Senegal: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

I když se Senegal v poslední době snaží diverzifikovat své zahraniční vazby, je EU pro Senegal stále zřejmě nejdůležitějším partnerem a největším poskytovatelem rozvojové pomoci.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastupitelský úřad v Senegalu mají kromě České republiky tyto země EU:

  • Francie, Německo, Lucembursko, Belgie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Nizozemsko a Polsko.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Export do zemí EU má v poslední době rostoucí tendenci, export vzrostl z 239 mil. EUR v roce 2012 na 332 mil. EUR v roce 2015.

Import z EU v letech 2011-2014 také mírně rostl až na hodnotu 2 mld. EUR v roce 2014, v následujícím roce však o 57 mil. EUR klesl.

Důležitým nástrojem spolupráce se má stát Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a CEDEAO (Hospodářské společenství západoafrických států), která byla oficiálně přijata 10. 7. 2014. Pro vstup v platnost je potřebná její ratifikace všemi smluvními státy.

Od roku 2009 do roku 2014 docházelo k růstu obchodní výměny mezi EU a Senegalem – ve vývozu i dovozu. Ačkoli vývoz ze Senegalu do EU rostl i v roce 2015, dovoz z EU mírně klesl. Např. v roce 2015 bylo 33 % obratu obchodu  realizovaného s EU, 41 % senegalského dovozu je z EU a Senegal do EU vyváží 14 % zboží. Senegalský vývoz má potenciál na evropském trhu a představuje významnou příležitost pro rozvoj.

Hlavní dovozní položky z EU jsou: strojírenské výrobky (69 %), paliva (20 %), potraviny a suroviny (16 %), chemikálie (12 %) a textil a oděvy (2 %). Senegalský vývoz do EU se skládá především z: Potravin a surovin (69 %), paliv (20 %) a strojírenských výrobků (3 %).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je největším poskytovatelem rozvojové pomoci. Během 10. období Evropského rozvojového fondu (EDF, období 2008-2013) poskytla Senegalu 340 mil. EUR. Hlavními oblastmi, do nichž pomoc směřovala, bylo zlepšení regionálního a obchodního spojeni, úprava vody, podpora občanské společnosti a boj s chudobou.

Vztahy Senegalu s EU se řídí rámcem dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP (Afrika, Karibik a Pacifik). Strategie spolupráce je založena na dvou hlavních programech: NEPAD a DSRP (strategický dokument boje proti chudobě). 10. kolo EDF vyčlenilo v roce 2008 celkem 315,8 mil. EUR. Z nich v rámci „Obálky A“ je vyčleněno 288 mil. EUR na programové účely (boj proti chudobě – 150 mil. EUR, regionální a obchodní integrace – 75 mil. EUR, sanace státní správy – 40 mil. EUR). Zbývající částka „Obálka B“ ve výši 27,8 mil. EUR byla vyčleněna jako záloha na řešení nepředvídatelných událostí (vyrovnání nestabilních příjmů z vývozu či jako podpora mezinárodních iniciativ v oblasti vymazání senegalského dluhu).

Senegal byl i příjemcem financí z 11. Evropského rozvojového fondu

  • Celkové náklady – cca 200 mil. EUR na roky 2014-2017
  • Reforma demokratického vládnutí: justice 10 mil., prevence destabilizačních faktorů 10 mil.
  • Rozvoj udržitelného zemědělství a potrav. bezpečnosti: sektoriální politika 105 mil. EUR, elektrifikace venkova 15 mil., potrav. bezpečnost a zlepšení výživy 25 mil. EUR
  • Vodní hospodářství: sektorová politika 45 mil., zdroje vody na venkově 20 mil. EUR
  • Ostatní: podpora občanské společnosti 5 mil., další drobné projekty 5 mil. EUR

Z prostředků Svěřeneckého fondu EU pro Afriku bylo v roce 2016 vyčleněno 161,8 mil. EUR na realizaci 9 rozsáhlých sektoriálních projektů v Senegalu, další prostředky byly vyčleněny i v roce 2017 a 2018. Mezi projekty patří např. podpora místního rozvoje a ekonomiky, podpora zemědělského sektoru prostřednictvím zavádění zavlažování a pomoc při vydávání biometrických dokumentů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem