Senegal: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Senegalská republika je rozvojovou zemí západoafrického regionu s poměrně stabilním demokratickým politickým systémem. Je republikou prezidentského typu a jako jedna z mála afrických zemí si po získání nezávislosti (4. 4. 1960) zvolila cestu demokratického pluralitního systému, s výjimkou období let 1966 až 1974, kdy zažila období vlády jedné strany. V roce 1981 byl opětovně zaveden multipartismus. Bezpečnostní situace na většině senegalského území je relativně dobrá, zlepšila se i  jihosenegalském regionu Casamance, který byl v posledních několika desetiletích ohrožován aktivitami separatistických rebelů stále potencionálně neklidný (střety probíhají již od roku 1982). V zahraničně politické orientaci je stále patrný dominantní vliv Francie, která Senegalu poskytuje významnou politickou podporu a finanční i technickou pomoc. Senegal spadá do francouzské sféry vlivu a vztahy obou zemí jsou nadstandardní (francouzskou kolonií byl Senegal více než 300 let). Dalším strategickým partnerem jsou USA stále větší roli, jako v dalších zemích Afriky hraje Čína. Senegal je označován za motor integračních snah v západní Africe.

Senegal je součástí Společenství západoafrických zemí CEDEAO/ECOWAS a měnové unie UEMOA, v níž se platí západoafrickým frankem pevně navázaným díky Francii na kurz eura.

Vztahy s EU se řídí rámcem dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP (Afrika, Karibik a Pacifik).

Podle hodnocení SB a MMF se Senegalu daří vytvářet makroekonomickou stabilitu, která dává dobré předpoklady pro stabilní a dlouhotrvající hospodářský růst. Země je hodnocena (po Kapverdách, Nigérii, Pobřeží slonoviny a Ghaně) jako pátá nejrozvinutější ekonomika západní Afriky, avšak v celkovém hodnocení zemí byla dle HDP na hlavu v roce 2017 hodnocena až na 155. místě (1522 USD).

Těžební průmysl tvoří důležitou součást hospodářství. Senegal disponuje zásobami zlata (na severovýchodě země byla potvrzena další naleziště – důl Sabodala obsahuje podle průzkumů prokázané zásoby 81 tun zlata a zásoby v dalších dolech jsou odhadovány na 218 tun), železné rudy, mědi, chromu a niklu, dále fosfátem a vápencem. Hlavní zóny těžby se nacházejí v regionech Thiès na západě, Matam na severovýchodě a Kédougou na jihovýchodě Senegalu. Těžební sektor přispěl v roce 2016 do státního rozpočtu částkou cca 118 mld. FCFA (178 mil. Euro), v porovnání s 110 mld. FCFA v roce 2014, a představoval 2,85 % HDP. Přestože produkce zlata v Senegalu začala teprve v roce 2009, těžba zlata v roce 2016 dosáhla 6,1 tuny. V posledních letech byly uděleny licence na prospekci a těžbu mimo jiné společnostem Terangagold, Randgold Resources, SGO a Toro Gold. Kromě industriální těžby, tradiční těžba zlata v Senegalu zaměstnává přibližně 8-9 tis. osob. S těžbou 73 000 tun zirkonu v roce 2017 a nárůstem těžby o 40% vzhledem k roku 2016 se Senegal stal jedním z předních producentů této suroviny na světě.

V letech 2013 a 2014 byl senegalský chemický průmysl velmi utlumený, dnes však Senegal patří s produkcí 1,7 mld. tun ročně (data za rok 2016) mezi 15 největších světových výrobců fosfátu. Cílem společnosti Industies Chimiques du Sénégal, na jejímž oživení se výrazně podílela půjčkou Evropská investiční banka, je dosáhnout v příštích letech roční těžby 1,8 mld. tun. Po rekapitalizaci této společnosti se výroba kyseliny fosforečné, která je exportována především do Indie, zvýšila na dvojnásobek (2 tis. tun denně). V senegalských pobřežních vodách bylo také nalezeno počátkem roku 2016 na základě zkušebních vrtů ropných společností přibližně 250 milionů barelů ropy a zásoby zemního plynu jsou odhadovány na 450 miliard m3. Začátek těžby obou surovin je plánován na rok 2024.

Pozoruhodný je v posledních letech boom ve stavebnictví, když se primárně rozvíjí výstavba soukromých domů a vil. Investice do koupě pozemků a následné stavební činnosti jsou zřetelné jak v metropoli, tak na pobřeží Atlantického oceánu jižně od Dakaru. Trh stavebních materiálů vzrostl v roce 2017 o 13,5 %, více než v roce 2016 (růst o 11,3 %). Vláda uskutečnila několik projektů na podporu vzniku malých a středních firem v oblasti stavebnictví, neboť předpokládá velký potenciál tohoto oboru z pohledu boje proti nezaměstnanosti. Správnost tohoto záměru potvrdil růst oboru zejména díky rozsáhlým infrastrukturním projektům a dále rekonstrukci a výstavbě letišť, přístavů, turistických komplexů, ale i rezidenčních staveb a zlepšování městské infrastruktury. Dá se předpokládat, že tato sféra bude i v budoucnu prioritou vlády a bude skýtat investiční a obchodní příležitosti pro české firmy.

Důležitou úlohu v senegalské ekonomice hraje nadále zemědělský sektor, který se na tvorbě HDP podílí zhruba 10 % a zaměstnává mezi 50 až 70 % pracujícího obyvatelstva. Zůstává však závislý na vnějších vlivech a jeho produkce tudíž značně kolísá. Existují rizika desertifikace, eroze půdy, vypasených ploch, limitovaných zásob vody a přírodních katastrof. Vláda proto v roce 2008 spustila rozsáhlý a relativně úspěšný program GOANA směřující k zajištění potravinové soběstačnosti Senegalu. Na tento program navázal program PRACAS, jehož cílem je kromě jiného dosažení soběstačnosti v pěstování rýže. Hlavními plodinami jsou arašídy (jejich pěstování na cca 2 mil. ha se věnuje více než milión lidí), rýže, proso, kukuřice, čirok, bavlna a rajská jablka.

Rybolov zůstává klíčovou oblastí senegalského „zemědělství“ a dary moře tradiční vývozní komoditou. Zaměstnává cca 200 tis. až 300 tis. osob, loví se ročně kolem 400 tis. tun ryb a plodů moře. Existuje však riziko vyčerpání zdrojů a stále naléhavěji se projevuje nutnost investic do zpracovatelské oblasti.

Kvalita služeb, zejména telekomunikačních a bankovních, patří mezi nejlepší v oblasti západní Afriky. Sektor služeb zaznamenává sektor pozoruhodný rozvoj i přesto, že sektor turistiky, jejíž rozvoj je prioritou vlády, silně podléhá konjunkturálním vlivům. V roce 2017 přesáhly služby 47% podíl na tvorbě HDP. Hlavními obory, které se zasloužily o růst v terciálním sektoru, byly doprava, telekomunikace, restauratérství a hotelnictví a finanční služby.

Úroveň infrastruktury je v porovnání s ostatními zeměmi v regionu dobrá. Na území Senegalu se nachází 906 km železnic a 15 000 km silnic (z toho 6 000 km zpevněných). V období 2012-2016 se v Senegalu postavilo 1 295 km nových silnic a dálnice mezi Dakarem a oblastí letiště Blaise Diagne, v následujících letech došlo k prodloužení dálnice do měst Touba a Mbour. V Senegalu se nachází dvě mezinárodní letiště. Letiště Blaise Diagne je hlavním letištěm regionu západní Afriky, které využívá přes 20 leteckých společností. Druhým je malé letiště Cap Skirring v regionu Casamance na jihu Senegalu, které přijímá lety pouze během období sucha od listopadu do května.

Z hlediska mezinárodního obchodu je nejdůležitějším typem dopravy doprava námořní, která přepravuje až 95 % zboží směřujícího přes hranice Senegalu. Hlavním obchodním přístavem je Dakar, který je průběžně modernizován a jeho roční objem přepraveného zboží vzrostl mezi lety 2012 a 2016 z 12 na 17 mil. tun. Je též hlavním přístavem pro sousední Malijskou republiku.

Hlavními obchodními partnery jsou vedle tradiční Francie (dovoz z Francie představuje cca 18 % celkového dovozu do Senegalu) i další země Evropské unie Španělsko, Nizozemsko, Itálie a dále též USA. Mezi tradiční africké obchodní partnery patří Mali, Nigérie a Gambie. V posledních letech došlo k diverzifikaci obchodních partnerů a mezi významné tak patří i Čína, Indie či Spojené arabské emiráty.

Hlavními vývozními komoditami jsou ryby, zlato, ropné produkty, cement, fosfáty a arašídy. Mezi hlavní vývozní destinace patří Mali, Švýcarsko, Indie, Čína a Spojené arabské emiráty. Dováženy jsou především průmyslové stroje, paliva, potraviny, vozidla, kovy a plasty. Mezi hlavní dovozní partnery Senegalu patří Francie, Čína, Nigérie, Indie a Španělsko. Dovoz z Asie se mezi roky 2014 a 2015 zvýšil o 22 %, zatímco dovoz do Senegalu z Evropy klesl ve stejném období o 5 %.

Senegal z pohledu rozvojových plánů

Ačkoliv Senegal je nezávislou zemí již od roku 1960, a mezi roky 2018-2019 postoupil v Doing Business o 18 příček na 123. místo, hospodářství je  závislé na zahraničních investicích a přímé zahraniční pomoci. Trpí obvyklými těžkostmi rozvojových zemí, v případě Senegalu poměrně vysokou mírou korupce, nedostatkem kvalifikovaných pracovníků i elektrické energie, špatně pracující administrativou, nedostatečným dopravním spojením či chaosem v otázkách vlastnictví půdy.

Rozdíl mezi oficiálními prohlášeními a praxí je i v rámci Afriky poměrně značný.

Základním oficiálním rozvojovým plánem Senegalu, jehož naplnění zůstává ovšem velkou výzvou, je Plan Sénégal émergent (PSE) z února 2014 (2. fáze probíhá v letech 2019-2023), jehož cílem je mj. dosažení 7 – 8% růstu. Předpokládá zavedení zásadních reforem v oblasti státního rozpočtu, vlastnictví půdy, energetiky a počítá s rozsáhlými investicemi.

Hlavními odvětvími senegalského hospodářství jsou: zemědělství, rybolov a těžba nerostných surovin.

V roce 2017 vzrostla celková zemědělská produkce o 10,4 % vůči předchozímu roku. V roce 2015 Senegal dosáhl soběstačnosti v pěstování cibule, jejíž produkce se v průběhu deseti let zvýšila o 70 %. Velkou výzvou je dosažení soběstačnosti v pěstování rýže, k čemuž by mělo dojít do roku 2025. 

Hlavními produkty jsou: proso, čirok, kukuřice, rýže, arašídy, ovoce.

Dalším důležitým zdrojem příjmů je rybolov, který představuje 1,8 % HDP a zaměstnává necelou pětinu aktivní populace. Představuje 1. vývozní komoditu země. V poslední době je ohrožován především nadužíváním stávajících lovišť, což je často způsobeno pirátským rybolovem, kvůli němuž Senegal údajně ročně přichází až o 230 mil. Euro.

Senegal si slibuje velké finanční zdroje z těžby nerostných surovin. Jedná se hlavně o fosfáty, zirkon,  zlato, olovo a železo. V letech 2014-2017 bylo ohlášeno nalezení několika ložisek ropy a plynu v moři podél senegalského pobřeží a vláda odhaduje první komerční dodávky v roce 2024.

Turistika, o které se stále hovoří jako o jednom z hlavních potenciálních zdrojů příjmů, zaznamenala díky epidemii eboly v regionu Západní Afriky a dočasnému zavedení víz obrovský propad. Podle statistik ministerstva turistiky a letecké dopravy navštívilo Senegal v roce 2015 1,6 mil. turistů, což představovalo meziroční nárůst o 20 %. Podle některých institucí však tato data nejsou spolehlivá, neboť zahrnují i část příjezdů a odjezdů ze země dalších osob. Investice a faktická státní podpora jsou rovněž nízké.

Stěžejní překážku rozvoje představuje dotovaná výroba elektrické energie, způsobená monopolním postavením (dlouho zadlužené) státní společnosti Senelec (celková výroba elektřiny se rovná 3955 GWh, podíl ropy výrobě elektřiny představuje 84 %). To je způsobeno nedostatečnými investicemi, špatnou údržbou stávající elektrické sítě a zastaralými technologiemi. Vzhledem k nižším cenám ropy na světovém trhu společnost Senelec dosáhla v letech 2014-2016 kladných hospodářských výsledků. V roce 2016 přebytek dosáhl 30 mld. FCFA (cca 46 mil. EUR). Elektrifikace země dosahuje pouze 61 % (kolem 30 % ve venkovských oblastech a 90 % ve městech). Cílem vlády je dosáhnout 100% pokrytí do roku 2025 a i s ohledem na budoucí komerční těžbu ropy a plynu ceny 50 FCFA (cca 7 centů EUR) za 1 kW/h.  Dodávky elektrické energie bývají často přerušovány, a to i v hlavním městě.

Jedním z řešení současného stavu je i diverzifikace energetického mixu, včetně rozšíření sluneční energie. Stát spoléhá na zájem soukromých investorů. V roce 2016 byla uvedena do provozu velká solární elektrárna v Tobène s kapacitou 96MW a elektrárna Cap de Biche v Rufisque nedaleko Dakaru s kapacitou 83MW financované americkou společností ContourGlobal. Dále byly v roce 2016 do sítě připojeny solární elektrárny Bokhole (20MW) a Malikunda (22MW). V roce 2017 došlo se spuštění solární elektrárny Santhiou Mékhé (30MW).

V roce 2017 došlo k uvedení do provozu nového mezinárodního letiště Blaise Diagne vzdáleného 50 km od Dakaru. V jeho blízkosti plánována i výstavba obchodních center i bytových domů a dále podnikatelských zón se zvýhodněným daňovým a celním režimem. Kapacita letiště je plánována na 5 mil. cestujících v roce 2023. Výstavba železniční spojení mezi Dakarem a novým letištěm (Train Express Régional) byla zahájena v roce 2016 a první část trasy by měla být dokončena koncem roku 2020. Dalším velkým projektem je rekonstrukce pěti regionálních letišť českou firmou Transcon.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Senegalská republika, République du Sénégal
 • Senegal, Sénégal

Složení vlády

 • Ministr ozbrojených sil – Sidiki Kaba
 • Ministr vnitra – Aly Ngouille Ndiaye
 • Ministr financí a rozpočtu – Abdoulaye Daouda Diallo
 • Ministr zahraničních věcí a Senegalců v zahraničí – Amadou Bâ
 • Ministr spravedlnosti – Malick Sall
 • Ministr komunitárního rozvoje, sociální a teritoriální rovnosti – Mansour Faye
 • Ministr ropy a energetiky – Mouhamadou Makhtar Cissé
 • Ministryně pro veřejnou správu a obnovu veřejné správy – Mariama Sarr
 • Ministr pro pozemní infrastrukturu – Oumar Youm
 • Ministr hospodářství, plánování a spolupráce – Amadou Hott
 • Ministr zdravotnictví a sociálních věcí – Abdoulaye Diouf Sarr
 • Ministr zemědělství a vybavení venkova – Moussa Baldé
 • Ministr pro vodní hospodářství – Serigne Mbaye Thiam
 • Ministryně pro otázky žen, rodiny, genderu a ochrany dětí – Ndèye Sali Diop Dieng
 • Ministr cestovního ruchu a letecké dopravy – Alioune Sarr
 • Ministryně rybolovu a mořského hospodářství – Aminata  Mbengue Ndiaye
 • Ministr pro národní vzdělávání – Mamadou Talla
 • Ministr místních orgánů a územního plánování – Oumar Guèye
 • Ministr pro vysoké školy, vědu a inovace – Cheikh Oumar Hanne
 • Ministr průmyslového rozvoje a malého a středního průmyslu – Moustapha Diop
 • Ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje – Abdou Karim Sall
 • Ministryně hornictví a geologie – Sophie Gladima
 • Ministr sportu – Matar Bâ
 • Ministr pro chov hospodářských zvířat a živočišnou výrobu – Samba Ndiobène Kâ
 • Ministr práce, sociálního dialogu, profesionálních svazů a vztahů s institucemi – Samba Sy
 • Ministr urbanismu, bydlení a veřejné hygieny – Abdou Karim Fofana
 • Ministryně obchodu a malých a středních podniků – Aminata Assome Diatta
 • Ministr kultury a komunikace – Abdouaye Diop
 • Ministryně pro otázky mládeže – Néné Fatoumata Tall
 • Ministryně mikrofinancí a solidárního sociálního hospodářství – Zahra Iyane Thiam
 • Ministr práce, profesního uplatnění a řemesel – Dame Diop
 • Ministryně digitální ekonomiky a telekomunikací – Ndèye Tické Ndiye Diop
 • Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí a Senegalců v zahraničí pověřený Senegalci v zahraničí – Moïse Diégane Sarr
 • Státní tajemník Ministerstva spravedlnosti pověřený podporou lidských práv a dobré správy – Mamadou Saliou So
 • Státní tajemník Ministerstva infrastruktury a pozemní dopravy pověřený železniční sítí – Mayacine Camara

Složení vlády k 30. 05. 2020.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha:

 • Rozloha: 196 722 km2
 • Vodní plocha: 4 190 km2
 • Délka pobřeží: 531 km
 • Sousední země (délka hranic): Gambie (740 km), Guinea (330 km), Guinea-Bissau (338 km), Mali (419 km), Mauritánie (813 km)  

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel (2018): 15,9 mil. obyvatel

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Přírůstek (2018): 2,8 %
 • Demografické složení (2017) – populace do  14 let: 41,2 %, do 15 – 64 let: 55,8 %, nad 65 let: 3,0 %

Národnostní složení:

 • Wolofové (43,3 %)
 • Pularové (23,8 %)
 • Sererové (14,7 %)
 • Jolové (3,7 %)
 • Mandinka (3 %)
 • Soninko (1,1 %)
 • Evropané a Libanonci (1 %)
 • další (9 %)

Náboženské složení:

 • islám (96 % obyv.)
 • křesťanství (3,8 % – většinou římskokatolické)
 • domorodá a jiná náboženství (0,2 %)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • Úřední jazyk: francouzština
 • Další jazyky: wolof (většinový), pular, jola, mandinka

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Růst HDP %

6,4%

7,4%

6,4%

5,3%

3,0%

Nominální HDP na hlavu v USD

1231,7

1334,2

1473,9

1510,2 1627,3

Deficit v mld. FCFA

372

349

367

Deficit v % k HDP

4,2%

3,7%

3,5%

3,8% MFSN 3,0% MFSN

Inflace

1,2%

1,1%

0,5%

1,0%

2,0%

Nezaměstnanost

6,6% SB

6,4% SB

6,5% SB

6,6% SB

Zdroj: MMF (pokud není uvedeno jinak), Světová banka, Ministerstvo financí SN
Poznámky: Fixní kurz 1 EUR = 656 FCFA/XOF

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy a „dary“ v mld. FCFA

2258

2579

2665

2949

Veřejné výdaje v % k HDP

29,9

31,0

29,0

29,2

31,9 BAD

Zdroj: MMF, Africká rozvojová banka (BAD)

Zdroje HDP

Zdroje HDP 

2014

2015

2016

2017

2018

Zemědělství, podíl na HDP

8,1% 9,5%

9,3%

9,9%

10,3%

Průmysl

20,0%

 19,8%

19,2%

19,0%

19,1%

Služby

49,6%

47,9% 47,7% 47,1% 46,7%

Veřejná spáva

5,0%

 5,2%

5,2%

5,2%

5,1%

Zdroj: MF SN

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Senegal patří do seznamu HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) a ke konci roku 2007 se mu podařilo, v rámci tohoto programu, umazat ze dvou třetin bilaterální a multilaterální dluh a dluh soukromé sféry. Pařížský klub rozhodl o umazání celkové částky 488 milionů USD v období 2004–2010. Zmenšit multilaterální zadluženost napomáhá Senegalu i iniciativa MDRI (Multirateral Debt Relief Initiative), z níž např. v únoru 2010 Dakar získal 137 milionu dolarů. Francie, kdysi největší bilaterální věřitel země, celý bilaterální dluh umazala ve třech fázích (1989,1994 a 2004) a již není věřitelem.

Příznivý pokles zahraniční zadluženosti se ale zastavil a od roku 2009 opět roste – v roce 2017 dosáhla zahraniční zadluženost Senegalu 61,2 % HDP a i přes mírný pokles v roce 2018 je očekáván nárůst v následujících letech. Úroveň zadlužení Senegalu je prozatím stále nižší než zadlužení většiny dalších členských zemí Hospodářského společenství Západoafrických států, které se pohybuje kolem 70 % HDP. Nejdůležitějšími věřiteli jsou stále mezinárodní subjekty a jejich podíl v posledních letech nadále rostl. Závazky Senegalu multilaterálním věřitelům stouply z hodnoty 1312 mld. FCFA v roce 2011 na 1658 mld. FCFA (2,5 mld. EUR) v roce 2014, bilaterální závazky stouply ve stejném období z 530 mld. FCFA na 780 mld. FCFA (1,2 mld. EUR). Multilaterální dluh v roce 2016 představoval 45,7 % zahraničního dluhu země.

Platební bilance

 

2015

2016

2017

2018

2019

Státní dluh v % k HDP MMF

56,9%

60,4%

61,2%

60,6%

61,9%

Veřejné výdaje v % k HDP MMF

29,9%

31,0%

28,6%

29,0%

31,9% BAD

Obchodní bilance v mld. FCFA

-1520

-1607 MFSN

-2051 MFSN

Export v mld. FCFA

1510

1371 MFSN

1486 MFSN

Import v mld. FCFA

-3030

-2978 MFSN

– 3537 MFSN

Zdroj: MMF, SB, MFSN, Afickáý rozvojová banka (BAD)

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém s výrazným vlivem francouzského kapitálu, ale i vlastníků z jiných zemí (např. Maroka, či USA). Komerční banky nabízí tradiční služby spojené s mezinárodními platbami. Normy a pravidla bankovního sektoru v Senegalu odpovídají mezinárodním standardům, banky poskytují běžné mezinárodní garance. Problémem je především pro začínající menší podnikatele nízká schopnost bank udělovat dlouhodobé a střednědobé úvěry. Rozvíjí se naopak úvěry soukromým osobám – zejména hypotéky, spotřební úvěry a úvěry na nákup nového vozu.

Spolehlivé vyřizování běžných bankovních operací se však v každodenním provozu může stát problémem. Veškeré úkony je třeba pečlivě kontrolovat, systém bankovnictví on-line funguje velmi omezeně.

Střednědobé a dlouhodobé projekty ve veřejném sektoru jsou většinou financovány mezinárodními organizacemi (Světová banka, Africká rozvojová banka či orgány EU).

Hlavní banky v Senegalu:

Cmpagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO) (Groupe Attijariwafa Bank)
1, Place de l’Indépendance, BP 129
Dakar, Sénégal
Tel:  (+221) 33 839 96 96
Fax:  (+221) 33 823 20 05
E-mail: cbao@cbao.sn
Web: www.cbao.sn

Crédit du Sénégal (Groupe Attijariwafa Bank)
Bld Elhadji Djily MBAYE X Rue HUART
BP 56 DAKAR (SENEGAL)
Tel : (221) 849 00 00
Fax: (221) 823 84 30
E-mail: cs_senegal@creditdusenegal.com
Web:  www.creditdusenegal.com

Citibank
2, place de l’Indépendance, BP 3391, Dakar, Sénégal
Tel:  (+221) 33 849 11 11
Fax:  (+221) 33 823 88 17
web: www.citibank.com/citi/global/sen.htm

Ecobank
Km5, Avenue Cheikh Anta DIOP
BP 9095 Dakar
Tel:(221) 33 859 99 99
Fax:(221) 33 859 99 98
E-mail: ecobanksn@ecobank.com

Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS)
2, avenue L. S. Senghor, BP 392, Dakar, Sénégal
Tel: (+221) 33 839 03 90 / 33 839 03 91 / 33 839 03 92
Fax:  (+221) 33 823 37 07
E-mail : bicis@bnpparibas.com
Web: www.bicis.sn 

Société Générale de Banques (SGBS)
19, avenue L. S. Senghor, BP 323, Dakar, Sénégal
Tel:  (+221) 33 839 55 00
Fax:  (+221) 33 823 90 36
web: www.sgbs.sn

Bank of Africa
4, Avenue Léopold Sédar Senghor, BP 1992 RP, Dakar
Tel:  (+221) 33 849 62 40
Fax: (+221) 33 842 16 67
Email: information@boasenegal.com

Western Union (více než 800 poboček v celém Senegalu)
V Dakaru např. na pobočce SGBS, CBAO, pošty atp.
web: http://senegal.westernunion.com 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Od roku 2000 zavedl Senegal v rámci integrace UEMOA nový, zjednodušený daňový systém. Cílem je větší transparentnost daňového systému a jeho snazší aplikovatelnost. Daňový systém je inspirován francouzským modelem.

Po přijetí daňové reformy koncem roku 2012 je daň z příjmu právnický osob stanovena na 30 %. U fyzických osob zůstala zachována progresivní daňová sazba pohybující se od 0 do 40 %, přičemž byla zvýšena hranice příjmu pro nulovou sazbu a zároveň snížena daňová zátěž pro nejvyšší příjmové skupiny (z 50 na 40 %). Daň z přidané hodnoty (TVA) je uvalena na zboží a služby. Základní sazba daně činí 18 %, přičemž daň ve snížené výši 10 % je aplikována na ubytování a stravování v cestovním ruchu a některé vybrané produkty. Rovněž jsou uplatňovány další spotřební daně (např. 40 % na alkohol, 40-45 % na cigarety apod.).

Informace o senegalském daňovém systému (ve FJ) lze nalézt na webových stránkách senegalského ministerstva financí: www.finances.gouv.sn kapitola Services aux usagers. Kvalitním informačním zdrojem jsou i stránky ředitelství daní ministerstva financí www.impotsetdomaines.gouv.sn, a také www.douanes.sn.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem