Seychely: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Česká republika se vzhledem k velikosti ostrovů (90 tisíc obyvatel) může pochlubit relativně vysokými hodnotami svého vývozu: v posledních letech dosáhl svého vrcholu v r. 2013 (6,3 mil. USD), kdy hlavní položky tvořily kuchyňské sklo a nádobí. Stejné položky tvořily základ českého vývozu i v roce 2016, ovšem již v nižším objemu (1,8 mil. USD), a od tédoby jejich objem dále klesá. Aktuálně jspu nositelem českého vývozu na Seychelly rozvaděče, procesory a lidská krev. 

Dovoz je zanedbatelný. Jako perspektivní oblasti pro budoucí spolupráci lze uvést účast při rozvoji infrastruktury (budování zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu, zařízení pro recyklaci vody), spolupráci v agroprůmyslu, potenciál je také v malých zdrojích obnovitelných energií (vítr, voda, biomasa), malých letadlech a v neposlední řadě v tradičním hotelovém zařízení – nábytek, textil, sklo a porcelán (- na Seychely přijede ročně ca 300 000 turistů).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):
  2014 2015 2016 2017 2018
vývoz 2 290 1 761 1 729 1 086 3 360
dovoz 220 225 97 350 171
bilance 2 070 1 536 1 632 721 3 189

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2018 (tis. USD, dle ČSÚ, HS6):
Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.
1. 853720 Rozvaděče ap. pro zařízení rozvody el. nad 1000 Vi 1 676
2. 854231 Procesory a řídící jednotky 288
3. 300290 Krev lidská, živočišné toxiny, kultury, mikroorg ap. 224
4. 701959 Ostatní skleněné tkaniny z vláken a střž. vláken 188
5. 691110 Nádobí kuchyňské, stolní z porcelánu 145
6. 701399 Zboží skleněné ostatní 137
7. 701341 Sko stolní, kuchyňské, ne nápojové z křišťálu olovnatého 91
8. 854232 Paměti 51
9. 32219 Radiátory UT, části, součásti 41
10. 841850 Nábytek ostatní pro ukládání a vystavení s vest. zařízením chladícím mrazícím 39
    Celkem vývoz ČR na Seychely 2018 3 360
Hlavní položky českého dovozu, r. 2018 (tis. USD, dle ČSÚ):
Pořadí Kód zboží Název zboží USD tis.
1. 901890 Nástroje přístroje lékařské, chirurgické, zubolékařské 69
2. 851762 Zařízení pro příjem, konverzi, regeneraci hlasu, dat 34
3. 390230 Kopolymery propylenu 11
4. 854710 Součásti izolační keramické pro elektrické stroje 8
5. 854620 Izolátoty elektrické keramické 5
    Celkem dovoz ČR ze Seychel 2018 171

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Seychelami nedochází v oblasti služeb k žádné výměně. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích, je ovšem nutné počítat s poměrně vyspělým trhem a silnou mezinárodní konkurencí.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

MaKaMa-CZ

  • Společnost se sídlem na Mahé na Seychely dováží české potravinové výrobky a současně je jejich distributorem.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální obchodní dohoda z r. 1988 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU zrušena. Dosud probíhaly jednání o dohodě o výměně informací v daňovém styku. Vzhledem k přistoupení Seychel k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která umožňuje mj. i výměnu informací i spolupráci v daňové oblasti, však další jednání budou ukončena.

V červnu 2016 byla podepsána „Letecká dohoda mezi ČR a Seychelami“. Prezident ČR Dohodu ratifikoval dne 31. 1. 2018 a tím byly na české straně splněny vnitrostátní podmínky pro vstup dohody v platnost. Na seychelské straně ratifikační proces nebyl dokončen. Dohoda je prvním bilaterálním smluvním ujednáním mezi oběma stranami. Stanovuje jasný právní rámec pro úspěšnou spolupráci mezi ČR a Seychelami v oblasti civilního letectví, včetně tzv. „code share“. Dopravcům obou stran nabízí možnost provozovat služby mezi ČR a Seychelami bez geografických, kapacitních či jiných omezení.

Mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Seychel bylo uzavřeno Memorandum o porozumění v oblasti spolupráce při výměně zkušeností, doktorů a zdravotnických odborníků. V r. 2019 se očekává oficiální podpis dokumentu. I když se nejedná o smlouvu, dokument bude stimulovat a podporovat zajímavou a oboustranně výhodnou spolupráci mezi oběma zeměmi.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Seychelám žádnou bilaterální rozvojovou pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB, poslední dostuoný údaj je za rok 2017):
2012 2013 2014 2015 2016 2017
35,6 25,5 9,7 6,8 5,7 18,9

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem