Severní Makedonie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Severní Makedonie)

Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

 

Severní Makedonie (před rokem 2019, Makedonie), oficiálně Republika Severní Makedonie, je země na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě. Nezávislost získala v roce 1991 jako jeden z následnických států Jugoslávie. Politickým systémem Severní Makedonie je parlamentní demokracie. Makedonský parlament je jednokomorový. Ve vnitřních záležitostech a bilaterálních vztazích, včetně bilaterálních mezinárodních smluv, mezi ČR a Severní Makedonií se používá název Severní Makedonie (MK/NMK).

 

Ekonomické ukazatele – Makedonie, jejíž jméno se v lednu 2019 oficiálně změnilo na Severní Makedonii, je nejchudší z bývalých jugoslávských republik; během posledního desetiletí však dosáhl významného pokroku v rozšiřování své ekonomiky. Ekonomika rostla v letech 2004 až 2008 v průměru o 5 % ročně, a to zejména díky domácí spotřebě a vývozu (zejména kovů a textilních výrobků). Po růstu o 2,7% v roce 2018 se ekonomika v roce 2019 zrychlila na odhadovaných 3,6%, podporovaná domácí poptávkou, která těží z nárůstu minimální mzdy (která zahrnovala téměř jednu třetinu pracovní síly). Po liberalizaci odvětví elektroenergetiky v roce 2019 budou investice nadále růst jak na veřejné (infrastruktura s podporou EBRD), tak na soukromé úrovni (většinou v energetickém sektoru). Podle aktualizované prognózy MMF ze dne 14. dubna 2020 se v důsledku propuknutí COVID-19 očekává, že růst HDP v roce 2020 poklesne na -4 % a v roce 2021 vzroste na 7 %, s výhradou post pandemického globálního ekonomického vývoje zotavení.

Pokud jde o veřejné finance, revidovaný schodek veřejných financí v roce 2019 se předpokládá na úrovni 2,5 % HDP (oproti 1,1% před rokem) a očekává se jeho rozšíření v důsledku nadcházejících voleb do roku 2020 a probíhajících investic do silniční infrastruktury. Poměr dluhu k HDP činil v roce 2019 40,7%, z čehož více než dvě třetiny vlastní zahraniční věřitelé, zatímco 80 % je denominováno v EUR (makedonský denar je vázán na euro). MMF očekává, že vládní dluh v následujících letech vzroste, 40,9 % v roce 2020 a 41,1 % v roce 2021. Daňové úniky zůstávají jedním z hlavních problémů země, přičemž neformální ekonomika vytváří nekalou konkurenci neregistrovaných společností (odhaduje se, že neformální sektor představuje 18 % zaměstnanosti a 30 až 40 % příjmů). Mezitím inflace v roce 2019 činila 0,8 % a má se letos snížit na -0,9 % v důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 a zvýšení na 0,8 % v roce 2021 (Světový ekonomický výhled MMF v dubnu 2020). Poté, co se tato země stala členem Světové obchodní organizace v roce 2003, je oficiálním kandidátem na členství v EU od prosince 2005. Zatímco jednání o přistoupení k EU byla Řecko blokována kvůli historickému sporu o název země, oba a řecké úřady ocenily rozhodnutí makedonského parlamentu změnit jej na Severoevropskou republiku. Na zasedání Evropské rady v říjnu 2019 však nebylo dosaženo jednomyslnosti potřebné k zahájení jednání o přistoupení země k EU a toto téma by mělo být dále projednáno na summitu EU-západní Balkán v květnu 2020.

Nezaměstnanost – 17,3 % podle odhadů MMF v roce 2019 – je stále opravdu vysoká. Velká část pracovní síly je však zaměstnána v neformální ekonomice, takže přesnou míru nezaměstnanosti je těžké odhadnout. MMF však očekává, že tento trend bude silně ovlivněn negativním ekonomickým dopadem pandemie COVID-19, přičemž se v současnosti odhaduje, že míra se v roce 2020 zvýší na 20,4 % a v roce 2021 mírně klesne na 19 %. Podle posledních dostupných údajů z Světová banka odhaduje, že 5,2 % populace žije pod hranicí národní chudoby.

Hlavní odvětví průmyslu – Republika Severní Makedonie (dříve známá jako FYROM) je tradičně založena na zemědělství. Zemědělský sektor představuje 7,2 % HDP a zaměstnává 16% aktivní populace (Světová banka, 2019). Orná zemědělská půda představuje polovinu celkového území, z toho asi dvě třetiny jsou klasifikovány jako pastviny a zbytek jako orná zemědělská půda. Země produkuje hlavně hrozny, tabák, zeleninu a ovoce. Stejně důležité je chov ovcí a koz. V zemi je několik ložisek železa, mědi a olova.

Průmyslový sektor představuje 23,6 % HDP a zaměstnává 30,4 % aktivní populace. Zahrnuje chemické výrobky, ocel, strojní zařízení a textil. Textilní průmysl představuje hlavní průmysl země, zejména kožedělný průmysl. Pouze výrobní odvětví přispívá 13 % HDP (Světová banka).

Terciární sektor představuje 54,2 % HDP a zaměstnává 53,7 % celkové pracovní síly. Hlavní zdroje příjmů pocházejí z dopravy, telekomunikací a výroby energie. Makedonský bankovní sektor je samofinancovaný a stabilní a skládá se ze 17 institucí (patnáct bank a dvě spořitelny).

 

Členění hospodářské činnosti podle odvětví

Zemědělství

Průmysl

Služby

Zaměstnanost podle odvětví (v % z celkové zaměstnanosti)

16,0

29,7

53,8

Přidaná hodnota (v% HDP)

7,2

24,1

54,2

Přidaná hodnota (roční změna v%)

-13,5

-1,0

0,2

Zdroj: Světová banka

 

Základní zdroje obecných ekonomických informací o teritoriu:

 

Ministerstvo financí – www.finance.gov.mk.
Ministerstvo spravedlnosti – www.pravda.gov.mk.
Ministerstvo hospodářství – www.economy.gov.mk.
Ministerstvo dopravy a spojů – www.mtc.gov.mk.
Ministerstvo zemědělství – www.mzsv.gov.mk
Ministerstvo školství a vědy – www.mon.gov.mk.
Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mtsp.gov.mk.

 

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 

Oficiální název státu:

 • V češtině – Republika Severní Makedonie
 • V makedonštině –  Република Северна Македонија
 • V angličtině – Republic of North Macedonia
 • Zkratka – MK (NMK)

Složení vlády:

V současné době má makedonská vláda 22 resortů a 25 členů, z nichž 4 mají funkci místopředsedy a 7 zastávají ministerskou funkci bez portfeje:

 • Předseda vlády – Oliver Spasovski (SDSM)
 • Místopředsedkyně vlády a ministr obrany – Rasmila Šekjerinska (SDSM)
 • Místopředsedkyně vlády zodpovědný pro hospodářské záležitosti  – Mila Carovska (SDSM)
 • Místopředseda vlády a ministr pro politický systém a mezietnické vztahy– Sadula Duraku (DUI)
 • Místopředseda vlády zodpovědný za evropské záležitosti – Bujar Osmani (DUI)
 • Ministr zahraničních věcí –  Nikola Dimitrov  (nestranik)
 • Ministr hospodářství – Krešnik Bekteši (DUI)
 • Ministr zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství – Trajan Dimkovski (SDSM)
 • Ministr životního prostředí – Naser Nuredinin (nestraník)
 • Ministr dopravy a spojů – Goran Sugareski (SDSM)
 • Ministryně spravedlnosti – Renata Deskoska (SNS)
 • Ministr pro informační společnost a veřejnou správu– Damjan Mančevski (SDSM)
 • Ministryně financí – Nina Angelovska (nestraník)
 • Ministr místní samosprávy – Goran Milevski (LDP)
 • Ministr školství a vědy – Arber Ademi (DUI)
 • Ministr zdravotnictví – Venko Filipče (SDSM)
 • Ministr vnitra  – Nakje Čulev (VMRO)
 • Ministr kultury – Husni Ismaili (DUI)
 • Ministryně bez portfeje, odpovědná  za zahraniční investice  – Zorica Apostolska (SDSM)
 • Ministr bez portfeje, odpovědný za komunikaci, odpovědnost a transparentnost – Robert Popovski (nestraník)
 • Ministr bez portfeje, odpovědný za diaspory – Edmond Ademi (DUI)
 • Ministr bez portfeje odpovědný za provádění strategie pro zlepšení situace Romů – Muzafer Bajram (nestraník)
 • Ministr bez portfeje, odpovědný za zahraniční investice  – Bardul Dauti (DUI)
 • Ministr bez portfeje, odpovědný za zahraniční investice  – Elvin Hasan (DUI)
 • Ministr bez portfeje odpovědný za právní úpravy ke zlepšení investičního prostředí pro domácí podniky – Hisen Djemaili (DUI)

V Severní Makedonii se měly dne 12. 4. 2020 konat parlamentní volby, kvůli globální pandemii nemoci COVID-19 však byly odloženy. Zatím nebyl stanoven nový datum voleb.

 

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (včetně národnosti, náboženských skupin)

Podle posledního oficiálního sčítání lidu v Severní Makedonii celkový počet obyvatel је 2 077 132. Průměrná hustota osídlení v zemi činila cca 80,6 obyvatel / 1 km².

Podle Státního statistického úřadu se v Severní Makedonie počet úmrtí ve srovnání s předchozím rokem se snížil o 2,9 %.

Průměrný roční přírůstek obyvatel je 0,8 na 1000 obyvatel.  V roce 2019 činila hrubá míra porodnosti 10,3 na 1000 obyvatel.  Průměrný dožitý věk obyvatel Srbska dosáhl 73,4 roku – 75,7 roku u žen a 71,1 roku u mužů.

 

Demografická křivka

Věk

Podíl v populaci (v %)

0-14 let

 11.8

15-24 let

 13.6

25-54 let

 43.6

55-64 let

 12.7

65 let a více

 10.5

Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

 

* Poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2002. Další pokusy o řádné sčítání obyvatel v letech 2011- 2012 skončily určitým „fiaskem“, nový termín sčítání bude v roce 2021.

 

Národnostní složení

Národnost

Podíl (%)

Makedonci

64,18

Albánci

25,17

Turci

3,85

Romové

2,66

Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

*Poznámka: Romské obyvatelstvo je obvykle v oficiálních statistikách podceňováno a může představovat 6,5 %-13 % celkové populace Severní Makedonie.

 

Náboženské složení

Náboženství

Podíl (%)                               

 Pravoslavní

64,8

 Katolíci

0,35

 Muslimové

33,3

 Protestanti

0,3

 Ostatní

1,5

Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

 

 

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

015

2016

 2017

2018

2019

HDP (mil. EUR)

9 072

9 657

10 014 

10 724

11 332

Reálný růst HDP (%)

3,9

2,8

0,2

2,7

 

3,6

HDP/obyvatele (EUR)

4 827

4 659

 4 382

4 549

 

4 720

Inflace – roční základ (%)

-0,4

-0,2

 2,4

0,9

0,4

Míra nezaměstnanosti (%)

26,1

23,7

 22,4

20,7

17,3

Vývoz (mil. EUR)

4 087,6

4 390,3

5 018,7

5 872,5

6 423,7

Dovoz (mil. EUR)

5 801,1

6 176,5

 6 834,9

7 676,3

8 463,2

Bilance BÚ (mil. EUR)

-1 713

-1 786

-1 816

-1 803

-2 039

Bilance k HDP (%)

-1,9

-2,9

-0,9

-0,2

-2,8

Bruto veřejný dluh (% HDP)

69,3

74,7

73,4

73,3

72,2

Přímé investice (% HDP)

2,2

3,3

1,8 

5,6

2,6

Průměrný směnný kurs MKD/EUR

61,2

61,2

61,3

61,4

61,4

Průměrná mzda (EUR)

346

361

377

393

432

Zdroj: Narodní banka Severní Makedonie 

 

V posledních dvou a půl letech se vláda Severní Makedonie pevně zavázala stabilizovat a posílit domácí ekonomiku. Silná ekonomika přináší občanům přímé výhody – zvyšováním mezd a důchodů, stabilizací zdravotního a důchodového fondu, přilákáním cizích a zvyšováním domácích investic, otevíráním nových továren, a tím i zvyšováním počtu nové pracovních míst. Ekonomická oddělení, provedla seriózní analýzu na základě oficiálních údajů a statistik. Analýza porovnává tři sady po 8 čtvrtletích, tj. období od července 2013 do června 2015, od července 2015 do června 2017 a od července 2017 do června 2019. Počet nových pracovních míst je nyní mnohem vyšší ve srovnání s obdobím 2013–2019. Na ekonomický vývoj země bude letos mít velký velmi negatívní vliv globální pandemie nemoci COVID-19.

V období od července 2013 do června 2015 bylo v Severní Makedonii zaměstnáno 21 111 osob.
V období od července 2015 do června 2017 bylo v Severní Makedonii zaměstnáno 40 314 lidí.
V období od července 2017 do června 2019 bylo v Severní Makedonii zaměstnáno 54 391 osob.
Rozdíl mezi obdobím 1 a obdobím 3 je + 158 % nárůst počtu zaměstnanců.

Prostřednictvím přímých opatření Ministerstva práce a sociálních věcí a Agentury zaměstnanosti, prez opatření na podporu společností a přilákání zahraničních investic podařilo se za 2 roky vytvořit více než 54 000 nových pracovních míst. S pomocí těchto politik dosáhla Severní Makedonie historicky nejnižší míry nezaměstnanosti 17,3 %.

Průměrná mzda se v těchto dvou letech zvýšila o 2 297 denarů (38 eur).

V období od července 2013 do června 2015 se průměrná čistá mzda v severní Makedonii zvýšila o 821 denarů (13 eur).
V období od července 2015 do června 2017 se průměrná čistá mzda v severní Makedonii zvýšila o 842 denarů (14 eur).
V období od července 2017 do června 2019 se v severní Makedonii průměrná čistá mzda zvýšila o 2 297 MKD (38 eur).
Spirála růstu mezd začala v srpnu 2017 prvním zvýšením minimální mzdy na 12 tis. denarů.

V listopadu 2019 došlo k dalšímu zvýšení minimální mzdy na 14 500 denarů. Vláda také zahájila opatření na dotování příspěvků pro zaměstnavatele, které zvýší platy jejich zaměstnanců na 100 EUR.
Začátkem roku 2020 učitelé obdrželi nové zvýšení mezd. Došlo ke zvýšení platu lékařů a zdravotních sester odborný lékař měsíčně obdrží až 100 tis. denarů. Členové armády dostávají vyšší platy, stejně jako policisté a hasiči. 

Náklady na elektřinu jsou nižší a stabilizované. Severní Makedonie byla Energetickým společenstvím jmenována „regionálním šampionem“ energetické reformy.

Vláda prostřednictvím nového Energetického zákona a velkých investic do obnovitelných zdrojů energie a zplyňování stabilizovala závratný růst cen elektřiny. Dnes občané platí nižší průměrnou cenu za 1 kWh.

ESM (Elektrostopanstvo Severna Makedonija) navíc prostřednictvím společensky odpovědných operací směruje své roční zisky formou kreditů zpět občanům, ESM vyčlenil 40 mil. EUR na dotaci invertorových klimatizačních zařízení a 24 mil. EUR na filtry v Bitole.

Otevření nových továren
V období od července 2013 do června 2015 bylo podepsáno 7 dohod o podpoře výstavby továren a bylo otevřeno 6 továren.
V období od července 2015 do června 2017 bylo podepsáno 9 dohod o podpoře výstavby továren a bylo otevřeno 7 továren.
V období od července 2017 do června 2019 bylo podepsáno 22 smluv o podpoře výstavby továren a bylo otevřeno 12 továren.
Za dva roky vláda podepsala 34 nových dohod o zahraničních a domácích investicích. Z toho bylo postaveno 12 továren a 22 továren je nyní ve výstavbě.

Zvýšení zahraničních investic – v období od července 2013 do června 2015 bylo v přímých zahraničních investicích 457 mil. EUR.
V období od července 2015 do června 2017 bylo v přímých zahraničních investicích 555 mil. EUR.
V období od července 2017 do června 2019 bylo v přímých zahraničních investicích 741 mil. EUR. Kromě zvyšování domácích investic se vláda zavázala zvyšovat přímé zahraniční investice v severní Makedonii.
Za dva roky bylo v Severní Makedonii investováno 741 mil. EUR. K tomu přispěly především tyto dva faktory: (1) Překonání politické krize a zahájení práce odpovědné a transparentní vlády a (2) vyřešení všech dvoustranných sporů se sousedy a odblokování euroatlantické integrace. Lze očekávat, že zaměření ekonomiky v souvislosti s členstvím v NATO přinese ještě více zahraničních investic. Dnes je Severní Makedonie považována za bezpečnou a chráněnou zemi.

Růst průmyslové výroby – v období od července 2013 do června 2015 došlo k poklesu průmyslové výroby o -5,86 %.
V období od července 2015 do června 2017 došlo v průmyslové výrobě ke zvýšení o 3,29 %.
V období od července 2017 do června 2019 došlo v průmyslové výrobě ke zvýšení o 8,87 %.

Vývoz roste – v období od července 2013 do června 2015 činil vývoz 7,4 mld. EUR.
V období od července 2015 do června 2017 činil vývoz 8,9 mld. EUR.
V období od července 2017 do června 2019 činil vývoz 11,6 mld. EUR.
Vláda si uvědomuje, že růst vývozu přispívá k větším příjmům do státního rozpočtu.

 

 

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet Severní Makedonie v období 2015 – 2019 (tis. MKD – makedonských denárů)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

163 280 000

176 804 000

187 612 000

193 512 000

210 848 000

Výdaje

181 777 000

195 788 000

206 219 000

211 745 000

228 548 000

Deficit/přebytek

-18 497 000

-18 984 000

-18 607 000 

-18 233 000

-17 700 00

Zdroj: Ministerstvo financí Severní Makedonie

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

Platební bilance za období 2015-2019 (v mil. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

BĚŽNÝ ÚČET

-102,2

-101,5

-102,9

-107,1

-102,9

KAPITÁLOVÝ ÚČET

16

19

18

6,3

2,7

FINANČNÍ ÚČET

-87,5

-98,2

-94,5

-85,3

-53,4

Zdroj: Národní banka Severní Makedonie


 

Stav devizových rezerv Severní Makedonie ke konci daného období (mil. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Měnové zlato

212,8

243,2

239,4

247,9

301,8

Zvláštní trakční práva

4,8

4,7

4,1

3,5

2,8

Měny a vklady

285,3

264,1

366,5

389,4

438,7

Cenné papíry

1758,9

2101,4

1726,2

2226,3

2519.1

Celkem

2261,8

2613,4

2336,3

2867,1

3262,5

Zdroj: Národní banka Severní Makedonie

 

 

Zahraniční dluh Severní Makedonie dle věřitele v období 2015–2019 (mil. EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

CELKOVÝ DLUH

7121

7216

7372

7843

8191

DLOUHODOBÝ DLUH

5612

5633

5607

5823

6100

KRÁTKODOBÝ DLUH

1457

1582

1756

2019

2090

Zdroj: Národní banka Severní Makedonie

 

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Severní Makedonie zdědila bankovní systém od bývalé SFRY ve vlastnictví státu a se strukturou, která vyhovovala tehdejší plánovací ekonomice. Měnová nezávislost Makedonie byla provedena v souladu s přijetím právních aktů v oblasti měnové politiky a měnové politiky dne 26. dubna 1992. Tímto aktem byly položeny základy bankovního systému Makedonie. Restrukturalizace makedonského bankovního systému však začala poměrně pozdě, až v roce 1995, odpisem starých úspor v cizí měně, pohledávek a závazků v souvislosti se zahraničními půjčkami a rehabilitací největší makedonské banky – Stopanska Banka – Skopje.

Bankovní systém Republiky Severní Makedonie je postaven na standardním modelu. Působí zde jedna státní centrální banka (NBRSM, www.nbrm.mk) a řada komerčních bank. Komerční banky provádějí svojí činnost samostatně a pod dozorem státního bankovního dozoru.

Makedonský bankovní systém se skládal ze 17 bank a osmi spořitelen. Ve srovnání s předchozími roky počet bank v důsledku jejich konsolidace, tj. sloučení menších bank, aby vydržely tlak vyvíjený velkými bankami. Bankovní sektor se v roce 2018 skládal ze 16 bank a sedmi spořitelen. V roce 2019 se počet bank snížil na 15 a aktivní zůstaly pouze tři spořitelny. Na konci roku 2019 tvořily bankovní systém Makedonie tyto banky:

 

Název banky

Komercijalna banka a.d. Skopje

Stopanska banka a.d. Skopje

NLB Tutunska banka a.d. Skopje

Makedonska banka za poddrška i razvoj  a.d. Skopje

Oxridska banka- sparkasse a.d.Skopje

Sparkasse Bank a.d. Skopje

Stopanska banka a.d. Bitola

TTK banka a.d. Skopje

Univerzalna investiciona banka a.d. Skopje

Halk banka a.d. Skopje

Silk Road banka a.d. Skopje

Capital banka a.d. Skopje

ProCredit Bank a.d. Skopje

Eurostandard banka a.d. Skopje

Centralna cooperativna banka a.d. Skopje

Zdroj: Národní banka Severní Makedonie

 

Spořitelny: FULM Štedilnica d.o.o.  Skopje, Mak – BS Štedilnica d.o.o. Skopje, Štedilnica Možnosti d.o.o – Skopje.

Makedonská banka pro podporu rozvoje je rozvojová banka, jejímž cílem je podporovat a stimulovat rozvoj makedonské ekonomiky v souladu se strategickými politikami, cíli a prioritami severní Makedonie. Jedná se o akciovou společnost, v níž je jediným akcionářem Makedonie.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém v Republice Severní Makedonie je upraven těmito hlavními zákony:

 

Zákon o dani z příjmu fyzických osob
Zákon o povinných příspěvcích na sociální pojištění
Zákon o dani z přidané hodnoty
Zákon o dani ze zisku

Daň z příjmů právnických osob

– Daň z příjmů právnických osob činí 10 %, pro IT společnosti činí 3 %.

Daň z příjmů fyzických osob

– Příjem podléhající zdanění se skládá z následujících druhů příjmů získaných v tuzemsku i v zahraničí: osobní příjem; příjem ze samostatné výdělečné činnosti; příjem z vlastnictví a vlastnických práv; příjem z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví; kapitálový příjem; kapitálové zisky; výhry z hazardních her; a ostatní příjmy.

Daňovým poplatníkem daně z příjmu je každá fyzická osoba s bydlištěm v Severní  Makedonie za příjem, který realizuje v tuzemsku i v zahraničí. Daňový základ pro stanovení daně z příjmu fyzických osob je součet veškerých příjmů získaných z peněz, cenných papírů, naturálií nebo jakéhokoli jiného druhu v tuzemsku a v zahraničí během zdaňovacího období, snížených o: povinné příspěvky na sociální zabezpečení; osobní osvobození ve výši 98 736 MKD při výpočtu roční daně z příjmu a standardní nebo skutečné náklady stanovené tímto zákonem.

Daň ze všech typů příjmů, s výjimkou příjmů z hazardních her, se platí za jednu daňovou sazbu 10 %. Příjmy z her podléhají 15 %.

Daň z přidané hodnoty

– DPH se platí na každé úrovni prodeje zboží a služeb a vývozu zboží. Daňovým základem je cena prodaných výrobků a služeb, ve které není započtený DPH. Standardní DPH činí 18 % a účtuje se ve většině případů. Snížená sazba DPH činí 5 % a účtuje se na základní potraviny, denní tisk, komunální služby atd. DPH se neplatí v případě vývozu zboží a v oblasti mezinárodní letecké dopravy.

Daň z nemovitosti

– Sazby daně z prodeje nemovitostí jsou úměrné a pohybují se od 2% do 4%.

Příspěvky z povinného sociálního pojištění

Povinné sociální pojištění zahrnuje příspěvky na penzijní a invalidní pojištění založené na aktuální platbě; povinné kapitálové penzijní pojištění; délka pojištění se zvýšenou dobou trvání; zdravotní pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.

Základ pro výpočet a placení příspěvků, tj. pojistný základ pro běžný rok, nesmí být nižší než 50 % průměrné mzdy zaměstnance zveřejněný v lednu běžného roku.

U samostatně výdělečně činné osoby, která vykonává profesionální a jiné intelektuální služby, nesmí být základ pro výpočet a placení příspěvků, tj. základ pojištění pro běžný rok, nižší než průměrná mzda na pracovníka v Severní Makedonii zveřejněná v lednu daného roku.

Nejvyšší měsíční základ pro výpočet a placení příspěvků na příjem ze zaměstnání od daňového poplatníka pro výpočet a placení příspěvků je výše šestnácti průměrných platů.

 

Sazba, z které se vypočítávají příspěvky:

18,8 % na povinné důchodové a invalidní pojištění;

4 % sazba příspěvku pro zdravotně postižené a tělesné zranění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání;

7,5 % na povinné zdravotní pojištění;

13 % na povinné zdravotní pojištění pro daňového poplatníka pobírajícího tuzemský důchod, který platí příspěvek do výše důchodu;

0,5 % dodatečná sazba příspěvku na povinné zdravotní pojištění v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání a

1,2 % na příspěvek na povinné pojištění v případě nezaměstnanosti.


Od daně z přidané hodnoty jsou zcela osvobozeny:

 • prodej a pronájem budov a bytů (vyjma prvního prodeje, uskutečněného do 5 let od doby výstavby);
 • poštovní služby;
 • bankovní, finanční služby a služby pojišťoven;
 • kulturní služby, poskytované veřejnými institucemi;
 • zdravotní a vzdělávací péče;
 • software;                                                                                       
 • mezinárodní osobní doprava.

Relevantní instituce v tomto sektoru – odkazy:

 • Makedonská daňová správa, web: www.ujp.gov.mk
 • Makedonská celní správa, web: www.customs.gov.mk
 • Ministerstvo financí Severní Makedonie, web: www.finance.gov.mk 
 • Národní banka Severní Makedonie, web: www.nbrm.mk.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Skopje (Severní Makedonie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem