Seychely: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Česká republika se vzhledem k velikosti ostrovů (90 tisíc obyvatel) může pochlubit relativně vysokými hodnotami vývozu. Ten v posledních letech dosáhl svého vrcholu v r. 2013 (6,3 mil. USD), kdy hlavní položky tvořily kuchyňské sklo a nádobí. Stejné položky tvořily základ českého vývozu i v roce 2016, ovšem již v nižším objemu (1,8 mil. USD). Od tédoby jejich objem klesá, nicméně sklo je stále v první desítce českých vývozů na Seychely. Aktuálně jsou nositelem českého vývozu elektrické rozvodné skříně a pulty a lidská upravená krev. V posledních letech se profiluje vývoz českého potravinářského průmyslu, m.j. zejména mléčných výrobků (jogurtů a sýrů).

Dovoz jedo České republiky je zanedbatelný, v roce 2019 je to na prvním místě porcovaný tuňák.
Jako perspektivní oblasti pro budoucí spolupráci lze uvést účast při rozvoji infrastruktury (budování zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu, zařízení pro recyklaci vody), spolupráci v agroprůmyslu, potenciál je také v malých zdrojích obnovitelných energií (vítr, voda, biomasa), malých letadlech a v neposlední řadě v tradičním hotelovém zařízení – nábytek, textil, sklo a porcelán (- na Seychely přijede ročně ca 300 000 turistů).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

1 761

1 729

1 086

3 360

1 322

dovoz

225

97

350

171

274

bilance

1 536

1 632

721

3 189

1 048

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ, SITC5 a SITC 2):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

77262

Pulty, panely, konzole, stoly, skříně pro naoětí nad 1000 V

283

2.

54164

Lidská krev, zvířecí krev upravená

184

3.

77282

Ostatní díly

158

4.

7616

Televizní přijímače

126

5.

66529

Ostatní skleněné zboží

97

6.

01,02,04,09 (SITC2)

Maso, mléčné výrobky, obiloviny, různé jedlé výrobky

61

7.

8942

Tříkolky, kočárky pro panenky, panenky, hračky ostatní, modely, puzzle

50

8.

81311

Lustry a ostatní stropní a stěnová svítidla

47

9.

66611

Stolní a kuchyňské nádobí z porcelánu

37

10.

66523 Skleněné zboží užívané ke stolování

32

 

 

Celkem vývoz ČR na Seychely 2019

1 322
Hlavní položky českého dovozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

03713

Tuňák, makrelovité ryby

100

2.

87229

Ostatní zařízení a přístroje pro lékařskou, chirurg., veterinární vědu

63

3.

65522

Ostatní pletené, háčkované látky

46

4.

57111

Polyethylén o spec. hmotnosti menší, než 0,94

24

5.

76412

Ostatní přístroje pro přijímání, vysílání hlasu, dat

12

 

 

Celkem dovoz ČR ze Seychel 2019

274

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Seychelami nedochází v oblasti služeb k žádné výměně. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích, je ovšem nutné počítat s poměrně vyspělým trhem a silnou mezinárodní konkurencí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

MaKaMa-CZ

  • Společnost se sídlem na Mahé na Seychely dováží české potravinové výrobky a současně je jejich distributorem.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální obchodní dohoda z r. 1988 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU zrušena. Dosud probíhaly jednání o dohodě o výměně informací v daňovém styku. Vzhledem k přistoupení Seychel k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která umožňuje mj. i výměnu informací i spolupráci v daňové oblasti, však jsou další jednání ukončena.

V červnu 2016 byla podepsána „Letecká dohoda mezi ČR a Seychelami“. Prezident ČR Dohodu ratifikoval dne 31. 1. 2018 a tím byly na české straně splněny vnitrostátní podmínky pro vstup dohody v platnost. Na seychelské straně nebyl ratifikační proces přes urgenci dokončen. Dohoda je prvním bilaterálním smluvním ujednáním mezi oběma stranami. Stanovuje jasný právní rámec pro úspěšnou spolupráci mezi ČR a Seychelami v oblasti civilního letectví, včetně tzv. „code share“. Dopravcům obou stran nabízí možnost provozovat služby mezi ČR a Seychelami bez geografických, kapacitních či jiných omezení.

Mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Seychel bylo uzavřeno Memorandum o porozumění v oblasti spolupráce při výměně zkušeností, doktorů a zdravotnických odborníků. Dokument byl podepsán ministry zdravotnictví Adamem Vojtěchem a Jeanem Paulem Adamem na zasedání WHO v Ženeve dne 19. 5. 2019. I když se nejedná o smlouvu, dokument bude stimulovat a podporovat zajímavou a oboustranně výhodnou spolupráci mezi oběma zeměmi.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Seychelám žádnou bilaterální rozvojovou pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB, poslední dostuoný údaj SB k 14. 5. 2020 je za rok 2017):

2012

2013

2014

2015

2016

2017

35,6

25,5

9,7

6,8

5,7

18,9

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem