Saúdská Arábie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

  • Delegace EU pro Bahrain, Kuwait, Omán, Katar a Saúdskou Arábii

    Adresa: 
    Al-Maathar, Thabet al-Loghawi Street, villa 25, P.O. Box 65995, Riyadh 11566, Kingdom of Saudi Arabia

    Tel: +966 11 4827057
    Fax: +966 11 482 1427

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU jako celek je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Saúdské Arábie a na jejím zahraničním obchodu se podílí ze 15,2% (Čína ze 18,6%). Saúdská Arábie je pro EU 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem. V roce 2019 se saldo vzájemného obchodu poprvé propadlo do mírně záporných hodnot. Hlavními obchodními partnery SA v EU jsou Francie, Německo, Belgie a Itálie. Hlavní složkou exportu SA do EU jsou paliva a další ropné produkty (2019: 21,5 mld. EUR). Hlavní vývozní položky do SA představují stroje a vozidla (9,0 mld. EUR).
 

Obchodní bilance mezi EU a Saúdskou Arábií (mld. EUR)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Import z SA 28,7 21,4 18,9 21,8 30,6 26,1
Export do SA 35,1 40,2 33,9 33,0 30,4 26,5
Saldo 6,4 18,8 15,0 11,2 -0,2 0,4

Zdroj: DG Trade, Evropská komise

Podrobněji na webu Evropské komise.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Saúdská Arábie není vzhledem ke své ekonomické situaci recipientem rozvojové pomoci. Saúdské subjekty mají přístup k prostředkům evropského fondu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Prohlubování bilaterální spolupráce je financováno prostřednictvím Instrumentu partnerství (Partnership Instrument: PI), který je určen k prohlubování bilaterální spolupráce s vysokopříjmovými a industrializovanými ekonomikami. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem