúdská Arábii nebývalý nárůst počtu kulturních a zábavních akcí. I navzdory restrikcím se podařilo uspořádat závody Dakar či Formule E, byť se značně omezeným publikem.

Počítá se také se závody F1. V současné době jsou pořádány kulturní akce spíše pod širým nebem, například nedávno proběhnuvší festival světelných uměleckých instalací Noor Riyadh. V blízké době by však měla být restartována příprava festivalů, takže se obnoví poptávka po pořádání kulturních akcí, tematických vzdělávacích výstav (vesmír, dinosauři, apod.), ale také zábavních atrakcí, heren s instalovanou skupinovou virtuální realitou, pro kterou české firmy dokážou dodat kvalitní obsah.

Vláda také investuje do rozvoje elektronických sportů, čili zde bude odbyt pro služby navazující na péči o členy profesionálních týmů či mana­gement velkých herních akcí.

Pokračuje také vládní gigaprojekt zábavního parku Qiddiyah, který mimo klasické atrakce obsahuje také řadu sportovišť, včetně arény pro elektronické sporty, trať F1 či zábavní park Six Flags.

V oblasti turistického ruchu pokračuje projekt výstavby luxusních resortů Red Sea Resort a Amaala. Ty představují příležitost pro dodávky zejména v oblasti hotelnictví či služby v oblasti zábavy pro ubytované (dodávky obsahu, mana­gement akcí). Výhodu mají firmy, které jsou již zapojeny do dodávek mezinárodním hotelovým řetězcům.

Vláda také pokračuje v budování domácího zábavního průmyslu, zejména filmového či hudebního. Zde je příležitost ke spolupráci ve školení a předání know-how například v oblasti animace či zvláštních efektů, hudební produkce, event managementu a dalších.

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl

Jakkoli prakticky všechny země světa zvýšily kvůli pandemii covidu-19 své výdaje na zdravotnictví, v Saúdské Arábii se jedná o dlouhodobý trend. Saúdská populace by se měla rozrůst z dnešních cca 35 milionů až na 45 milionů v roce 2050. Do roku 2050 by se také měla zvýšit střední délka dožití ze 76,4 na 81,8 let. Zátěž sociálního a zdravotního systému v souladu s demografickým trendem stárnutí populace bude narůstat.

Převažující způsob života zapříčinil vysoké rozšíření civilizačních chorob, zejména cukrovky či obezity. Náklady na zdravotnictví by měly vzrůst z dnešních 45,9 mld. USD až k 160 mld. USD v roce 2050. Z tohoto důvodu by Saúdská Arábie měla do roku 2030 investovat přes 66 mld. USD do zdravotnictví. Plán je také zvýšit účast soukromého sektoru na zdravotním systému ze 40 na 65%.

Vedle budování a rozšiřování zdravotnických zařízení se vláda velmi zaměřuje na rozvoj domácího farmaceutického průmyslu, ale také kupříkladu na domácí výrobu implantátů. Do roku 2023 má Saúdská Arábie ambici stát se regionálním farmaceutickým hubem. V tomto ohledu bude pro firmy zajímavou možností zavést výrobu, ať již farma­ceutickou, nebo zdravotnických prostředků, přímo v zemi, lze očekávat významné vládní pobídky.

Velvyslanectví také zaznamenalo poptávku po specializovaných rehabilitačních službách, např. pro válečné veterány. Je zde však také řada pokusů přenést českou expertízu v oblasti fyzioterapie přímo do země a ušetřit tak náklady na cestu do ČR, zejména pro klienty, kteří vyžadují dlouhodobou a pravidelnou péči. V tomto ohledu by bylo zajímavou příležitostí vzdělávání fyzioterapeutů.

 

Velvyslanectví ČR v Rijádu
e-mail: commerce_riyadh@mzv.cz
www.mzv.cz/riyadh
• Teritorium: Asie | Saúdská Arábie | Zahraničí