Seychely: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

EIU předpokládá v letech 2020 a 2021 pozitivní vývoj v exportu ryb a mořských produktů a naopak pokles hodnoty dovozů s ohledem na pokles ceny ropných frakcí.

Coronavirvá epidemie velmi negativně ovlivní turistický ruch.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (miliony EUR, srovnání s předchozím rokem v %, dle Evropské komise)
rok dovoz vývoz saldo obrat
miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna %
2014 809 16,3 419 -4,2 -390 50,9 1 229 8,4
2015 887 9,5 430 2,6 -456 17,0 1 317 7,2
2016 1 489 67,9 440 2,2 -1 049 129,9 1 929 46,4
2017 1 194 -19,8 527 19,9 -666 -36,5 1 721 -10,8
2018 962 – 19,4 649 23,1 – 313 – 53,0 1 611 – 6,4
2019 1 087 13,0 511 -21,3 – 577 83,9 1 598 – 0,8

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna v r. 2019 (miliony EUR, podíl v %, dle Evropské komise):

dovoz

vývoz

 

obrat
  země

mio. EUR

%

  země mio. EUR %   země mio. EUR %
  svět 1 087 100   svět 511 100   svět 1 598 100
1 SAE 290 26,7 1 EU 27 158 30,9 1 EU 27 430 26,9
2 EU 27 272 25,0 2 Spojené království 121 23,8 2 SAE 394 24,7
3 Singapur 148 13,6 3 SAE 105 20,5 3 Spojené království 155 9,7
4 JAR 63 5,8 4 Mauricius 18 3,6 4 Singapur 149 9,3
5 Čína 54 5,0 5 Malajsie 12 2,4 5 JAR 64 4,0
6 Indie 39 3,5 6 Austrálie 12 2,3 6 Čína 55 3,4
7 Spojené království 33 3,1 7 Madagaskar 9 1,7 7 Mauricius 47 2,9
8 Mauricius 29 2,6 8 Hongkong 5 1,0 8 Indie 41 2,6
9 USA 20 1,9 9 Japonsko 5 0,9 9 Malajsie 28 1,8
10 Turecko 17 1,5 10 USA 4 0,9 10 USA 25 1,5

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 • komodity vývozu: konzervovaný tuňák, mrazené ryby, skořicová kůra, skořápky kokosových ořechů, ropné výrobky (reexport)
 • komodity dovozu: stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, ropné výrobky, ostatní hotové výrobky       
Obchod EU se Seychelami v r. 2019 dle komodit – 5 nejvýznamnějších sekcí SITC (dle Evropské komise, DG for Trade, miliony EUR)
Dovoz Vývoz
SITC položka mio. EUR % total SITC položka mio. EUR % total
0 potraviny a živá zvířata 165 91,5 7 stroje a dopravnostředky 136 51,3
3 minerální paliva, lubrikanty 10 5,4 0 potraviny a živá zvířata 56 21,1
8 různé výrobky 2 1,1 6 vyrobené zboží klasif. dle materiálu 29 10,9
7 stroje a dopravní prostředky 1 0,7 8 vyrobky různé 14 5,1
10 ostatní 1 0,5 1 nápoje a tabák 10 3,8

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu – Seychelles International Trade Zone  (SITZ) – byla zřízena v r. 1995. Je určena pro překlad, balení, skladování a výrobu za účelem exportu. Zóna poskytuje zásadní úlevy – osvobození od místních daní a možnost dílčího zaměstnání zahraniční pracovní síly. Vztahuje se na ni tzv. SITZ Act a je spravována státní institucí Seychelles International Business Activity. Její kapacita je však využívána na pouhých 40 %. Důvodem tohoto stavu je povinnost zaměstnat z jedné poloviny (drahou) domácí pracovní sílu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):- údaje k 05/2020 jsou k dispozici pro rok 2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

613,2

57,3

108,3

105,9

86,4

124.47

49,93

Na ostrovech se angažují zejména bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, nově také Indie a Čína. Investice směřují zejména do oblasti telekomunikací, bankovnictví a dopravy.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 1994, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil. Publikováno Ministerstvem financí.

Cizinci mohou investovat pouze v těchto sektorech:

 • Ubytovací kapacity/hotely od 16 do 24 pokojů (max. 80% podíl)
 • extrakce skořice (max. 49% podíl)
 • stviteství, tř. II (max. 49% podíl)
 • potápění – operátoři s 4-5 loděmi (max. 49% podíl)
 • kontraktor v oboru elektřiny (max. 49% podíl)
 • pronájem bytů od 11 do 24 jednotek (max. % podíl)
 • pronájem lodí/jachet (max. 49% podíl)
 • extrakce jiných přírodních olejů (max. 49 % podíl)
 • údržba a opravářské služby kamncelářských strojů  vč. počítačů (max. 49% podíl)
 • strojní inženýrství (max. 49% podíl)
 • klempíř/instalatér (max. 49% podíl)
 • provozovatel souborných služeb pro cestování (tour operator; max. 49 %)
 • investice cizincem mohou být na základě žádosti také povoleny do:
  • chov dobytka/domácího zvířectva
  • pekárna
  • zeleninová/ovocná farma
  • garáže/služby spojené
  • kadeřník
  • služby pro zemědělství
  • maloobchod
  • lázně a masáže

Minimální plat pro stálé zaměstnance je 22,25 SR/hod. Komerční/průmyslové pozemky nelze koupit, pouze pronajmout na 60 nebo 99 let.

Podrobné informace lze získat na Seychelles Investment Board, P.O.Box 1166, Mahé, Seychelles, tel.: +248-4295500, e-mail: info@sib.gov.sc, web: www.sib.gov.sc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem